• Naujienlaiškis
 • Birželio 12 d., 15.00 val., Nacionalinės dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius)

  Dailės krypties meno doktorantas Darius Žiūra gins meno projektą tema

  „SWIM, Monumentas utopijai, Gustoniai, metatekstas“
  Dailė W100

  Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija

  Kūrybinės dalies vadovas:
  Prof. Artūras Raila – Vilniaus dailės akademija, dailė W100, fotografija ir medijos menas

  Tiriamosios dalies vadovė:
  Doc. dr. Agnė Narušytė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H

  Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dailės krypties meno projekto gynimo taryboje:

  Pirmininkas:
  Prof. Deimantas Narkevičius – Vilniaus dailės akademija, dailė W100, skulptūra;

  Nariai:
  Anders Kreuger – Antverpeno šiuolaikinio meno muziejaus vyriausiasis kuratorius;
  Juozas Laivys – Vizualieji menai W100;
  Dr. Margarita Matulytė – Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, istorija 05H;
  Doc. dr. Kristupas Sabolius – Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija 01H.

  Su meno projektu galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo ir Vilniaus dailės akademijos bibliotekose.

  Naudojamas vaizdo fragmentas: "Monumentas Utopijai". Dalyvaujant Viačeslavui Kovalenko (Sankt Peterburgas) ir S (Dublinas); instaliacija parodoje "Gijos: Fantasmagorija apie atstumą", Kauno centrinis paštas, Kaunas, 2015. Fotografija Dariaus Žiūros.

  Anotacija

  Doktorantūros studijų metu vystomi ilgalaikiai projektai įtraukia žmones, priklausančius skirtingoms socialinėms grupėms: projekte Gustoniai (2001–) kviečiami dalyvauti visi Gustonių kaimo gyventojai; fotografijų serijos Veidai (2008–) ir Figūros (2008–), vaizduoja Vilniaus stoties merginas. Kūrinyje Monumentas utopijai (2015), susitinka buvę armijos draugai, kurių sociokultūriniai kontekstai apima Lietuvą, Latviją, Airiją, Rusiją. Šių projektų visumą papildo mikologijos studijos, ekspozicijos erdvėje gyvai augantys grybai (paroda SWIM, 2014) ir fotografijų serija Uždrausti vaisiai (2010–).

  Ketverių metų meno doktorantūros studijų laikotarpis traktuojamas kaip rėmas, palaipsniui užpildomas tekstais. Meno projekto tekstas nesusitelkia ties viena problema, bet kelia esminius klausimus, įtakojančius menininko savivoką. Tai reprezentacija, asmeninės patirties ir meninės raiškos santykiai, rašymo proceso ir meno raiškos ryšiai su įvairiais objektyvumo lygmenimis, legalumas ir sociokultūrinėje sferoje glūdintys etiniai paradoksai. Tekstuose derinamos skirtingos rašymo strategijos ir įvairūs stilistiniai elementai, reflektuojamas rašymo procesas. Tekstų visuma atspindi praktikuojančio menininko požiūrį į meninį tyrimą ir meno praktiką.

  Summary

  SWIM, MONUMENT FOR UTOPIA, GUSTONIAI, METATEXT

  The Doctoral Art Project consists of a methodical development of my continuous long-term projects, which often involve other people belonging to different social groups. The inhabitants of one village have been filmed every three years for fifteen years (Gustoniai, 2001–ongoing). Illegal sex workers in the area around the Vilnius railway station have been portrayed in the photographic series Faces and Figures (both 2008–ongoing). Each of these projects has a documentary element and presents the results of a performative observation of social and cultural phenomena. Participants in different socio-cultural contexts have been involved in creating Monument for Utopia (2015).

  The doctoral thesis is constructed according to the principles I use while developing most of my art projects. The four-year time frame of the doctorate has been treated as a format to be gradually filled with text. This textual volume is time-based in two senses: the specific interval of time during which it was written and the chronological sequence of the presented texts.

  My choices of themes and topics have been dictated by the questions and problems that shape my self-understanding as an artist: re/presentation; the relations between personal experience and artistic expression; the relations between the writing process and different levels of objectivity; the problems of legality and ethical paradoxes grounded in our socio-cultural realm.

  The resulting body of text does not have a linear structure but rather applies different writing tactics and polyphonic narrative strategies. At the same time it is a study of an individual’s writing potential. Its contribution to academic knowledge is not based on formal, theoretical, research and ‘knowledge production’ in a traditional systematic sense, but instead reveals the position of a practicing artist. The text embodies my understanding of what a doctoral text project in the art field could be.