• Naujienlaiškis
 • Vaizdo poreikis

  Paroda/meninis tyrimas

  Lapkričio 23 d.  – gruodžio 5 d.

  Paroda skirta pirmajam meno daktaro laipsniui Lietuvoje apginti.

  Gynimas vyks lapkričio mėn. 27 d. 14.00 val.  galerijoje  „Akademija“ (Pilies g. 44, Vilnius).

  Ginamas meno projektas tema „Vaizdo poreikis“ (Dailė W100).

  Meninio tyrimo „Vaizdo poreikis“ objektas – žmogaus tikėjimas ir nepasitikėjimas vaizdu. Žmogaus sukurtuose vaizduose slypintis objektyvumo neįmanomumas ir subjektyvumo tragikomiškumas atskleidžiamas išrandant ir išbandant įvairias portretavimo strategijas. Pastarosios gimsta jungiant kriminalistikoje naudojamus žmogaus veido rekonstrukcijos pagal kaukolę metodus  su įvairiais vaizdo savybių tyrimais. Projekto tikslas – eksperimentiškai išnagrinėti, kaip subjektyvus vaizdas funkcionuoja objektyvumo ir moksliškumo diskurse. Tapybinių eksperimentų metu taip pat ieškoma būdų, kaip  sukurti vaizdą, įtikinantį viskuo abejojantį ir humoro jausmą turintį žiūrovą.

  Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija

  Kūrybinės dalies vadovas:
  Prof. Artūras Raila – Vilniaus dailės akademija, dailė W100, fotografija ir medijos menas

  Tiriamosios dalies vadovė:
  Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H

  Konsultantas: 
  Prof. dr. (hp) Rimantas Jankauskas – Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina 06B

  Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Dailės krypties gynimo taryboje:

  Pirmininkas:
  doc. Deimantas Narkevičius – Vilniaus dailės akademija, dailė W100, skulptūra;

  Nariai:
  prof. Ian Damerell – Akershus Universiteto Taikomųjų menų ir mokslų Koledžas, meno, dizaino ir technologijų fakultetas;
  dr. Erika Grigoravičienė – Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra 03H;
  prof. dr. Piotr Jozefowicz – Gdansko meno akademija, tapybos fakultetas;
  dr. Tojana Račiūnaitė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H.

  Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo ir Vilniaus dailės akademijos bibliotekose.