• Naujienlaiškis
 • Lapkričio 8 d., 11.00 val., VDA parodų salės „Titanikas“ (Maironio g. 3, Vilnius) II aukšto salėje

  Dailės krypties meno doktorantė Monika Furmanavičiūtė gins meno projektą tema

  „Naujojo realizmo tendencijos Lietuvos jaunosios kartos tapyboje“
  Dailė W100

  Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija

  Kūrybinės dalies vadovas:
  Prof. Arvydas Šaltenis – Vilniaus dailės akademija, dailė W100, tapyba

  Tiriamosios dalies vadovė:
  Prof. dr. Raminta Jurėnaitė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H

  Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dailės krypties meno projekto gynimo taryboje:

  Pirmininkas:
  Dr. Žygimantas Augustinas – Vilniaus dailės akademija, menas, dailė W100;

  Nariai:
  Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė  – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H;
  Prof. dr. Rasa Žukienė – Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra 03H;
  Doc. Eglė Vertelkaitė  – Vilniaus dailės akademija, dailė W100, grafika;
  Dr. Marcin Zawicki – Gdansko dailės akademija, dailė W100.

  Su meno projektu galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo ir Vilniaus dailės akademijos bibliotekose.

  Gynimą lydinti paroda VDA parodų salių "Titanikas" (Maironio g. 3, Vilnius) II aukšte veiks lapkričio 3 - 19 d.

  Anotacija

  Savo tiriamajame darbe nagrinėju savo tapybą bei XXI a. pirmojo dešimtmečio Lietuvos jaunųjų dailininkų kūrinius.

  Formuodama savo kūrybinę raišką nuo studijų pradžių didelį dėmesį skiriu mane supančiai kultūrinei aplinkai, stebėdama savo kolegų kūrybą pažįstu savąją. Savistaba per aplinkos refleksijas man tapo pagrindine aktualybe,  kurią suvokiu kaip nepaliaujamą perkūrimo procesą, įtakojamą aplinkos „atspindžių“ kurie įgauna „iškreipto veidrodžio“ pavidalą mano paveiksluose.

  Didžiausią dėmesį skiriu fotografijos įtakotai tapybai, kadangi šios medijos naudojimas tapymo procese – neatsiejama šiuolaikinių tapytojų darbo dalis. Raiškos pokyčius nagrinėju remdamasi Vakarų šalių patirtimi. Vakaruose pastebėtas tendencijas atseku Lietuvos, tame tarpe ir mano pačios tapybos kontekste. Ypatingą dėmesį skiriu tapatybės ir šiuolaikinės moters identiteto temoms, kurios turi įdomių paralelių su nuotraukos naudojimu tapyboje.

  Summary

  TENDENCIES OF NEW REALISM IN THE YOUNG GENERATION OF LITHUANIAN PAINTERS

  In my research work, I examine my painting within the context of the work of young Lithuanian artists in the first decade of the present century.

  In the process of formulating my creative development from the beginning of my studies, I devote significant attention to the cultural surroundings in which I was enmeshed, for in looking at the work of my colleagues, I recognize elements of my own. Self-observation through the reflections of my surroundings became my creative foundation, which I understand to be an incessant process of re-creation influenced by my environment which plays the role of a curved mirror in my work.

  The influence of photography takes pride of place because the use of this medium in the process of painting cannot be separated from the work of contemporary painters. I assess changes of expressive means by relying on the experience of Western countries. I trace the tendencies of Western art in their influence on the context of Lithuanian painting. I also devote significant attention to identity the themes of contemporary female identity, finding interesting parallels with the use of photography in painting.