Įmokos už bendrabutį


Studijuojantiems Vilniaus fakultete

2016/2017 m. m. bendrabutį gavusių studentų sąrašas

VDA Vilniaus fakulteto studentams, gyvenantiems ne Vilniuje, yra suteikiama galimybė apsigyventi bendrabutyje, esančiame Latako g. 2.

Bendrabutyje yra: 139 vietos, iš kurių 6 yra skirtos studentams, studijuojantiems pagal tarptautines mainų programas. Kambariai yra įvairių tipų – nuo vienviečių iki keturviečių. Didžioji dalis kambarių sublokuoti po du (3+2; 3+1; 4+4). Dalis keturviečių yra ne blokuose. Blokuose yra įrengti tualetai ir praustuvai. Kitiems kambariams tualetai ir prausyklos – bendri. Dušai yra pirmame aukšte ir kai kuriuose kambarių blokuose.

Studentai bendrabutyje gali naudotis šviesolaidiniu internetu, nemokama patalyne.

Priėmimas į bendrabutį

Akademijoje besimokantys studentai prašymus gauti bendrabutį pateikia katedroms gegužės 1 -  birželio 15 dienomis.

Stojantieji į Akademiją ir norintys gyventi bendrabutyje, prašymus gali pateikti tuoj pat po priėmimo į Akademiją, tą pačią dieną kai pasirašo studijų sutartį. Prašymai gauti bendrabutį priimami: socialinės rūpybos skyriuje (121 kabinetas) arba bendrabutyje Latako g. 2. Tikslesnė informacija skelbiama Akademijos ir bendrabučio skelbimų lentose.

Skiriant bendrabutį, pirmenybė teikiama

  • neįgaliesiems
  • našlaičiams
  • vaikams iš daugiavaikių šeimų ir vaikams turintiems tik vieną iš tėvų

Būtina pateikti atitinkamas pažymas.
Bendrabutis skiriamas: vieneriems mokslo metams.

Vilniaus fakulteto bendrabučio vedėjas Bronius Šimanėlis
Tel. 8 686 10780,  85 2120176, 85 2120102, el. paštas: vda.bendrabutis@gmail.com


Studijuojantiems Klaipėdos fakultete

VDA Klaipėdos fakultete bendradarbiauja su Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, kuri esant poreikiui suteikia kambarius fakulteto studentams savo bendrabutyje.

Dėl bendrabučio kreiptis į referentę studijų reikalams Nijolę Azbukauskienę
Tel. 8 463 148 47
El. p. nijole.azbukauskiene@vda.lt


Studijuojantiems Telšių fakultete

Dėl bendrabučio VDA Telšių fakulteto studentams kreiptis į bendrabučio vedėją Laimą Opulskienę
Tel. 8 612 130 85
El. p. laima.opulskiene@vda.lt