• Naujienlaiškis
 • 2016 m. gegužės 12–14 d. parodų salė „Titanikas“ (Maironio g. 3, Vilnius) / Dubingiai 

  Konferencijos programa

  Prakalbinta architektūra atveria architekto kūrybingumą, parodo užsakovo skonį ir darbų vykdytojo sprendimų konstruktyvumą,  išskleidžia  mados ir laikmečio ideologijos, istorinės kaitos, atminties ir kitus diskursus. Diachroninis architektūros ir archeologijos tyrimų, architektūrinių planų bei brėžinių, ikonografinių šaltinių skaitymas atkoduoja pastatuose  glūdinčias praeities politines, intelektualines, technologines, socialines ir kasdienybės plotmes. O atskirų statinių ar kompleksų iššifravimas, nagrinėjant meninius, techninius, konstrukcijų duomenis, suteikia galimybę tyrėjui kurti pasakojimą apie atskirų asmenybių, dailės kūrinių, vietovių, amatų, statybos istoriją ir kaitą.

  Konferencijos tikslas – tarpdiscipliniškai pažvelgti į skirtingas architektūros tyrimų prieigas, metodologijas ir galimybes. Paveldo tyrimai ir architektūros restauravimas (at)kuria istorinį pasakojimą, atskleidžiantį tiek praeities, tiek dabarties reikšmes. Kartais archeologai atveria dingusio architektūros paveldo liudijimus apie gyvenvietės, miesto urbanistinę ar pilies, dvaro sodybos struktūros kaitą. Dažnai duomenų fragmentiškumas tyrėjus skatina kurti rekonstruojantį vaizdinį pasakojimą, ieškant naujausiais duomenimis pagrįstų metodologiškai naujų interpretacijų.   Greta architektūros istorijos de facto (kai istoriniai dokumentai liudija realius statinius ir jų egzistavimą) yra ir asmeniškai atmenama, įsivaizduojama, interpretuojama ar net savaip projektuojama architektūra. Taigi architektūrą reflektuojantys tekstai  ir vaizdiniai šaltiniai provokuoja objektyvios ir virtualios (fikcinės) tikrovės refleksijas.

  Konferencijoje bus nagrinėjama: istorijos raiška architektūroje; atskirų statinių ar jų kompleksų architektūros raidą atspindintys tyrimai; architektūros raidą atspindintys archeologiniai ir urbanistiniai tyrimai; architektūros paveldo restauravimo istorija ir metodologija; architektūros socialiniai ir kasdienybės aspektai (užsakovai, visuomeniniai poreikiai ir pan.); pastatų, miestų projektai, vizijos ir jų interpretacijos; architektūros refleksijos istoriniuose šaltiniuose, grožinėje literatūroje, dailėje, fotografijoje.

  Konferenciją organizuoja Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas ir Lietuvos dailės istorikų draugija.

  Konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus spausdinami Vilniaus dailės akademijos leidinyje ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS, straipsniai įtraukti į EBSCO Publishing sąrašą. Straipsniai su iliustracijomis laukiami iki 2016 m rugsėjo 12 d.

  Kontaktai:
  Rasa Butvilaitė, +37061436716, rasa.butvilaite@vda.lt
  Edita Povilaitytė-Leliugienė, +37061591214, edita.e@gmail.com