• Naujienlaiškis
  • Prof. Aušros Lisauskienės vizitas Kinijoje

    Vizualiosios komunikacijos dizaino ekspertė, Vilniaus dailės akademijos profesorė Aušra Lisauskienė Hunanio humanitarinių ir technologinių mokslų universiteto HUHST kvietimu nuo gegužės 13 d. iki birželio 13 d. vieši Kinijoje. Profesorė pakviesta mėnesio trukmės vizitui pagal ekspertų programą “Outstanding Overseas Scholar”, finansuojamą Hunanio provincijos, kurio metu skaito paskaitas Hunanio provincijos Shangha, Yongzhou, Zhuzlou miestų universitetų studentams bei dėstytojų bendruomenėms bei dėsto Hunanio humanitarinių ir technologinių mokslų universiteto, įsikūrusio Loudi mieste, Grafinio dizaino katedros studentams Tipografinio plakato kursą. Birželio 6 dieną bus surengta studentų darbų, sukurtų vadovaujant Lietuvos Vizualiųjų komunikacijų dizaino atstovei, paroda. Pakeliui į Lietuvą prof. Aušra Lisauskienė lankysis Pekine, kur taip pat skaitys paskaitas centrinės Azijos dailės akademijos CAFA universiteto studentams bei praves dviejų dienų trukmės kūrybines dirbtuves.
    Į intensyvų mėnesio trukmės vizitą įtrauktas Hunanio provincijos muziejų ir parodų lankymas, taip pat susitikimai su ryškiausiais Vizualiųjų komunikacijų dizaino bei Kinijos tradicinių menų - kaligrafijos, keramikos bei tapybos tušu - atstovais, dalyvavimas jų pravedamuose užsiėmimuose.
    Tai ne pirmas prof. Aušros Lisauskienės vizitas į Kiniją. 2014 metais buvo surengtos pirmosios kūrybinės dirbtuvės CAFA studentams ir skaitytos paskaitos dar keturiose aukštosiose mokyklose. Beveik prieš dešimt metų tarptautinės CUMULUS organizacijos konferencijos, surengtos Jinanio provincijoje, metu užmegzti profesiniai ryšiai su vienu ryškiausių Kinijos Grafinio dizaino atstovu prof. Xio Yong padėjo pamatus ilgalaikiui VDA ir CAFA bendradarbiavimui ne tik akademinėje plotmėje bet ir kūrybinėje. 2015 m. prof. Xiao Yong kuravo Kinijos dizainerių kolekciją Tarptautiniame projekte “Keliaujančios raidės 15”, pravedė kūrybines dirbtuves Grafinio dizaino katedros studentams bei skaitė pranešimą konferencijoje, o 2016 metais kartu su kolegomis bei studentais iš Kinijos surengė kūrybines dirbtuves Nidos meno kolonijoje.
    Tarpininkaujant LR Ambasadai Kinijos Respublikoje 2016 m. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VDA ir CAFA.