Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas kviečia skaityti pranešimus tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje 2017 m. gegužės 11–12 d.

Konferencijoje siekiama aktualizuoti sodą kaip savitą kultūros fenomeną – gamtos ir žmogaus kūrinį, aptarti jo istorines ir dabartines raiškos formas, simboliką.
Šia tema siekiama atkreipti dėmesį į istorinį sodų ir parkų paveldą Lietuvoje, jų tyrimo ir išsaugojimo problemas, taip pat – su tema susijusius aktualius šiuolaikinės kultūros reiškinius. Kita vertus, tikimasi ir platesnių sodo įvaizdžių ir simbolikos interpretacijų, paliečiant filosofinius ir religinius sodų tematikos aspektus.

Konferencijoje nagrinėtinos temos, objektai, orientacinės tyrimų kryptys:
I. Sodo sampratos, apibrėžtys, funkcijos kultūroje:
1. Sodas kaip gyvenamoji aplinka: sociokultūrniai ir kiti aspektai, sodų santykis su architektūra ir urbanistika, sodas ir parkas kaip reprezentacinė, kūrybinė, įkvėpimo erdvė.
2. Sodo sakralinis matmuo, sodo filosofija.
3. Sodas kaip pasaulėvaizdžio metafora ir epochos veidrodis.
4. Sodo idėjos sklaida, visuomeninis aktualumas.
II. Sodų istorija: lokaliniai atvejai, regioninai kontekstai, pasaulinės tendencijos ir jų įtakos:
1. Sodų meno teorija ir praktika, sodų ir parkų kūrėjai; sodų stiliai, mados ir individualumas;
2. Sodai, jų sampratos, tipai, formos elito ir liaudies kultūroje (dvarų, vienuolynų, miestų, kaimų sodai ir želdiniai)
3. Sodininkystė kultūrinio elito gyvenime.
4. Kintantys ir nykstantys sodai: prarastos vertės, besikeičiančios suvoktys
III. Gamta ir sodų paveldas
1. Gamta kaip sodo pagrindas ir estetikos objektas; kultūros ir stichijos santykis soduose.
2. Augalijos kultūrinės vertės, reikšmės ir prasmės.
3. Sodas kraštovaizdyje ir kraštovaizdis kaip sodas
4. Sodų paveldo esmė, būklė, tvarkymas, atgaivinimo problemos, tendencijos ir perspektyvos
IV. Sodo vaizdiniai ir atspindžiai mene:
1. Sodų ir parkų tema mene; sodo motyvas tapyboje, scenoje, literatūroje ir kitokioje kūryboje.
2. Su sodų tema siejamų ornamentų kilmė, simbolika ir panaudojimas sakralinėje ir pasaulietinėje dailėje.
3. Sodo vaizdinys, jo raiška šiuolaikiniame mene.

Pranešimus siūlyti kviečiame kraštovaizdžio architektūros, dailės, kultūros ir literatūros istorikus, meno tyrėjus ir kūrėjus, filosofus, botanikus ir visus, besidominčius konferencijos problematika.
Pranešimo trukmė – 20 min.

Pranešimų pagrindu parengtus straipsnius planuojama skelbti specialiame Acta Academia Artium Vilnensis numeryje.

Kontaktiniai asmenys: VDA Dailėtyros instituto vyriaus. mokslo darbuotoja dr. (hp) Rūta Janonienė, VDA menotyros doktorantas Dainius Labeckis

Temų formuluotes ir trumpas tezes iki 2017 m. vasario 15 d. prašome siųsti el. paštu ruta.janoniene@gmail.com arba dainius.labeckis@gmail.com