vad. dr. Tojana Račiūnaitė.

Projektas skirtas Prano Gudyno restauravimo centre ir Vilniaus arkivyskupijos Restauracijos ir statybos treste  restauruojamų Švč. Mergelės Marijos paveikslų tyrimui. Planuojama apie dvidešimties kūrinių duomenis paskelbti kataloge, o atskiruose moksliniuose straipsniuose analizuoti vertingiausius ir ikonografiniu bei istoriniu požiūriu įdomiausius kūrinius, pateikiant svarbiausių  Švč. Mergelės Marijos ikonografinių tipų genezės tyrimus bei raidos apžvalgas. Dar viena šio projekto dalis – anksčiau atliktų  Lukiškių Dievo Motinos ikonos tyrimų praplėtimas, tikslinimas ir publikavimas kartu su atvaizdo kultą liudiančio šaltinio – stebuklų knygos „Mistinis fontanas“ vertimu.

Projektą vykdo: ph dr. Rūta Janonienė, dr. Tojana Račiūnaitė, dr. Aušra Vasiliauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Sigita Maslauskaitė (Bažnytinio paveldo muziejus), dr. Dalia Panavaitė (Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras), Alma Valickienė (Vilniaus arkivyskupijos Restauracijos ir statybos trestas)

Projektą remia Lietuvos mokslo taryba.