• Naujienlaiškis
  • Inovatyvios trikotažo technologijos, studijuojant asociatyvųjį projektavimo metodą

    Bene 20 metų Kostiumo dizaino katedros II kurso bakalaurai (vad. prof.dr.Jolanta Vazalinskienė) mokosi projektuoti, naudojant asociatyvųjį projektavimo metodą. "Asociatyvus (lot.associo - jungiu) - tai susijęs, paremtas asociacijomis, keliantis asociacijas (lot. associatio - sujungimas), o metodas (gr.methodos - tyrimo kelias) yra veikimo būdas, siekiant numatyto tikslo, sąmoningai taikomas norimam rezultatui pasiekti. Asociatyvusis kostiumo projektavimas pagrįstas asociatyviuoju mąstymu, kuriame atsispindi žmonijos sukaupta kultūrinė patirtis. Jo mokomi būsimieji kostiumo dizaineriai supažindinami ir su išorine metodo struktūra, kurią sudaro tikslas, veiksmų sistema, priemonės, rezultatas, ir su labai svarbia vidine struktūra - psichologiniais procesais, vykstančiais kuriančiojo sąmonėje, motyvacija, suvokimu, vaizduote, emocija, valia. Šis metodas - tai savotiška grandis, sąveikos būdas tarp dėstytojo ir studento, suteikiantis galimybę projekto vykdymo eigoje suprasti vienas kitą ir bendradarbiauti" (Vazalinskienė J., Mada ir asociacijos, Vilniaus akademijos leidykla, ISBN 978-609-447-140-2492014, 146 psl.).

    Įsisavinant šį metodą, prof.dr.J.Vazalinskienei sėkmingai asistuoja specialistė studentų praktiniam mokymui Gintarė Lučiūnienė. Ji ne tik padeda studentams įsisavinti bazinius trikotažo pagrindus ir inovatyvias technologijas, bet ir vadovauja projektams, vykdomiems pagal prof.dr.J.Vazalinskienės dėstymo metodiką. Nuotraukų galerijoje galite susipažinti su studentų kūrybiniais projektais, įgyvendintais inovatyvių trikotažo technologijų pagalba.