• Naujienlaiškis
 • Lapkričio 11 d., 14.00 val., VDA parodų salės „Titanikas“ (Maironio g. 3, Vilnius) II aukšto salėje

  Dailės krypties meno doktorantė Jovita Varkulevičienė gins meno projektą tema

  „Kūrybinis procesas dailės terapijos taikymo aplinkoje“
  Dailė W100

  Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija

  Kūrybinės dalies vadovė:
  Prof. Laima Drazdauskaitė – Vilniaus dailės akademija Kauno fakultetas, dailė W100, tapyba

  Tiriamosios dalies vadovas:
  Doc. dr. Stanislovas Mostauskis – Vilniaus dailės akademija Kauno fakultetas, humanitariniai mokslai, menotyra 03H

  Konsultantas:
  Prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, filosofija 01 H

  Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dailės krypties meno projekto gynimo taryboje:

  Pirmininkas:
  Prof. Arvydas Šaltenis – Vilniaus dailės akademija, dailė W100, tapyba

  Nariai:
  Prof. Andrzej Markiewicz – Radomo Kazimierz Pulaski technologijos – huminitarinis universitetas, Menų fakultetas, dailė W100;
  Doc. dr. Jolita Rapolienė – Lietuvos sveikatos universitetas, dailės terapijos programa, biomedicinos mokslai 10B;
  Doc. Aušra Vaitkūnienė – Vilnius dailės akademija Kauno fakultetas, dailė W100, tapyba;
  Dr. Odeta Žukauskienė – Vilniaus dailės akademija Kauno fakultetas, humanitariniai mokslai, menotyra 03H.

  Su meno projektu galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo ir Vilniaus dailės akademijos bibliotekose.

  Gynimą lydinti paroda VDA parodų salių "Titanikas" (Maironio g. 3, Vilnius) II aukšte veiks lapkričio 8 - 29 d.

  Anotacija

  Meno projektas yra grindžiamas pamatine nuostata, kad kolektyviai vykdomi meniniai procesai ir jų metu įgyjama patirtis potencialiai padeda žmogui integruotis į visuomenę, prisitaikyti prie jos reikalavimų arba suteikia pasitikėjimo priešintis socialinės aplinkos spaudimui. Tyrinėjama bendrų meninių projektų įtaka tikslinės grupės nariams, jų santykiams, interesams, taip pat kreipiamas dėmesys į meninės patirties ir meninių išgyvenimų poveikį projekto dalyvių bendravimui, sąveikai, socializacijos ir sveikimo dinamikai. Meninio tyrimo metu inicijuoju dailės užsiėmimus pasirinktai psichiatrinės ligoninės pacientų, socialinės globos namų klientų grupei, kaip lygiateisis narys dalyvauju jos veikloje, drauge stebiu ir analizuoju tos grupės veiklą, koncentruodamasi į joje besimezgančius sąveikos, barjerų įveikimo ir komunikavimo momentus. Tačiau nesitenkinu tik socialinės terapinės veiklos organizavimu, bet joje įgytą patirtį siekiu transformuoti į tapybinę veiklą, vykdomą atsiribojus nuo grupinių užsiėmimų. Portretų cikle „Paribio portretai“ nesistengiu įamžinti konkrečių žmonių, tiesiog bandau vizualizuoti atmintį - to momento būseną, pavidalą. Mano tapybos tikslas ne atvaizduoti kūną, tai yra tradiciškai suvokiamą portretą, bet atskleisti portretuojamojo būseną, nors kita vertus – tai tik mano individualus, asmeninis požiūris į žmogų.

  Summary

  CREATIVE PROCESS IN THE APPLIED ART THERAPY ENVIRONMENT

  Art project is based on the core provision that collective art processes and the experience gained from them have a potential to help an individual integrate into society, adapt to its requirements or to have self-confindence to stand up against the social pressure. The impact that such collective art projects have on the target group, on the relationships, interests of its members is analyzed in the work, considering also the influence that artistic experiences and insights have on the communication, interaction, socialization and recovery dynamics of the project participants. In this study, I initiate art activities for a selected group of mental hospital and social care facility patients, as well as participate in the activities of the institutions as their equivalent member. I do not limit my project to only organizing the social art therapy activities, but also seek to transform the experience gained in them to a painting activity, carried out separately from the group activities. I do not intend to capture particular persons in the portrait series “Borderline portraits”, what I intend to do is to visualize the memory – the form and state of the moment. The objective of my paintings is not to represent the body as a traditional portrait would do, but to reveal the state of the portrayed person. That, on the other hand, is only my personal view of a human being.