• Naujienlaiškis
 • Kostiumo dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

  Bakalauro studijų baigiamasis darbas yra skirtas įtvirtinti ir pademonstruoti visų studijų metu studento įgytus rezultatus ir įrodyti pasirengimą dirbti kostiumo dizaino srityje. Baigiamojo darbo koncepcija neretai gimsta iš anksčiau vykdytų kūrybinių projektų ir eksperimentų. Katedros komisija, patvirtindama projektą, įvertina, ar projektas pakankamas pademonstruoti studijų metu įgytas kompetencijas. Reikalui esant projektą rekomenduojama koreguoti, išsakomos įvairios rekomendacijos dėl projekto koncepcijos, planuojamos eigos ir vykdymo metodų. Baigiamiesiems darbams vadovauja pasirinkti ar paskirti vadovai, esant poreikiui konsultantais kviečiami kiti pripažinti mados dizaineriai, socialiniai dalininkai, įžymūs menininkai. Baigiamųjų darbų gynimo komisija sudaroma fakulteto dekano įsakymu (tvirtinama Akademijos rektoriaus). Baigiamieji darbai vertinami kitų studijų programų darbų kontekste.  Ginami viešose erdvėse, reklamuojami Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje (Ieva, Cosmopolitan, L‘Officiel, WAD magazine, Vice stile ir kt) kaip ypač svarbus kultūrinis įvykis. Atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas, nuo 2006 m. bakalauro studentų baigiamieji darbai ir geriausi kursiniai projektai rodomi tarptautiniame madų šou „Skrydis“, kuris įtrauktas į projekto Kultūros naktis renginių programą.

  2013/2014 m.m. laidoje - dvidešimt vienas diplomuotas dizaino bakalauras

  Tomas Baranauskas [thomjbara@yahoo.com] pristatė kūrybinę eksperimentinę kolekciją JI?. Darbo vadovė prof.dr. Jolanta Vazalinskienė

  Raimonda Draskinienė [raimonda@srava.lt] - pret-a-porter kolekciją LT fragmentas. Darbo vadovė prof. Jolanta Talaikytė

  Sigitas Milkevičius [1982-2014]. Demisezoninė vyriškų ir moteriškų drabužių kolekcija QR-LT. Darbo vadovė prof. Jolanta Talaikytė

  Viktorija Fromičiūtė [viktorija.from@gmail.com]. Kūrybinė moteriškų drabužių kolekcija Porcelianas. Darbo vadovė prof. Danguolė Brogienė

  Antanas Gudynas [sikuadze@gmail.com] Eksperimentinė kolekcija [muzikos rūbas šokiui] Forma. Darbo vadovė prof. Jolanta Talaikytė

  Rūta Kepalaitė [ruta.kepalaite@gmail.com]. Kūrybinė kolekcija Trečias elementas. Darbo vadovė prof. Jolanta Talaikytė

  Liucija Kvašytė [liucija.kvasyte@]. Kūrybinė vyriškų drabužių kolekcija Kelionė '83-'13. Darbo vadovė prof.dr.Jolanta Vazalinskienė

  Ugnė Martinaitytė [me@ugnemartinaityte.com] Avangardinė moteriškų ir vyriškų drabužių kolekcija COSMOJEZUS. Darbo vadovė doc.R.Maldutienė

  Olga Listunova [atomiccanvas@hotmail.com] ir Polina Reznychenko [polinovaya@mail.ru]Kūrybinė eksperimentinė kolekcija Its feels like war. Darbo vadovė doc.R.Maldutienė

  Melita Rus [rus.melita@gmail.com]. Pret-a-porter kolekcija Žinutės anonimui. Darbo vadovė prof. Jolanta Talaikytė

  Monika Skamaročiūtė [m.skamarociute@gmail.com]. Konceptuali kūrybinė kolekcija Vidus išorėje. Vadovė doc. Renata Maldutienė

  Malvina Stankute [malvina.stankute@gmail.com]. Eksperimentinė kūrybinė kolekcija BOTANICULA. Darbo vadovė prof.dr. Jolanta Vazalinskiene

  Irma Stoškaitė [istoskaite@gmail.com]. Kūrybinė kolekcija Marškiniai kitaip. Darbo vadovė prof. Danguolė Brogienė

  Vilda Šeškutė [vildaseskute@gmail.com] Pret-a-porter moteriškų drabužių kolekcija Greitis ir tvirtumas. Vadovė prof. Danguolė Brogienė

  Rima Tervydytė [rimatervydyte@gmail.com] Kūrybinė kolekcija Spalvų iliuzija. Darbo vadovė prof. Danguolė Brogienė

  Lina Elmentaitė [l.elmentaite@gmail.com], Avangardinė kolekcija Aplinkos atspindys. Darbo vadovė doc.Renata Maldutienė

  Marija Valeškaitė [m.valeskaite@gmail.com] Kūrybinė kolekcija Kitimai. Darbo vadovė prof.dr. Jolanta Vazalinskienė

  Janina Zibireva [janinazibireva@gmail.com] Eksperimentinė kūrybinė kolekcija/socialinis projektas DEKODUOTI. Darbo vadovė prof.dr.Jolanta Vazalinskienė

  Greta Subatavičiūtė [greta@delfi.lt] Pret-a-porter moteriškų drabužių kolekcija Įvairialypis tapatumas. Darbo vadovė prof.dr. Jolanta Vazalinskienė

  Paulė Insodaitė. Kūrybinė kolekcija WAFUKU. Darbo vadovė prof. Jolanta Talaikytė