Stipendijos

Stipendijų rūšys

Vilniaus dailės akademijos stipendijų skyrimo nuostatai


Vienkartinės stipendijos yra skiriamos

 • tėvų arba šeimos narių mirties
 • dėl studento ligos
 • stichinės nelaimės
 • turto netekimo
 • už reikšmingus laimėjimus meninėje veikloje, visuomeninėje veikloje, sporte, saviveikloje, atlikus kitus Akademijai svarbius darbus

Prašymas VDA rektoriui dėl vienkartinės stipendijos

Stipendijos gali būti skiriamos iš rezervinio fondo lėšų

 • aktyviausiems VDA kamerinio choro choristams
 • padalinių studentų atstovybės atsakingiems nariams
 • VDA studentų atstovybės prezidentui

Vienkartinių stipendijų iš rezervinio stipendijų fondo skyrimo aprašas

Vardinėmis stipendijomis įvertinami studentų meniniai pasiekimai. Jos skiriamos geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus.

Vardinės stipendijos

 • Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo stipendija vienam semestrui;
 • Dalios ir Viktoro Gruodžių 500 litų stipendija už metų nuopelnus ketvirto kurso studentui;
 • Viktoro Vizgirdos stipendija tapybos specialybės studentui;
 • Ary Stillman 2000 JAV dolerių stipendija studentui, besidominčiam moderniuoju XX amžiaus vidurio Europos ir JAV menu;
 • Prezidento A. Smetonos stipendija humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams.
 • Restauratorių Romualdo Vytauto Kaminsko ir Mildos Kaminskienės premija Paminklotvarkos katedros studentui (-ei).

Piniginiais prizais taip pat apdovanojami kasmet organizuojamo konkurso „Jaunojo dizainerio prizas“, prof. Algimanto Švėgždos vardo piešinių konkurso nugalėtojai.