Dizaino inovacijų centras

 

JAUNOJO DIZAINERIO PRIZAS

Konkursas, rengiamas kasmet nuo 2011 m., Dizaino inovacijų centro.


NUOSTATAI

Konkurso tikslas – skatinti dizaino studentų tobulėjimą, išbandant idėjas ir jų pateikimo įgūdžius už akademinės aplinkos ribų, pristatant juos nepriklausomai komisijai.

Darbai skirstomi į tris kategorijas:
- Produkto dizaino;
- Komunikacijos dizaino;
- Mados dizaino.

Dalyvauti konkurse kviečiami:
dizaino specialybių bakalauro paskutinio kurso studentai iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų;
Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys dizaino specialybes užsienio aukštosiose mokyklose bakalauro paskutiniame kurse.

Dalyvavimas
Konkurso dalyvis privalo užpildyti dalyvio anketą internete ir atsiųsti medžiagą (pvz.: nuotraukos, eskizai, brėžiniai, gif`ai, video) VDA Dizaino inovacijų centro puslapyje nurodytu adresu. Siunčiami eskizai, brėžiniai, vizualizacijos turi aiškiai atskleisti dalyvio darbo idėją bei bendrą vaizdą, jais vadovaudamasi darbų vertinimo komisija atrenka laimėtojus.
Anketų užpildymo ir vaizdinės medžiagos atsiuntimo terminai bei reikalavimai nurodomi VDA Dizaino inovacijų centro puslapyje.
Vienas konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną darbą.
Organizatoriai pasilieka teisę nevertinti darbų, kurie neatitinka nurodytų konkurso kategorijų reikalavimų arba kitų konkurso sąlygų.

Komisija
Konkurso laimėtojus bei parodos dalyvius atrenka komisija, sudaryta iš dizaino srities profesionalų.
Komisija darbus vertina pagal keturis svarbiausius kriterijus: originalumą, aktualumą, idėjos potencialą tapti realiu produktu bei koncepcijos pristatymo būdą. 

Geriausių jaunųjų dizainerių apdovanojimai bei parodos atidarymas
Konkurso nugalėtojams įteikiami apdovanojimai. Apdovanojimų ceremonijos vieta ir laikas nurodomi VDA Dizaino inovacijų centro internetiniame puslapyje.
Iš karto po apdovanojimų ceremonijos atveriamos durys į geriausiųjų konkurso darbų parodą. Geriausi konkurso darbai įtraukiami į konkurso katalogą.

Autorinės teisės
Konkursui pateikti darbai privalo būti originalūs autoriniai konkurso dalyvio kūriniai ir nepažeisti trečiųjų šalių autorinių teisių. Visos autorinės teisės turi priklausyti konkurso dalyviui/autoriui. Dalyviai, atsiųsdami savo darbus konkursui, suteikia teisę konkurso organizatoriams naudoti laureatų darbus spaudoje bei rengiant parodų ekspozicijas.

Darbų viešinimas
Konkursui pateikti dalyvių darbai bus viešinami Vilniaus dailės akademijos ir Dizaino inovacijų centro tinklalapiuose, Dizaino inovacijų centro Facebook profilyje bei spaudoje. Geriausi konkurso darbai įtraukiami į konkurso katalogą.

Organizatorius
Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centras