• Naujienlaiškis
 • Andriejus Mlodzianovskis. Palaimintojo kankinio Juozapato, Polocko arkivyskupo, gyvenimo ir mirties simboliniai atvaizdai

  Sudarė Jolita Liškevičienė

  Pristatymas 2016 m. lapkričio 16 d., trečiadienį, 17.30
  Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius)

  Renginyje dalyvavo leidinio sudarytoja dr. Jolita Liškevičienė, vienas iš autorių dr. Mintautas Čiurinskas, istorikas dr. Vytautas Ališauskas, pokalbį vedė dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

  Leidinį sudaro lotyniška šaltinio faksimilė, poetinio kūrinio vertimas į lietuvių kalbą su moksliniais komentarais ir keturių autorių mokslo studija, kurioje istoriniu, hagiografiniu, dailėtyriniu ir literatūriniu aspektais yra pristatomas 1675 m. Vilniuje išleistas embleminio pobūdžio rinkinys ir jo kontekstas. Publikuojamame šaltinyje jėzuitas Andriejus Mlodzianovskis tekstu ir vaizdu įamžina Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kankinio, palaimintojo, Polocko arkivyskupo Juozapato Kuncevičiaus gyvenimą ir mirtį.
  Pasirinkta daugialypė forma, virtuoziška poetinės ir vaizdinės raiškos įvairovė šį veikalą leidžia priskirti prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės brandaus Baroko literatūros šedevrų.
  Knygoje pirmą kartą plačiau aptariamos kūrinio istorinės ir hagiografinės prielaidos, dailei ir literatūrai įtakos darę šaltiniai, mokslo publikaciją papildo priedai ir iliustracijos.