• Naujienlaiškis
  • 2017 m. rugpjūčio 9 d. pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto ir Baltijos federalinio Imanuelio Kanto vardo universiteto.

    Baltijos federalinis Imanuelio Kanto universitetas - aukštoji mokykla, veikianti Kaliningrade, Rusijoje. Dabartinio universiteto pirmtaką, garsųjį Albertinos universitetą, įkūrė lietuvių profesoriai Abraomas Kulvietis ir Stanislovas Rapolionis kartu su kitais profesoriais tuometiniame Karaliaučiuje 1544 metais. Keturis šimtmečius Europoje garsėjęs Karaliaučiaus universitetas po II-ojo Pasaulinio karo buvo atkurtas jau kaip sovietinė mokslo įstaiga 1967 metais Kaliningrade. 2005 metais universitetui suteiktas pasaulinės reikšmės filosofo, žymiausio Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Imanuelio Kanto (1724-1804) vardas. Atkurtame ir nauju vardu pavadintame universitete atidarytas Lituanistikos centras, kuriame po 60 metų pertraukos vėl dėstoma lietuvių kalba.

    Šiame universitete rektoriumi buvo lietuvininkų kultūros veikėjas Liudvikas Rėza, o tarp žymiausių universiteto studentų rasime pastorių ir poetą Kristijoną Donelaitį, pirmosios lietuviškos knygos autorių Martyną Mažvydą, lietuvių kalbos puoselėtoją Žemaičių vyskupą Merkelį Giedraitį. Tuometiniame universitete filosofijos paskaitų klausė vokiečių rašytojas, kompozitorius ir dailininkas Ernstas T. A. Hofmanas, o vienas universiteto garbės daktarų buvo pasaulinio garso kompozitorius Ferencas Listas.

    Tarp Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto ir Baltijos federalinio I. Kanto vardo universiteto pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje yra numatytas bendrų švietimo, mokslo, kultūros ir meno projektų įgyvendinimas, dėstytojų stažuotės, paskaitų skaitymas, praktinių kūrybinių užsiėmimų organizavimas partnerinėse institucijose, bendri įvairūs studentų projektai.