Biblioteka


VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2016 m. dėkoja:

Austrijos amabasadai
Lietuvoje
Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklai Šlektavičiui Marijonui
Bogdanienei Eglei Gandai Lubytei Elonai Taukinaitytei Narbutienei Rūtai
Česnaičiui Kęstučiui Lukenskui Česlovui Trilupaitytei Skaidrai
Galerijai Zderzak, Krokuva Michelkevičiui Vytautui UAB "Inter Se"
Glemžai Jonui Rimantui Mickūnaitei Giedrei Umbrasui Giteniui
Iršėnui Mariui  Mickūnui Algiui  Urbonui Julijonui
Jakimavičienei Daliai Paulauskienei Dainai Valiūnas Ellex
Jankevičiūtei Giedrei Preišegalavičienei Linai VDA tarptautinių ryšių skyriui
Jasilionytei Alvydai Rachlevičiūtei Ramutei  Vilniaus grafikos meno centrui
Jaskūnui Valdui Šabasevičiui Helmutui Žalienei Vilijai
Klimui Audriui Skauronei Ievai Žemaičiui Kęstučiui
Krikštopaitytei Monikai    

 

VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2015 m. dėkoja:

Adomoniu Juozui Iršėnui Mariui Orlovui Vygintui
Aleksiūnaitei Jonei Ivanauskui Tomui  Pintukaitei Grytei
Almonaitytei-Navickienei Vaidai Jakimavičienei Daliai Povilioniui Girėnui
Andrijauskui Antanui Jakunskaitei Staselei Puriui Albinui
Azerbaidžano ambasadai Vilniuje Jankevičiūtei Giedrei Rachlevičiūtei Ramutei
Balsiui Liutaurui Kleponytei Kristinai Railai Artūrui
Banionytei Emilijai Klimui Audriui Ruzui Vincui
Blažiūnei Aistei Leus Tatjanai Šalteniui Arvydui
Bogdanienei Eglei Gandai Lisauskienei Aušrai Sokoleckiui Viačeslavui
Braslauskui Justinui Liutkui Viktorui Treigiui Remigijui
Brogienei Danguolei Lukenskui Česlovui  Trilupaitytei Skaidrai
Butrimui Adomui  Mandeikai Alvydui Trimonienei Joanai
Butvilaitei Rasai Mickūnaitei Giedrei Urbonui Julijonui
Dichavičienei Valerijai Mickūnui Algiui Vanagaitei Ligijai
Fiodorovui Aleksandrui Misiui Kaziui Vildžiūnui Linui
Glemžai Jonui Narušytei Agnei Žemaičiui Kęstučiui
Grebel Chana    


VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2014 m. dėkoja:

Antanavičiui Valentinui Jurėnaitei Ramintai Mileriui Nerijui
Baublytei Ievai Kalesinskui Zigmui Skauronei Ievai
Bogdanienei Eglei Gandai Kepežinskui Rimvydui Šabasevičiui Helmutui
Butrimui Adomui Klimui Audriui Šakaliui A. R.
Butvilaitei Rasai Latvijos dailės akademijai Šurnaitei M.
Dautartaitei Krutulei Agnei Latvijos šiuolaikinio meno centrui Švažienei Janinai
Eglinskienei Rūtai Liškevičiui Dainiui Trilupaitytei Skaidrai
Gediminskaitei Guodai Liutkui Viktorui Trimakui Gintautui
Grund Moritz  Maciukaitei Izoldai Umea dailės akademijai (Švedija)
Halen Widar Marcelionytei Paliukei Marijai Zinkevičiui Gintarui
Inčirauskaitei-Kriaunevičienei Severijai Mickūnaitei Giedrei Žemaičiui Kęstučiui V.
Jacob Fabricius  Mickūnui Algiui Žilinskaitei Elžbietai
Jankevičiūtei Giedrei    


VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2013 m. dėkoja:

Adomoniui Juozui Kreivytei Laimai Sayyid Mujtaba Musavi Lari
Andrikienei Laimai Lenkijos mokslų akademijos Dailės institutui Šalčiūtei Laisvydei
Balsiui Ainiui Lietuvos kultūros centrui (LR ambasadai Lenkijoje) Šaliamorui Mariui
Bogdanui Konstantinui LR ambasadai Portugalijoje Šalteniui Arvydui
Bogdanienei Eglei Gandai Lietuvos šokio informacijos centrui Šiušaitei Jolantai
Brašiškiui Lukui Lisi Danilo Šurnaitei Margaritai
Butrimui Adomui Liutkui Viktorui Šverebui Povilui
Červonnajai Svetlanai Mickūnaitei Giedrei Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biurui
Daniui Žilvinui Mickūnui Algiui Tarptautinių kultūros programų centrui
Daunoravičiūtei Dovilei Miksiui Andrew The Art Library (Švedija)
Gudaičiui Jonui Modernaus meno centrui Timo Soppela (MUU galerija, Suomija)
Inčirauskaitei Kriaunevičienei Severijai Narušytei Agni Urbanavičienei Dainai
Jakaitei Karolinai Paleckiui Justui Vincui Valiuvienei Teresei
Jasutytei Živilei Pavlovskaitei Inesai Valstybinei lietuvių kalbos komisijai
Juozėnui Vytautui Kazimierui Poliui Raimondui Varankai Arkadijui
Kazėnienei Zitai Rachlevičiūtei Ramutei VDA Dizaino inovacijų centrui
Kazlauskaitei Rasai Raila Artūrui Vilniaus knygų festivaliui
Kyzikaitei Jolantai Sabataitytei Elenai Žemaičiui Kęstučiui (JAV)

VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2012 m. dėkoja:

Andrijauskui Antanui Ažušiliui Mindaugui Bartkui Rimvydui (Ray) (JAV)
Bogdanui Konstantinui Bogdanienei Eglei Gandai Butrimui Adomui
Butvilaitei Rasai Dūdai Simonui Jankevičiūtei Giedrei
Jurėnaitei Ramintai Klimui Audriui Landsbergiui Vytautui
Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklai Lietuvos kino centrui Liutkui Viktorui
Mickūnaitei Giedrei Mickūnui Algiui Modernaus meno centrui
Narušytei Agnei Šv. Dominyko vienuolynui Osle Pabedinskui Tomui
Poliui Raimondui Prancūzijos Respublikos ambasadai Rachlevičiūtei Ramutei
Skauronei Ievai Tarptautinių kultūros programų centrui The Nippon Foundation (Japonija)
Trimakui Gintautui Vasiliūnui Kęstučiui Zovienei Danutei
Žemaičiui Kęstučiui (JAV)