• Naujienlaiškis
 • Daugelyje viso pasaulio krikščioniškų valstybių, tarp jų ir Lietuvoje, šiemet švenčiamas Reformacijos 500 metų jubiliejus. Krikščioniškos bažnyčios reformos pradžią gražiu renginiu pažymės ir Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultetas.

  Lapkričio 7 d. (antradienį) 15 val. fakulteto bendruomenė ir visi besidomintys kviečiami į VDA Klaipėdos fakultetą (Daržų g. 18), kur vyks pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo „Katekizmo“ originalios kopijos – faksimilės pristatymas, bus kalbama apie reformacijos įtaką pačioms įvairiausioms mūsų gyvenimo sritims.

  Faksimilės autorės, spaustuvės „Petro ofsetas“ rinkodaros vadovės Kamilės Kalibataitės sukurtos knygos išskirtinumą liudija ilgas ir nelengvas trejų metų gamybos procesas bei ribotas 100 vienetų tiražas. Aukštos kokybės faksimilės požymiai – į originalą panaši popieriaus faktūra, pergamento nelygumai, netolygus siuvimas, laiko padaryti įtrūkimai.  Vilniaus dailės akademijos bibliotekos įsigyta reikšmingo leidinio faksimilė nuo šiol bus saugoma bibliotekos senų ir retų spaudinių skyriuje. Nuo lapkričio 7 d. iki 14 d. su išskirtine knyga galės susipažinti VDA Klaipėdos fakulteto bendruomenė ir visi klaipėdiečiai.

  Renginyje taip pat dalyvaus Vokietijos Federacinės Respublikos Garbės konsulas, VDA Klaipėdos fakulteto dėstytojas doc. dr. Arūnas Baublys ir renginio metu pristatys įdomų ir aktualų pranešimą  „Reformacija Klaipėdoje – dvasiniai, kultūriniai ir socialiniai aspektai.“ 

  Pasak Dr. A. Baublio, reformacija dažnai laikoma tik dvasiniu fenomenu, kurio pasėkoje greta Romos katalikų bažnyčios atsirado anglikonų, liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčios. Tačiau reformacija neapsiribojo tik dvasinių poveikiu. Jos idėjos plačiai parsiskverbė į pasaulietinį gyvenimą ir veikė pačiose įvairiausiose srityse. Kultūra, menas, ypač architektūra ir taikomieji menai, kasdieninė buitis, darbo teisė ir darbo etika bei politinė mintis – tai tik nedidelė dalis sferų, kurioms įtaką darė reformacinė mintis.

  Doc. dr. A. Baublys – muziejininkas, archeologas, istorikas. Gimė šiaurės Lietuvoje, Biržų mieste. 1983 m. baigė Vilniaus universitetą. Dirbo Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje, Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Klaipėdos universitete 2000-2014 m vadovavo evangelikų teologijos katedrai. Dr. A. Baublio mokslinių tyrimų kryptys – paribio kultūros istorijos problemos, evangelikų bažnyčių bei jų teologijos istorija, Prūsijos kultūros paveldo problematika. Nuo 2013 metų vasario 7 dienos paskirtas pirmuoju Baltijos šalyse Vokietijos Federacinės respublikos garbės konsulu. Palangos kurorto muziejaus bei Šilutės H. Šojaus muziejų tarybų narys. L. Rėzos kultūros centro Juodkrantėje kuratoriumo narys.  

  Renginį organizuoja Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultetas bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademijos biblioteka.

  Kontaktinis asmuo:
  Rūta Jakštonienė
  Šiuolaikinio meno ir Medijų studijų programos vadovė
  +370 633 52976