• Naujienlaiškis
 • Atvira paskaita su Suzanne Pourchier-Plasseraud

  „Dailė ir tauta: dailės ir dainininkų įtaka formuojant Latvijos tapatybę 1905–1940 metais“

  Atvira dr. Suzanne Pourchier-Plasseraud paskaita apie XX a. I pusės Latvijos dailės įtaką nacionalinės tapatybės formavimuisi. Paskaita vyks anglų kalba. 

  Gegužės 18 d. 16.30 val. VDA „Titanike“,
  prof. F. Daukanto aud. (112), Maironio g. 3, Vilnius


  XIX a. viduryje tautinės kultūros idėja Latvijoje buvo puoselėjama tik nedidelės inteligentijos dalies, tačiau vėliau išaugo iki visuotinio tautos nepriklausomybės troškimo. Šiame transformacijos procese menininkai naudojo paveldo ženklus tapyboje, architektūroje ir taikomojoje dailėje. Jie prisidėjo prie to, kad tauta tapo valstybe, matoma užsienyje. Paskaitoje bus kalbama apie tai, kaip tarpukario laikotarpiu tradicija besiremiantis latvių menas tuo pat metu buvo paveiktas europietiškų tendencijų.

  Suzanne Pourchier-Plasseraud nuo 1988 metų nuolat keliauja po Lietuvą ir Latviją ir nuosekliai domisi šių šalių meniniu gyvenimu. 2011 m. Paryžiaus 1 – Sorbonos universitete ji apgynė disertaciją „Dailės ir dailininkų įtaka tautinei tapatybei. Latvijos atvejis 1905–1940“. Jos disertacijos pagrindu buvo išleistos knygos „Les arts de la nation. Construction nationale et arts visuels en Lettonie 1905–1934“ (Presses Universitaires de Rennes, 2012) bei „Arts and a Nation: The Role of Visual Arts and Artists in the Making of the Latvian Identity, 1905–1940“ (Brill, 2015).

  Suzanne Pourchier-Plasseraud taip pat dalyvavo parrengiant ir išleidžiant knygas „Capitales baltes“ (Autrement, 1999), „Carnets baltes 1980–1999“ (Lituanica, 1999), „Les Litvaks, héritage universel d’un monde juif disparu“ (la Découverte, 2008).