Š. m. vasario 27 d. Vilniaus dailės akademijoje viešėjo JAV ambasados Vilniuje atstovai. Svečių sulaukė ir Vilniaus dailės akademijos biblioteka: JAV ambasada bibliotekos fondą papildė vertingais Amerikos vaizduojamojo ir taikomojo meno albumais, muziejų katalogais, aktualiomis fotografijos, dizaino, architektūros, keramikos, kultūros istorijos, meno vadybos, marketingo knygomis, taip pat gausu leidinių apie ryškiausius Amerikos menininkus. Iš viso bibliotekai padovanotos 8 dėžės knygų. Knygos pagal poreikį bus paskirstytos visoms Akademijos fakultetų bibliotekoms. Daugiau kaip 10 metų Vilniaus dailės akademijos bibliotekos fondas kasmet yra praturtinamas ambasados dovanojamais žurnalais Art in America bei Architectural Digest. Ambasados informacijos centro bibliotekininkė Nijolė Petrauskienė priminė, kad centras atviras visiems lankytojams ir kviečia Akademijos bendruomenę apsilankyti ir skaityti.