• Naujienlaiškis
 • Nina Power

  2015 m. lapkričio 13 d. Aukštųjų studijų fakultete

  Nina Power skaitė paskaitą „Socialinė reprodukcija, menas, darbas, jausmai“.

  Paskaita „Socialinė reprodukcija, menas, darbas, jausmai“ tyrinėja socialinės reprodukcijos sąvokas: veiklas, pažiūras, elgsenas ir emocijas, kurios, kaip teigia Johanna Brenner, yra tiesiogiai susijusios su kasdieniu gyvybės palaikymu. Paskaitoje bus nagrinėjamos su socialine reprodukcija ir darbu susijusios feministinės kritikos temos, tarp kurių – kampanija dėl namų ruošos atlygio. Joje taipogi bus aptariamos streikų, susijusių su slauga, galimybių ribos bei klausiama, koks galėtų būti meno ir socialinės reprodukcijos santykis. Nina Power aptars pastaruoju metu išsakytas idėjas apie emocinį ginklavimąsį arba mobilizacijos afektą feministinės kritikos, kylančios iš socialinės reprodukcijos kapitalizmo sąlygomis, kontekste.

  Nina Power dėsto filosofiją bei meno ir dizaino kritiką Roehampton universitete ir Karališkajame menų koledže.

   Tai pirmoji paskaitų ciklo, organizuojamo „Rupert“, Nacionalinės Oslo menų akademijos (Norvegija) ir „Living Art“ muziejaus (Islandija), paskaita, lydinti „Dvigubo mazgo“ parodą, šiuo metu rodomą „Rupert“ meno ir edukacijos centre.