• Naujienlaiškis
  • Kostiumo dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

     

    Kostiumo dizaino specialybė Akademijoje buvo dėstoma nuo 1962 m. Lietuvos valstybinio dailės instituto (dab. Vilniaus dailės akademija) Tekstilės katedroje. Sukaupus reikiamą pedagoginę bei kūrybinę patirtį, 1991 m. įkurta savarankiška Kostiumo dizaino katedra. Nuo įkūrimo iki 2003 m. jai vadovavo doc. Liana Karpavičienė, 2003-2009 m.m. proc. Jolanta Talaikytė, šiuo metu – prof.dr.Jolanta Vazalinskienė. Katedros gyvavimo laikotarpiu į mokymo planus buvo nuolat įtraukiami nauji mokomieji dalykai.  šiuo metu dirbama pagal  pagal naujai patvirtintas studijų programas, tobulintas, atsižvelgiant į profesinius, kūrybinius ir ekonominius studentų poreikius. Rengti kostiumo dizainerius, kurie orientuotųsi į aukšto estetinio ir vartotojiško lygio, pažangios technologijos, buitinės ir laisvos kūrybinės paskirties gaminių bei jų kolekcijų projektavimą, yra svarbiausias katedros suformuotos kostiumo dizaino specialistų rengimo koncepcijos principas.

    VDA BA Kostiumo dizaino programa yra išskirtinė ir orginali, nes ji vienintelė tarp Lietuvos dizaino krypties studijų programų suteikia universitetinį dizaino bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mados  dizaino kompetencijas, nesiorentuodama į siaurą spesializacijos sritį. Remiantis įsidarbinimo duomenimis universalios, studijų metu įgytos kompetencijos yra paklausios ne tik Lietuvos, bet ir užsienio mados rinkoje. Šią programą studijuojantys studentai turi galimybę įgyti universitetinių žinių, papildomai studijuoti kitų krypčių dailės srities dalykus, dalyvauti įvairiuose tarpdalykiniuose projektuose, konsultuotis su geriausiais Lietuvos menininkais, kitais savo srities specialistais. Yra galimybė semtis reikiamos patirties ir žinių kituose universitetuose, įmonėse, kurių daugiausia sukoncentruota Vilniaus mieste. Programoje studijuojantys studentai gali naudotis gera materialine baze, šiuolaikine laboratorijų įranga. Gali atlikti praktikas užsienio įmonėse, dalyvauti tarptautinėse judumo programose. Programą studijuojantys studentai daug dažniau negu kitas panašias profesinio bakalauro programas kolegijose studijuojantys studentai laimėjo konkursus mados srityje Lietuvoje ir užsienyje.