• Naujienlaiškis
 • Spalio 27 d., 14.00 val., VDA parodų erdvėje „Titanikas“, Ia. (Maironio g. 3, Vilnius)

  Dizaino krypties meno doktorantė Agnė Kuzmickaitė-Prūsaitienė gins meno projektą tema

  „Kasdienybė kaip kūrybos inspiracija: dizainerio savirefleksija“
  Dizainas W200 (P02)

  Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija

  Kūrybinės dalies vadovė:
  Prof. Jolanta Talaikytė – Vilnius dailės akademija, dizainas P02, kostiumo dizainas

  Tiriamosios dalies vadovas:
  Doc. dr. Nerijus Milerius – Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija 01H

  Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dizaino krypties meno projekto gynimo taryboje:

  Pirmininkė:
  Doc. dr. Deima Katinaitė – Vilniaus dailės akademija, dizainas P02);

  Nariai:
  Prof. Audrius Klimas – Vilniaus dailės akademija, dizainas P02, grafinis dizainas
  Doc. dr. Agnė Narušytė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H
  Dr. Agnès Rocamora – London College of Fashion, University of the Arts London, socialiniai mokslai, sociologija 05S
  Gintaras Sodeika – Jono Meko vizualiųjų menų centras, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, muzika P03, muzika teatrui

  Su meno projektu galima susipažinti Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje.

  Anotacija

  Šiuolaikiniame mados dizaine drabužio konstrukcijos ar kolekcijos koncepcijos įkvėpimu dažnai tampa įvairūs kasdienės buities elementai, daiktai ar pasikartojantys kasdieniški darbai – apsipirkimas, šiukšlių maišas, drabužių skalbimas, netvarkingų drabužių vaizdas ar primityvus vaikiškas piešinys. Meno projekte „Kasdienybė kaip kūrybinė inspiracija: dizainerio savirefleksija“ tiriamos įvairius skirtingus kasdienius vaidmenis atliekančio kūrėjo patirtys, kurių scenografijoje atsiradę objektai naudojami kaip drabužių dizaino inspiracija. Nušvietus socialinį ir meninį kontekstą, lėmusį tokio mados dizaino metodo susiformavimą, bei pritaikius asmeninę patirtį, meno projekte analizuojama, kokiais metodais aplinkoje esantys kasdienybės artefaktai integruojami į drabužių struktūras. Tiriant šiuolaikinio drabužių dizaino lauką, teorinėje meno projekto dalyje šis tiek dominuojančiųjų, tiek ir labiau opozicijoje esančių dizainerių kūryboje taikomas kasdienybės integravimo metodas apibūdinamas kaip vienas svarbiausių šiuolaikiniame mados dizaine. Drabužių struktūrose tokia praktika dažnai atsiranda architektūrai bei šiuolaikiniam menui būdingais metodais. Praktinėje meno projekto dalyje pateikiamos savos kasdienės patirties inspiruotos  drabužių kolekcijos, sukurtos doktorantūros studijų metu.

  Abstract

  THE EVERYDAY AS A CREATIVE INSPIRATION : DESIGNER’S SELF- REFLECTION

  Various elements of the everyday life, objects and repeating everyday errands — shopping, laundry, bin bag, images of messy clothes or a child’s primitive drawing — can often become an inspiration for a garment construction or a concept of a fashion collection in the contemporary fashion design. Art project The Everyday as a Creative Inspiration: Designer's Self-Reflection analyses various and different everyday roles of the artist, and their scenography with emerging objects, which are used as an inspiration for fashion design. The project investigates methods applied for the integration of the everyday artefacts into garment construction through social and cultural contextualisation, and the use of personal experience. The method of integrating everyday life, used by both dominant and minor designers, in this analysis is defined as one of the most important methods in the contemporary fashion design field. In the garment construction, this practice often emerges through the use of methods that are characteristic to architecture or contemporary art.  The practice of this art project demonstrates fashion collections inspired by the everyday experiences and created during the period of the doctoral studies.