• Naujienlaiškis
 • Veidrodinis pasivaikščiojimas nepažįstama gatve / A mirror walking down the street

  Spalio 11-14 d. VDA Grafikos katedra vyresniųjų kursų studentus, o ypač magistrantus, kviečia į meno tyrinėtojo, rašytojo, kuratoriaus ir pranešėjo Richard Noyce (UK) paskaitų, kūrybinių dirbtuvių, seminarų ir vizitų po menininkų studijas ciklą „Veidrodinis pasivaikščiojimas nepažįstama gatve / A mirror walking down the street“

  R. Noyce vizito metu bus skaitomos dvi teminės paskaitos, kurių pagrindu vyks kūrybinės dirbtuvės, seminarai, individualūs susitikimai su studentais, jų kūrybinių darbų ir idėjų analizė. Esminis tiklas – dalintis informacija, vystyti diskusiją, provokuoti klausimus ir formuluoti naujus atsakymus analizuojant ir vertinant XXI-ojo amžiaus meno situaciją. Ypatingas dėmesys čia bus skiriamas kritiško mąstymo įjautrinimui, savirefleksijai plačiame vizaulaus meno kontekste.
  R. Noyce ilgus metus tęsdamas menininkų lankymus jų studijose teigia, kad tokie vizitai ypač naudingi tiems, kurie neturi pakankamai įgūdžių kalbėti viešai ir yra labiau introvertiškos asmenybės. Tad šių vizitų metu studentai asmeniškai turės galimybę parodyti savo kuriamus darbus, reikšti idėjas ir būti atviru neformaliai kritikai. Profesionaliai konstruktyvios kritikos vengimas ir nebuvimas šiandieniniame kultūriškai prisisotinusiame pasaulyje yra ypač opi problema. Labai svarbu ugdytis gebėjimą būti tiek kritišku tiek savikritišku. Tai ir mėginsime daryti!

  Paskaitos atviros visiems norintiems, o kūrybinėse dirbtuvėse ir seminare Vilniuje gali dalyvauti 15-20 užsiregistravusiųjų visų studijų programų studentų.


  R. Noyce vizito programa

  Spalio 11 d. VDA Naujieji rūmai (Malūnų g. 5), 314 auditorija

  10.00-11.30 Iliustruota paskaita: Besitęsianti kelionė (50 metų kelyje) / The Continuing Journey’ (50 years on the road). Paskaita paremta tarptautinės konferencijos IMPACT8 medžiaga (2013 m., Dundee, Škotijoje). Bus pristatomi 50 metų vykdomi vizualaus meno tyrinėjimai.
  11.45-12.30 – diskusijos.
  14.00-16.15 Individualūs susitikimai su studentais, kūrybinių aplankų aptarimai, studijų vizitavimas.

  Spalio 12 d. VDA Doktorantūros skyrius (Malūnų g. 3), 102 auditorija

  10.00-12.00 Kūrybinės dirbtuvės: Rašytinė komunikacija menininkams ir dizaineriams / Written Communication for Artists and Designers. Amžiuje, kai komunikacija persikėlė į medijas  menininkams ir dizaineriams tebėra aktualu (o gal net dar aktualiau) plėtoti  asmeninius tiek skaitymo, tiek rašymo  įgūdžius anglų kalba, kuri yra šiuolaikinio meno kalba. Dirbtuvės paremtos alternatyvių kūrybinės komunikacijos metodų taikymu ir glaudžiai susiję su praktine veikla.
  Svarbu!
  R. Noyce: All participants have to be prepared, in clear (preferably word-processed) form a brief artist’s statement about their work, in no more than 150 (English) words. The aim of this should be to communicate clearly what their work is about. This will form the basis of one-to-one and group discussion.

  VDA Naujieji rūmai (Malūnų g. 5), 314 auditorija

  13.00-16.00 Individualūs susistikimai su studentais, kūrybinių aplankų aptarimai, studijų vizitavimas.

  Spalio 13 d. VDA Doktorantūros skyrius (Malūnų g. 3), 102 auditorija

  10.00-12.00 Iliustruota paskaita: Veidrodis ir krikštolinis kamuolys (Menas 21-ame amžiuje) / The Mirror and the Chrystal Ball (Art in the 21st Century). Paskaita-provokacija apie vizualaus meno rolę sparčiai kintančiame šiuolaikiniame pasaulyje. Tuo pačiu tai ir teorinė apžvalga apie meno idėjų lauką bei idėjas už vizualaus meno ribų.

  VDA Naujieji rūmai (Malūnų g. 5), 314 auditorija

  13.00-16.00 Individualūs susistikimai su studentais, kūrybinių aplankų aptarimai, studijų vizitavimas.
  18.00 Eglės Tamulytės (Shaltmira) parodos atidarymas 5 Malūnuose ir jos vedamos kūrybinės dirbtuvės (VDA Naujieji rūmai, Malūnų g. 5).

  Spalio 14 d. VDA Doktorantūros skyrius (Malūnų g. 3), 102 auditorija

  10.00-12.00 aktyvaus dalyvavimo seminaras: Ateities menas/Art in the future. Ši plati ir nenormuota tema leis skirtingų studijų programų studentams pristatyti savo meninius tyrinėjimus ir bandyti išreikšti savo idėjas tiek vizualiai tiek verbaliai apie tai, kuria linkme gali vystytis menas XXI-ajame amžiuje. R. Noyce šiame kontekste tampa seminaro moderatoriumi, diskusijų dalyviu. Tikimasi sulaukti kontravesiškų pranešimų, gal net ir monstriškų vaizduotės apraiškų su ateities meno vizijomis.


  Registracija

  Spalio 12 d. kūrybinėms dirbtuvėms ir 14 d. seminarui registruotis marija.marcelionyte-paliuke@vda.lt nurodant kontaktinius duomenis: vardas, pavardė, studijų programa, kursas, el. paštas, telefonas.


  Spalio 15-16 d. Nidos meno kolonijoje R. Noyce skaitys paskaitą Veidrodis ir krikštolinis kamuolys (Menas 21-ame amžiuje) / The Mirror and the Chrystal Ball (Art in the 21st Century), vyks susitikimai su šiuo metu kolonijoje reziduojančiais menininkais.

  Spalio 17-19 d. paskaitos, individualūs susitikimai su studentais ir menininkais persikelia į VDA Kauno fakuklteto Taikomosos grafikos katedrą.  

  Daugiau apie Richard Noyce

  Vizitą organizuoja VDA Grafikos kat. doc. Marija Marcelionytė-Paliukė
  Finansuoja ŠMM pagal programą: „Parama užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose“ ir VDA