• Naujienlaiškis
 • Architektūra | Vientisosios studijos | Vilnius

  Vientisųjų studijų programa

  ARCHITEKTŪRA 

  VDA Architektūros katedra

  Malūnų g. 5,  415 kb. , Vilnius

  tel. 8 5 2105445, www.vda.lt

   

  Vientisųjų studijų programos ARCHITEKTŪRA (valst. kodas 6011PX001) tikslas - suteikti menų srities (architektūros) magistro universitetinį išsilavinimą ir parengti kvalifikuotą architektą, gebantį savarankiškai vykdyti taikomuosius tyrimus ir jais grįsti praktinę profesinę veiklą.

  Programa skirta pagrindinės krypties (architektūros) studijoms ir yra orientuota į kvalifikuoto architekto ir, tuo pačiu, – kūrybingo menininko parengimą. Sėkmingai baigę studijas, absolventai įgyja Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatytas kvalifikacijas ir  magistro kvalifikacinį laipsnį, leidžiantį verstis architekto ar jai prilyginta veikla.

  Stojantieji į šią programą  turi dalyvauti Lietuvos bendrojo priėmimo (www.lamabpo.lt) į Architektūros programas konkurse,  išlaikyti meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminą.