• Naujienlaiškis
 • Dizaino katedros dėstytojai:

  Doc. Juozas Brundza

  Dizaino katedros vedėjas, Vilniaus fakulteto tarybos narys, Bakalauro ir magistro studijų programų komitetų pirmininkas

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Bakalauro studijų baigiamasis darbas

  Prof. dr. Vytautas Kibildis

  Dizaino doktorantūros programos komiteto pirmininkas

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Gaminių ir aplinkos dizainas 1, 2
  Bakalauro studijų baigiamasis darbas
  Vadovauja doktorantų moksliniams projektams

  Prof. Arkadijus Varanka

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 1, 2
  Bakalauro studijų baigiamasis darbas

  Doc. Julija Mazūrienė

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 1, 2
  Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 2
  Bakalauro studijų baigiamasis darbas

  Doc. Šarūnas Šlektavičius
  VDA Aukštųjų studijų fakulteto tarybos narys

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Gaminių dizainas 5
  Profesinė praktika ir kūrybinės dirbtuvės 3
  Bakalauro studijų baigiamasis darbas

  Doc. dr. Rasa Janulevičiūtė

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Dizaino istorija 1, 2

  Doc. Povilas Juškaitis

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Gaminių dizainas 3, 4
  Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 1
  Bakalauro studijų baigiamasis darbas

  Doc. Miglė Kibildienė

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Spalvotyra ir dvimatės kompozicijos pagrindai
  Grafinis dizainas 1, 2,3
  Kūrybinių darbų aplankalas (portfolio)
  Bakalauro studijų baigiamasis darbas

   

  Lekt. Vytautas Petrulaitis

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Konstravimas ir medžiagų technologijos 1,2
  Gamybos technologijos

  Specialistas studentų praktiniam mokymui Denis Orlenok

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Specialybinis piešimas 1, 2

  Vizituojantys dėstytojai:

  Prof. Jonas Kazlauskas

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Vizualinė raiška - kūrybinis projektas 1,2

  Doc. dr. Aušra Stankiuvienė

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Ergonomika ir funkcinė analizė

  Doc. Viktoras Bakšys

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Vizualinė raiška - piešimas 1, 2

  Doc. Romualdas Kučinskas

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Architektūros pagrindai

  Gediminas Šiaulys

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Vizualinė raiška - multimedijinis projektas

  Lekt. dokt. Gintarė Černiauskaitė

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Kūrybinės dizaino dirbtuvės
  Prezentacijų kūrimo principai

  Lekt. Deividas Juozulynas

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Kompiuterinio projektavimo technologijos 1, 2, 3

  Lekt. dokt. Marius Dirgėla

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Dizaino teorija

  Lekt. Karolis Milaševičius

  Dėstomi studijų krypties dalykai:
  Video pagrindai