• Naujienlaiškis
  • Skulptūra | Bakalauro studijos | Vilnius

    Prof. Deimanto Narkevičiaus grupė Šio kurso pagrindinis tikslas – lygiaverčiai bendraujant padėti studijuojančiąjam susikurti savęs lavinimo metodą, kuris taptų nuosekliu perėjimu į autonomišką menininko veiklą. Aukštosios meno mokyklos studentas formaliai yra menininkas, todėl jau studijuodamas pasirinktą specialybę turi išmokti suformuluoti uždavinį, aiškiai išreikšti savo intencijas. Kitaip tariant, suformuluoti idėjas ir mokėti jas išaiškinti, tikslingai panaudoti tam reikalingą tiriamąją medžiagą. Studijuojančiojo kuriamas objektas yra vertingas tiek, kiek pats kūrėjas yra pajėgus tai pagrįsti, operuodamas tiek savo asmenine patirtimi, tiek meno istorijos bėgyje suformuluotais esminiais meno praktikos principais (konceptais), pageidautina, atrasdamas bent jau sau pačiam naujus diskursus. Studijuojančiąjam privalu kritiškai įvertinti, atpažinti ir nustatyti dominuojamčių meno koncepcijų kilmę, galimas jų interpretacijas tiek specifiniame profesiniame, tiek platesniame sociokultūriniame kontekste. Pageidautina, kad studijuojantysis būtų komunikabilus, sugebantis sėkmingai pristatyti save tiek vidinėje, tiek išorinėje meno scenose. Studijų laikotarptis turėtų tapti pastarųjų dešimtmečių meno raidos pažinimu, šiame kontekste adekvačiu savo asmeninių galimybių vertinimu. Tai būtų pagrindas formuotis autentiškumui, kuris padėtų įveikti galimai kilsiantį psichologinį barjerą, tol kol menininkas nėra susietas su ilgalaikiais projektais, kol studijuojantysis “nepriklauso” komercinėms galerijoms, kūrybinėms sąjungoms, nėra įtrauktas į kitokį ilgalaikį bendradarbiavimą su meno institucijomis. Akademinė aplinka yra pakankamas institucinis fonas kūrybinės praktikos pradžiai ir studentas turėtų efektyviai tuo pasinaudoti, suprasdamas, kad tai yra nusistovėjusi tarptautinė konvencija, neišvengiamas karjeros etapas. Meno studijos yra paties studento interesas. D. Narkevičius subjekto ir objekto sampratą metaforiškai būtų galima palyginti su kino filmą kuriančiu režisieriumi. Parašytam scenarijui įgyvendinti yra naudojamos visos įmanomos priemonės įtaigiam kadro vaizdiniui sukurti. Taip kadrų seka, palydima garsinio takelio, kuria šalutinės laiko tėkmės iliuziją, perspektyvos pojūtį, trimačią apimtį. Matymo laukas, tarsi antrinė, kino realybė yra  manipuliuojama, įgarsinama, kitaip totaliai veikiama aplinka, kurios priežastis yra vidiniai autoriaus sąmonės procesai, jo patirtis ir išgyvenimai. Šie mikro judesiai tampa menininko intencijos vaizdiniais, sėkmingais tiek, kiek kūrėjas yra pajėgus suteikti jiems formą. Deimantas Narkevičius yra surengęs 47 solo parodas, kurių didžiausia - Nacionaliname Reina Sofia  muziejuje Madride 2008 metais, taip pat dalyvavo 120 grupinių parodų, įskaitant Venecijos, Stambulo, San Paulo bienales, Miunsterio Skulptūros Projektus 07, parodas New Museum Niujorke, Pompidou Centre Paryžiuje. Narkevičiaus kūrinių yra isigijusios 28 stambios privačios ar Nacionalinės kolekcijos, tame tarpe MoMa Niujorke, Tate Modern Londone, Prancūzijos Nacionalinė kolekcija. D. Narkevičius yra atstovaujamas gb agency, Jam Mot, Barbara Weiss galerijų.