• Naujienlaiškis
 • Spausdintas vaizdas keramikoje

  Paroda skirta pirmą kartą plačiau pristatyti šiuolaikinę keramiką, naudojančią spausdinto vaizdo galimybes. Šios raiškos priemonės nėra būdingos tradicinei lietuvių keramikai, ir iki pastarojo laiko buvo retas reiškinys, tačiau jau keletą metų keramikos su fotografiniu, grafiniu vaizdu nuolat gausėja. Parodos tikslas – prisiminti, kas padaryta šioje srityje seniau ir pristatyti naujausius darbus. Eksponuojami Lietuvos menininkų (jų tarpe VDA dėstytojų), jaunųjų keramikų ir studentų baigiamieji bei kursiniai darbai. Greta pristatomi užsienio svečių (bene žymiausio išeivijos keramiko Rimo VisGirdos (JAV), prof. Billie Theide (JAV), prof. Makoto Komatsu (Japonija), kaimyninių šalių keramikų) kūriniai padeda įvertinti lietuvių keramikos tendencijas tarptautiniame kontekste. Eksponuojamas ir Paul Scott, žinomo britų menininko ir daugelio knygų autoriaus, darbas. P. Scott – tur būt svarbiausias Europos keramikas, kurio kūrybinė ir mokslinė veikla susieta su spauda ant keramikos. 
  Parodoje rodomi ir studentų bei dėstytojų darbai, daryti šios vasaros praktikos-kūrybinio seminaro Skaitmeninis vaizdas keramikoje metu Nidos meno kolonijoje. Be VDA studentų ir dėstytojų, čia dalyvavo ir dėstytojai bei studentai iš Latvijos ir Estijos dailės akademijų. 
  Ekspozicijos darbus jungia specifiniai raiškos būdai, bet ne tik. Spausdinimas ant keramikos – šiuolaikinę unikaliąją keramiką išlaisvinanti jėga, – sako britų menotyrininkė Moira Vincentelli. Keramika – tradicinė, gal net kiek konservatyvi šaka, o spausdinimo technikos atveria kelią į šiuolaikines technologijas, suteikia naujas raiškos galimybes. Spausdintas vaizdas dažniausiai naudojamas keramikai, kuri nėra tradiciškai taikomoji-dekoratyvinė, o labiau tokia, kuriai svarbu idėja, asociacijos, naratyvas, socialinė tematika. Arba ironiški pašmaikštavimai ir provokavimas. Parodai atrinkti darbai atspindi šių raiškos būdų galimybes – cituoti, multiplikuoti, naudoti spausdintą tekstą, kompiuteriu atitinkamai apdorotus vaizdus, koliažo technikas. Ekspozicija rodo ir Lietuvos keramikos kitimą – įvairėjimą ir laisvėjimą, skaitmeninių technologijų įsisavinimą, kitų disciplinų raiškos būdų eksploatavimą ir atvirumą galimybėms.

  Paroda vyko 2014 m. spalio 23 - lapkričio 15 d.

  Plačiau

  Parodos kuratorė Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė
  Tel. 8 608 70646