Algis Mickūnas

2015 m. spalio 27 d. Aukštųjų studijų fakultete

Algis Mickūnas skaitė paskaitą „Meno erotika: Kosmoso sukrėtimas“.

Algis Mickūnas yra Ohajo (JAV) universiteto profesorius, vienas iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų, tarptautiniu mastu pripažintas mokslininkas, fenomenologas, Lietuvos mokslų akademijos narys (2008), Klaipėdos universiteto garbės daktaras (2000).