• Naujienlaiškis
  • Geriausiųjų eilės sudarymo kriterijai

    Menų studijų srities dailės, dizaino, amatų, fotografijos ir medijų krypčių grupėms – tarptautinių ir šalies olimpiadų ir konkursų (t.y. Tarptautinė dailės olimpiadaRespublikinė dailės olimpiada, Respublikinis vizualiųjų menų konkursas „Čiurlionio takais“) prizinių vietų laimėtojams pridedant: už I vietą – 2,5 balo, už II vietą – 1,5 balo, už III vietą – 1 balą; šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams pridedant: už I vietą – 1,5 balo, už II vietą – 1 balą, už III vietą – 0,5 balo. Vertinami tik 9–12 (gimnazijos I–IV) klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti pasiekimai. Už tą patį konkursą ar olimpiadą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingus konkursus ar olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.