• Naujienlaiškis
 • Lapkričio 25 d., 14.00 val., VDA galerijoje „Akademija“ (Pilies g. 44, Vilnius)

  Dailės krypties meno doktorantas Algirdas Gataveckas gins meno projektą tema

  „Menininko ir vaizduojamojo subjekto ryšys kūrybiniame procese: meninio projekto Poveikis atvejis“
  Dailė W100

  Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija

  Kūrybinės dalies vadovas:
  Prof. Artūras Raila – Vilniaus dailės akademija, dailė W100, fotografija ir medijos menas

  Tiriamosios dalies vadovė:
  Doc. dr. Rasa Butvilaitė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H

  Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dailės krypties meno projekto gynimo taryboje:

  Pirmininkė:
  Prof. dr. Raminta Jurėnaitė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H;

  Nariai:
  Doc. dr. Vytautas Michelkevičius – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H; socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08S;
  Doc. dr. Audrius Novickas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra 03H, dailė W100;
  Svajonė Stanikienė – Laisva menininkė, dailė W100;
  Prof. habil dr. Grzegorz Sztwiertnia – Jano Matejkos dailės akademija, dailė W100.

  Su meno projektu galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo ir Vilniaus dailės akademijos bibliotekose.

  Gynimą lydinti paroda VDA galerijoje "Akademija" (Pilies g. 44, Vilnius) veiks lapkričio 21 - 26 d.

  Anotacija

  Regimąjį projekto pavidalą sudaro aštuoni fotorealistiniai viso ūgio (194 × 102 cm) globos namuose paskutinius metus gyvenusių jaunuolių portretai. Užmojis pareikalavo didelės valios, itin kruopštaus, preciziškai tiksliai atliekamo ketverių metų darbo. Visą projekto įgyvendinimo laiką iš naujo „apsigyvenau“ Alytaus vaikų globos namuose, kad galėčiau puoselėti tiesioginį santykį su namų aplinka ir kasdieniais ritualais. Prie šios misijos prisidėjo ir Remigijus, su kuriuo dirbame ir gyvename kaip neišskiriamas tandemas. Kurdami nuolat ieškome santykio su žiūrovu, siekiame jį paveikti – ne tik estetiniu, bet ir etiniu lygmeniu. Vaikai stebėjo ir reflektavo mūsų atkaklų, susitelkimo ir profesinių įgūdžių reikalaujantį darbą – taip siekiau įvesti etinę dimensiją, t. y. darbštumo pavyzdžiu įkvėpti vaikų globos namų auklėtinius kūrybiškam gyvenimui, suteikti impulsų atsiverti kūrybinėms jų galioms, į gyvenimą pažvelgti kitaip, pozityviai, įkvėpti sukurti ką nors savo jėgomis (net nesvarbu, ar tai būtų susiję su menu).

  Teorinio darbo tikslas – išnagrinėti menininko ir vaizduojamojo subjekto ryšį kūrybiniame procese ir Poveikio projektą.

  Nagrinėjama Alytaus vaikų globos namuose gyvenančių jaunuolių reakcijos į menininko kūrybos procesą, projekto poveikis jų kūrybiškumo (plačiąja prasme) ugdymui, atskleidžiama socialinės aplinkos kaitos bruožai, įtaka antrinei auditorijai.

  Summary

  RELATION OF ARTIST AND PORTRAYED SUBJECT THROUGHOUT CREATIVE PROCESS: THE CASE STUDY OF IMPACT PROJECT

  The visual shape of the project consists of eight photorealistic full-length (194x102 cm) portraits of orphans during their last year in the orphanage. The idea took a great deal of will-power, very thorough and precise four-year-long work. Throughout the project I started “living” in the orphanage in Alytus once again in order to develop a direct relation with its environment and daily rituals. Remigijus, who we work and live with as an inseparable tandem, participated in this mission as well. While creating, we constantly look for a connection with the audience, we try to influence them – not only on the aesthetic, but also on the ethical level. The children used to observe and reflect on our persistent work that required focus and professional skills; that was how I tried to introduce the ethical dimension, i.e., by means of diligence to inspire the orphans for a creative life, to give them impulses to open up to creative powers, to see life in a different light, positively, to inspire them to create something on their own (even if it was not art-related).

  Aim of the theoretical work – to analyse the relation between the artist and the subject represented in the creative process and project Impact.

  The work analyses reactions of young people living in an orphanage in Alytus to the artist’s creative process as well as the impact of the project on the development of their creativity (in the broad sense), and reveals features of the social environment shift and its impact on the secondary audience.