• Naujienlaiškis
  • Dr. (hp) Rūta Janonienė

    Sveikiname Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto darbuotoją dr. (hb) Rūtą Janonienę tapus Lietuvos mokslų akademijos tikrąja nare!

    Dr. (hp) Rūta Janonienė -  meno istorikė, senosios dailės parodų organizatorė ir kuratorė. Mokslinio darbo sritys: LDK meninės kultūros šaltiniai, XV–XIX a.sakralinė ir sekuliarioji LDK dailė ir su ja susiję fenomenai, pranciškonų observantų (bernardinų) LDK paveldas, bažnyčių ir vienuolynų kompleksai, dekoro ikonografinės programos; XIX a. Vilniaus meno mokyklos profesorių ir mokinių kūryba, šios mokyklos tradicijų tęstinumas.

    VDA Dailėtyros institute dirba nuo 1994 m., 1994−2008 m. buvo Dailėtyros instituto direktorė. Vyriausioji mokslo darbuotoja nuo 2003 m. 1983 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute baigė dailės istorijos ir teorijos studijas. 1994 m. Kultūros ir meno institute apgynė humanitarinių mokslų menotyros krypties daktaro disertaciją „Jono Rustemo ir jo mokinių veikla XIX a. I pusėje“ (disertacija parengta savarankiškai). 2008 m. Kultūros, filosofijos ir meno institute praėjo humanitarinių mokslų srities menotyros krypties habilitacijos procedūrą. 1983–1989 m. dirbo moksline bendradarbe Lietuvos dailės muziejuje, 1989–1990 m. − Istorijos instituto Meno istorijos skyriuje; 1990–1994 m. − Kultūros ir meno institute. Nuo 1993 m. dirba mokslo tiriamąjį ir organizacinį darbą Vilniaus dailės akademijoje, taip pat dalyvauja studijų procese: daugelį metų magistrantams skaitė kursą apie Vilniaus meno mokyklą, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams, yra doktorantų mokslinių darbų vadovė ir oponentė. 2000–2001 m. ėjo VDA Doktorantūros skyriaus vedėjos pareigas, nuolat dalyvauja šio skyriaus veikloje. 2007–2011 m. buvo VDA Senato narė.

    Rūta Janonienė dalyvauja mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, yra parengusi parodų, radijo laidų, bendradarbiavo rengiant LTV kultūros laidas apie XIX a. Lietuvos dailininkus. Buvo viena iš tarptautinės jubiliejinės parodos „Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos“ kuratorių (1996, Vilnius–Torunė), bendradarbiavo su Lietuvos dailės muziejumi rengiant parodas (2000–2005 m. – parodą „Krikščionybė Lietuvos mene“, 2012 m. – parodą „Jonas Rustemas – dailininkas ir pedagogas“). 1999– 2009 m. buvo Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio programos Leidybos komisijos narė. 2011 m. R. Janonienei paskirta Lietuvos mokslų akademijos mokslo premija už darbų ciklą „Lietuvos bernardinų meninis paveldas. Vilniaus konvento architektūros ir dailės tyrimai“. 2013 m. ji išrinkta Lietuvos kultūros tarybos nare. Nuo 1995 m. R. Janonienė dalyvauja Lietuvos dailės istorikų draugijos veikloje.