• Naujienlaiškis
 • Skelbiamas priėmimas į konkursinės doktorantūros vietas

  Skelbiamas priėmimas į konkursinės doktorantūros vietas, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ lėšomis.

  Projektas (Nr.09.3.3-ESFA-V-711-01-0001) „Doktorantūros studijų plėtra“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų fondų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

  Skelbiamas konkursas į:

  Dvi dailės krypties meno doktorantūros vietas. Doktorantūros temos:

  1. "Archyvas ir paieška kaip kūrybos metodas". Vadovai prof. Alvydas Lukys ir doc. dr. Agnė Narušytė.
  2. "Kuratorystė kaip meno praktika ir politika". Vadovai prof. Artūras Raila ir dr. Skaidra Trilupaitytė.

  Priėmimo sąlygos

  Vieną menotyros krypties meno doktorantūros vietą. Doktorantūros tema:

  "Posovietinės erdvės naratyvinis kinas: tarp meno ir vizualinės antropologijos". Vadovas doc. dr. Nerijus Milerius.

  Priėmimo sąlygos

  Informacija teikiama

  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
  tel. (8–5) 2105 456
  el. p. doktorantura@vda.lt
  Priėmimo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17  val. (12-13 val. pietų pertrauka)