• Naujienlaiškis
 • Biblioteka


  VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2016 m. dėkoja:

  Austrijos amabasadai
  Lietuvoje
  Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklai Šlektavičiui Marijonui
  Bogdanienei Eglei Gandai Lubytei Elonai Taukinaitytei Narbutienei Rūtai
  Česnaičiui Kęstučiui Lukenskui Česlovui Trilupaitytei Skaidrai
  Galerijai Zderzak, Krokuva Michelkevičiui Vytautui UAB "Inter Se"
  Glemžai Jonui Rimantui Mickūnaitei Giedrei Umbrasui Giteniui
  Iršėnui Mariui  Mickūnui Algiui  Urbonui Julijonui
  Jakimavičienei Daliai Paulauskienei Dainai Valiūnas Ellex
  Jankevičiūtei Giedrei Preišegalavičienei Linai VDA tarptautinių ryšių skyriui
  Jasilionytei Alvydai Rachlevičiūtei Ramutei  Vilniaus grafikos meno centrui
  Jaskūnui Valdui Šabasevičiui Helmutui Žalienei Vilijai
  Klimui Audriui Skauronei Ievai Žemaičiui Kęstučiui
  Krikštopaitytei Monikai    

   

  VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2015 m. dėkoja:

  Adomoniu Juozui Iršėnui Mariui Orlovui Vygintui
  Aleksiūnaitei Jonei Ivanauskui Tomui  Pintukaitei Grytei
  Almonaitytei-Navickienei Vaidai Jakimavičienei Daliai Povilioniui Girėnui
  Andrijauskui Antanui Jakunskaitei Staselei Puriui Albinui
  Azerbaidžano ambasadai Vilniuje Jankevičiūtei Giedrei Rachlevičiūtei Ramutei
  Balsiui Liutaurui Kleponytei Kristinai Railai Artūrui
  Banionytei Emilijai Klimui Audriui Ruzui Vincui
  Blažiūnei Aistei Leus Tatjanai Šalteniui Arvydui
  Bogdanienei Eglei Gandai Lisauskienei Aušrai Sokoleckiui Viačeslavui
  Braslauskui Justinui Liutkui Viktorui Treigiui Remigijui
  Brogienei Danguolei Lukenskui Česlovui  Trilupaitytei Skaidrai
  Butrimui Adomui  Mandeikai Alvydui Trimonienei Joanai
  Butvilaitei Rasai Mickūnaitei Giedrei Urbonui Julijonui
  Dichavičienei Valerijai Mickūnui Algiui Vanagaitei Ligijai
  Fiodorovui Aleksandrui Misiui Kaziui Vildžiūnui Linui
  Glemžai Jonui Narušytei Agnei Žemaičiui Kęstučiui
  Grebel Chana    


  VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2014 m. dėkoja:

  Antanavičiui Valentinui Jurėnaitei Ramintai Mileriui Nerijui
  Baublytei Ievai Kalesinskui Zigmui Skauronei Ievai
  Bogdanienei Eglei Gandai Kepežinskui Rimvydui Šabasevičiui Helmutui
  Butrimui Adomui Klimui Audriui Šakaliui A. R.
  Butvilaitei Rasai Latvijos dailės akademijai Šurnaitei M.
  Dautartaitei Krutulei Agnei Latvijos šiuolaikinio meno centrui Švažienei Janinai
  Eglinskienei Rūtai Liškevičiui Dainiui Trilupaitytei Skaidrai
  Gediminskaitei Guodai Liutkui Viktorui Trimakui Gintautui
  Grund Moritz  Maciukaitei Izoldai Umea dailės akademijai (Švedija)
  Halen Widar Marcelionytei Paliukei Marijai Zinkevičiui Gintarui
  Inčirauskaitei-Kriaunevičienei Severijai Mickūnaitei Giedrei Žemaičiui Kęstučiui V.
  Jacob Fabricius  Mickūnui Algiui Žilinskaitei Elžbietai
  Jankevičiūtei Giedrei    


  VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2013 m. dėkoja:

  Adomoniui Juozui Kreivytei Laimai Sayyid Mujtaba Musavi Lari
  Andrikienei Laimai Lenkijos mokslų akademijos Dailės institutui Šalčiūtei Laisvydei
  Balsiui Ainiui Lietuvos kultūros centrui (LR ambasadai Lenkijoje) Šaliamorui Mariui
  Bogdanui Konstantinui LR ambasadai Portugalijoje Šalteniui Arvydui
  Bogdanienei Eglei Gandai Lietuvos šokio informacijos centrui Šiušaitei Jolantai
  Brašiškiui Lukui Lisi Danilo Šurnaitei Margaritai
  Butrimui Adomui Liutkui Viktorui Šverebui Povilui
  Červonnajai Svetlanai Mickūnaitei Giedrei Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biurui
  Daniui Žilvinui Mickūnui Algiui Tarptautinių kultūros programų centrui
  Daunoravičiūtei Dovilei Miksiui Andrew The Art Library (Švedija)
  Gudaičiui Jonui Modernaus meno centrui Timo Soppela (MUU galerija, Suomija)
  Inčirauskaitei Kriaunevičienei Severijai Narušytei Agni Urbanavičienei Dainai
  Jakaitei Karolinai Paleckiui Justui Vincui Valiuvienei Teresei
  Jasutytei Živilei Pavlovskaitei Inesai Valstybinei lietuvių kalbos komisijai
  Juozėnui Vytautui Kazimierui Poliui Raimondui Varankai Arkadijui
  Kazėnienei Zitai Rachlevičiūtei Ramutei VDA Dizaino inovacijų centrui
  Kazlauskaitei Rasai Raila Artūrui Vilniaus knygų festivaliui
  Kyzikaitei Jolantai Sabataitytei Elenai Žemaičiui Kęstučiui (JAV)

  VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2012 m. dėkoja:

  Andrijauskui Antanui Ažušiliui Mindaugui Bartkui Rimvydui (Ray) (JAV)
  Bogdanui Konstantinui Bogdanienei Eglei Gandai Butrimui Adomui
  Butvilaitei Rasai Dūdai Simonui Jankevičiūtei Giedrei
  Jurėnaitei Ramintai Klimui Audriui Landsbergiui Vytautui
  Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklai Lietuvos kino centrui Liutkui Viktorui
  Mickūnaitei Giedrei Mickūnui Algiui Modernaus meno centrui
  Narušytei Agnei Šv. Dominyko vienuolynui Osle Pabedinskui Tomui
  Poliui Raimondui Prancūzijos Respublikos ambasadai Rachlevičiūtei Ramutei
  Skauronei Ievai Tarptautinių kultūros programų centrui The Nippon Foundation (Japonija)
  Trimakui Gintautui Vasiliūnui Kęstučiui Zovienei Danutei
  Žemaičiui Kęstučiui (JAV)