• Naujienlaiškis
  • Rupert ir VDA Doktorantūros skyrius vasario 23-24 dienomis kvietė į dviejų dienų seminarą su choreografu Mårten Spångberg. Šio seminaro metu Spångberg supažindino su savo kūryba, nagrinėdamas estetinės patirties problematiką šiuolaikinėje vakarų visuomenėje, kvestionuodamas aktyvizmą ir dalyvaujamojo meno praktikas ir atgaivindamas Kanto idėjas apie grožį ir didingumą. Spångberg taip pat pristatė „gyvenimą <+” kaip galimybę panaikinti aklavietę, į kurią yra įstumta estetinė patirtis, vengiant konservatyvių laisvės ir nepriklausomybės sąvokų, ypač ryšyje su kapitalizmu ir santykine verte.


    Mårten Spångberg

    Mårten Spångberg yra Stokholme gyvenantis ir dirbantis choreografas. Jo interesų laukas apima choreografiją išplėstame lauke, kurią jis tiria per eksperimentines, daugiaformates praktikas. 1994 m. debiutavęs scenoje, nuo 1999 m. Spångberg dirba kaip choreografas, yra sukūręs tarptautiniu mastu pripažintų solo ir grupinių performansų. Po Tarptautinio festivalio vėliava jis bendradarbiavo su architektu Tor Lindstrand. Nuo 1996 iki 2005 m. Spångberg organizavo ir kuravo festivalius Švedijoje bei užsienyje. Įkūręs organizaciją INPEX 2006 m. menininkas įgavo patirties padagogikos teorijoje ir praktikoje. Nuo 2008 iki 2012 m. Spångberg vadovavo choreografijos magistro programai Stokholmo šokio universitete. Neseniai menininkas išleido jo choreografinę strategiją komentuojančią knygą Spanbergianism, kurią pats apibūdina kaip „174 puslapius reaktyvios isterijos“.