Dailėtyros institutas

Dr. Gintautė Žemaitytė

gintaute.zemaityte[at]vda.lt.

Semiotikė, menotyrininkė

Mokslinio darbo sritys: plastinė semiotika, vizualinė semiotika, dizainas ir artefaktai.

g. 1973 m. Vilniuje; gyvena ir dirba Vilniuje. VDA Dailėtyros institute dirba nuo 2012 m. Mokslo darbuotoja nuo 2012 m. 1998 m. Vilniaus universitete baigė Literatūros teorijos studijas, 2007 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų menotyros krypties daktaro disertaciją „Gyvenimo būdo reklamos estetika: vaizdinis ir žodinis tekstas“ (mokslinė vadovė dr. Lolita Jablonskienė). Nuo 2007 m. dėsto vizualinės semiotikos, plastinės semiotikos, reklamos analizės kursus VDA ir Vilniaus universitete; nuo 2012 m. dalyvauja VDA meno doktorantūros procese.

Gintautė Žemaitytė domisi tarpdalykinėmis kultūros studijomis, tyrimuose taiko vizualinės semiotikos metodą, bet daugiausia dėmesio skiria plastinei semiotikai, apimančiai įvairias išraiškos priemones; nuo 2012 m. gilinasi į dizaino tyrimų metodologinius aspektus. Ji dalyvauja seminaruose ir konferencijose, skaito viešąsias paskaitas, nuo 2009 m. užsiima kultūrine veikla. 2014 m. išrinkta Lietuvos kultūros tarybos nare. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė nuo 2013 m.

Bibliografija