• Naujienlaiškis
 • Biblioteka

  VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2018 m. dėkoja:

  Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekai Agnei Kulbytei Justinai Zėmanaitei
  Rasai Butvilaitei  Viktorui Liutkui Audriui Klimui
  Giedrei Jankevičiūtei Ievai Skauronei  Mariui Iršėnui
  Ulrika Eller-Rüter Viktorijai Prėskienytei-Diawara Giedrei Mickūnaitei
  Izoldai Maciukaitei Algiui Mickūnui (JAV) Alvydui Lukiui
  Aušrai Bosikienei Donatui Janutai Kęstučiui Grigaliūnui
  Laimai Kreivytei Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui Vroclavo dailės akademijai (Lenkija)
  Vytautui Michelkevičiui Adomui Butrimui Algirdui Stončaičiui
  Atviros Lietuvos fondui Daliai Klajumienei Domijonui Šniukui
  Kęstučiui Žemaičiui (JAV) Konstantinui Bogdanui Kristinai Alsytei
  Lenkijos  nacionaliniam muziejui Varšuvoje Linai Stašinskaitei Mariui Urbanavičiui
  Pasaulio lietuvių bendruomenei Rasai Antanavičiūtei Svetlanai M. Červonajai (Rusija)
  Tojanai Račiūnaitei Tomui Ivanauskui Zitai Gavulei

  VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2017 m. dėkoja:

  Adomoniui Juozui Julijonui Urbonui Ritschel Ute
  Aleksandravičiūtei
  Aleksandrai
  Klimui Audriui Rokiškėnų klubui
  Ališankai Arvydui  Kunickienei Irenai Rudokienei Daliai
  Andersen Henrik Bjorn Latvijos dailės akademijai Sadauskaitei Kotrynai
  Antanavičiūtei Rasai Lietuvos medicinos
  bibliotekai
  Selmistraitytei-Juškevičienei Laurai
  Bertašienei Eglei Lietuvos Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai Simonson Karinai
  Burbaitei Ievai Lietuvos technikos
  bibliotekai
  Skauronei Ievai
  Butvilaitei Petrauskienei
  Rasai
  Liškauskaitei Indrei Stiško Anatolij
  Černevičiūtei Jūratei Liutkui Viktorui Suokaitei Ingrydai
  Dag Erik Elgin Mandeikai Alvydui Urbanavičiui Mariui
  Drėmaitei Gražinai Mickūnaitei Giedrei Vaitekūnui Jonui
  Glinskienei Virginijai Mickūnui Algiui Vildžiūnui Linui
  Grikštaitei Monikai Miksys Andrew Vroclavo dailės akademijai
  Iršėnui Mariui Mirinavičiui Žydrūnui Vytauto Tribandžio artimiesiems
  Jablonskienei Lolitai Narušytei Agnei  
  Jankevičiūtei Giedrei  Preišegalavičienei Linai  
  JAV ambasadai Lietuvoje Rachlevičiūtei Ramutei   

   

  VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2016 m. dėkoja:

  Austrijos amabasadai
  Lietuvoje
  Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklai Šlektavičiui Marijonui
  Bogdanienei Eglei Gandai Lubytei Elonai Taukinaitytei Narbutienei Rūtai
  Česnaičiui Kęstučiui Lukenskui Česlovui Trilupaitytei Skaidrai
  Galerijai Zderzak, Krokuva Michelkevičiui Vytautui UAB "Inter Se"
  Glemžai Jonui Rimantui Mickūnaitei Giedrei Umbrasui Giteniui
  Iršėnui Mariui  Mickūnui Algiui  Urbonui Julijonui
  Jakimavičienei Daliai Paulauskienei Dainai Valiūnas Ellex
  Jankevičiūtei Giedrei Preišegalavičienei Linai VDA tarptautinių ryšių skyriui
  Jasilionytei Alvydai Rachlevičiūtei Ramutei  Vilniaus grafikos meno centrui
  Jaskūnui Valdui Šabasevičiui Helmutui Žalienei Vilijai
  Klimui Audriui Skauronei Ievai Žemaičiui Kęstučiui
  Krikštopaitytei Monikai    

   

  VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2015 m. dėkoja:

  Adomoniu Juozui Iršėnui Mariui Orlovui Vygintui
  Aleksiūnaitei Jonei Ivanauskui Tomui  Pintukaitei Grytei
  Almonaitytei-Navickienei Vaidai Jakimavičienei Daliai Povilioniui Girėnui
  Andrijauskui Antanui Jakunskaitei Staselei Puriui Albinui
  Azerbaidžano ambasadai Vilniuje Jankevičiūtei Giedrei Rachlevičiūtei Ramutei
  Balsiui Liutaurui Kleponytei Kristinai Railai Artūrui
  Banionytei Emilijai Klimui Audriui Ruzui Vincui
  Blažiūnei Aistei Leus Tatjanai Šalteniui Arvydui
  Bogdanienei Eglei Gandai Lisauskienei Aušrai Sokoleckiui Viačeslavui
  Braslauskui Justinui Liutkui Viktorui Treigiui Remigijui
  Brogienei Danguolei Lukenskui Česlovui  Trilupaitytei Skaidrai
  Butrimui Adomui  Mandeikai Alvydui Trimonienei Joanai
  Butvilaitei Rasai Mickūnaitei Giedrei Urbonui Julijonui
  Dichavičienei Valerijai Mickūnui Algiui Vanagaitei Ligijai
  Fiodorovui Aleksandrui Misiui Kaziui Vildžiūnui Linui
  Glemžai Jonui Narušytei Agnei Žemaičiui Kęstučiui
  Grebel Chana    


  VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2014 m. dėkoja:

  Antanavičiui Valentinui Jurėnaitei Ramintai Mileriui Nerijui
  Baublytei Ievai Kalesinskui Zigmui Skauronei Ievai
  Bogdanienei Eglei Gandai Kepežinskui Rimvydui Šabasevičiui Helmutui
  Butrimui Adomui Klimui Audriui Šakaliui A. R.
  Butvilaitei Rasai Latvijos dailės akademijai Šurnaitei M.
  Dautartaitei Krutulei Agnei Latvijos šiuolaikinio meno centrui Švažienei Janinai
  Eglinskienei Rūtai Liškevičiui Dainiui Trilupaitytei Skaidrai
  Gediminskaitei Guodai Liutkui Viktorui Trimakui Gintautui
  Grund Moritz  Maciukaitei Izoldai Umea dailės akademijai (Švedija)
  Halen Widar Marcelionytei Paliukei Marijai Zinkevičiui Gintarui
  Inčirauskaitei-Kriaunevičienei Severijai Mickūnaitei Giedrei Žemaičiui Kęstučiui V.
  Jacob Fabricius  Mickūnui Algiui Žilinskaitei Elžbietai
  Jankevičiūtei Giedrei