Naujienos

Panemunės pilies galerija

Galerijoje rengiamos Akademijos dėstytojų, studentų, absolventų, bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų parodos, meno kūrėjų, Akademijos ir kitų muziejų rinkinių, Lietuvos ir užsienio šalių dailės, dizaino, architektūros, fotografijos ir medijų meno parodos, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, konferencijos, kiti Akademijos tikslus ir funkcijas atitinkantys meno ir kultūros renginiai.

XVII a. pradžios renesansinės pilies ekspozicijų erdvės skleidžia savitą praeities dvasią, stipriai įtakodamos kiekvieną čia eksponuojamų parodų ir suteikdamos joms išskirtinę naują prasmę.


Parodos

2013
Česlovas Lukenskas „Mumifikatai“
Miniatiūrų tapybos konkurso Lidijos Meškaitytės vardinei premijai laimėti darbų paroda
Miniatiūrų tapybos plenero Panemunės pilyje darbų paroda

2014
Donatas Dovidavičius, Kęstutis Lanauskas, Mindaugas Jurėnas „Skulptoriai pilyje“
Mindaugas Pauliukas „Kelionė“
Daiva Zubrienė „Obuolio seksualumas“
VDA Vilniaus fakulteto Grafikos katedros studentų praktikos darbų paroda
Tarptautinio simpoziumo „Veltinis 2014“ – „Dinamiška tekstilė: nuo vietinio konteksto iki tarpsritinių eksperimentų“ darbų paroda

2015
Mantas Maziliauskas „Svečių kambarys arba Nemirtingumas“
Paulius Daujotas „Kiti kraustuliai“
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Metalo plastikos katedros studentų darbų paroda
Vilniaus dailės akademijos Vilniaus ir Kauno fakultetų Tekstilės katedrų studentų darbų paroda
„Aktyvi tekstilė“
Grafikos katedros studentų kūrybinių dirbtuvių paroda „PILIS 1“


Parodų planas

Paraiškos ateinantiems kalendoriniams metams teikiamos nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d.

Parodos Panemunės pilies galerijoje paraiška

Parodų rengimo taisyklės (informacija ruošiama)

Salių planai (informacija ruošiama)


Informacija lankytojams:

Vytėnų g. 53, Pilis I k., Jurbarko r.
Panemunės pilies galerija atvira lankytojams kasdien, išskyrus pirmadienius, nuo 10.00 iki 17.00 val.
Likus 20 min. iki pilies uždarymo lankytojai nebeįleidžiami.
Valstybinių švenčių dienomis Panemunės pilis ir galerija nedirba.

Projektų vadovė Daura Giedraitienė
El. p. daura.giedraitiene@vda.lt
Tel.: 8 650 113 59


Facebook

Oficialus Panemunės pilies tinklapis