• Naujienlaiškis
 • Gegužės 17 d. 17 val. Gotikinė salė, Maironio g. 6, Vilnius

  Renginys skirtas reformacijos svarbai Lietuvos kultūriniam, visuomeniniam ir dvasiniam gyvenimui atskleisti.

  Programa

  17 val. – aktorius Ramūnas Abukevičius skaitys ištrauką iš pirmosios lietuviškos knygos Martyno Mažvydo „Katekizmo“
  17.10 val. – pranešimas „Reformacijos reikšmė Lietuvos kultūriniam, visuomeniniam ir dvasiniam gyvenimui“ (doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė)
  17.40 val. – pranešimas „Reformacijos reikšmė Lietuvos kultūriniam, visuomeniniam ir dvasiniam gyvenimui“ (doc. dr. Deimantas Karvelis)
  18 val. – koncertas
  19 val. – knygų ir medalių parodos atidarymas VDA bibliotekoje

  Renginio vedėja –  menininkė dr. Deima Katinaitė


  Koncerte:

  VDA Folklorinis ansamblis atliks Mažosios Lietuvos dainas iš Liudviko Rėzos rinkinių. Vadovas Gediminas Žilys.
  Dainininkės Renata Dubinskaitė ir Milda Baronaitė atliks Adomo Zubės „Messa del assunta“ (2015 m.) mišios dviems balsams a capella. 
  Pianistas ir tapytojas Viktoras Paukštelis atliks Georgo Frydricho Händelio siuitą Nr. 5 E-dur.
  VDA choras, „Lietuvos“ ansamblio choro grupė ir prof. Linos Naikelienės kanklininkių ansamblis atliks Vytauto Juozapaičio oratorijos „Mažvydas“ ištrauką. VDA choro vadovas ir dirigentas Arvydas Adamonis.       

  Bibliotekos parodoje:

  Knygų parodoje, skirtoje Reformacijos 500 metų jubiliejui, lankytojams bus pristatyta pirmos lietuviškos knygos Martyno Mažvydo „Katekizmas“ originali kopija – faksimilė. Kamilės Kalibataitės sukurtos faksimilės išskirtinumą liudija ilgas ir nelengvas trejų metų gamybos procesas bei ribotas 100 vienetų tiražas. Aukštos kokybės faksimilės požymiai: į originalą panaši popieriaus faktūra, pergamento nelygumai, netolygus siuvimas, laiko padaryti įtrūkimai. VDA bibliotekos įsigyta reikšmingo leidinio faksimilė nuo šiol bus saugoma bibliotekos senų ir retų spaudinių skyriuje.

  Gegužės 17-19 d. lankytojai kviečiami aplankyti medalių parodą „Reformacija ir Lietuvos kultūra medaliuose“. Čia eksponuojami Telšių medalių kūrėjų stovyklose sukurti darbai iš Žemaičių muziejaus „Alka“ ir privačių kolekcijų.