• Naujienlaiškis
 • Kovo 31 d., 14.00 val., VDA „Titaniko“ (Maironio g. 3, Vilnius) I a. salėje

  Dailės krypties meno doktorantas Adomas Danusevičius gins meno projektą tema

  „Kamufliažinis vyriškumas ir kempiškasis blizgesys“
  Dailė W100

  Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija

  Kūrybinės dalies vadovas:
  Prof. Henrik Bjørn Andersen – Vilniaus dailės akademija, dailė W100, skulptūra

  Tiriamosios dalies vadovas:
  Prof. dr. Artūras Tereškinas – Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, 05S

  Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dailės krypties meno projekto gynimo taryboje:

  Pirmininkas:
  Prof. Arvydas Šaltenis – Vilniaus dailės akademija, dailė W100, tapyba;

  Nariai:
  Doc. Konstantinas Bogdanas – Vilniaus Dailės akademija, dailė W100, tapyba;
  Doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė – Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, 05S;
  Doc. dr. Agnė Narušytė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H;
  Doc. Glenn Sorensen – Karališkoji Danijos menų akademija, tapyba.

  Su meno projektu galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo ir Vilniaus dailės akademijos bibliotekose.

  Gynimą lydinti paroda VDA Titaniko I a. parodų salėje (Maironio g. 3, Vilnius) veiks kovo 16 - 31 d.

  Anotacija

  Meno projekto „KAMUFLIAŽINIS VYRIŠKUMAS IR KEMPIŠKASIS BLIZGESYS“ tiriamosios dalies objektą sudaro homoseksualių asmenų kultūra heteronormatyvumo kontekste. Tiriamojoje dalyje atskleidžiamos istorinės bei ideologinės kamufliažinio vyriškumo ir kempiškojo blizgesio koncepcijų ištakos ir jų opozicija viena kitai. Plėtojant šias koncepcijas remiamasi gėjų pažinčių svetainės PlanetRomeo.com anketų ir pasirinktų meno kūrinių analize. Atlikta alternatyvių vyriškumo tipų analizė prisideda prie heteronormatyvumo dekonstrukcijos įgalinimo. Meno projekte atskleidžiami kamufliažinio vyriškumo ir kempiškojo blizgesio trūkumai ir ieškoma alternatyvaus požiūrio. Pasitelkus F. Besso kūrybos analizę ir įžengus į dvasingumo tyrinėjimo lauką, yra ieškoma „vidurio kelio“ tarp esamų kraštutinumų. Svarbiausias meno projekto tikslas yra kurti meninius darbus, siejamus su kamufliažinio vyriškumo ir kempiškojo blizgesio koncepcijų bei jų tarpusavio santykio analize homoseksualių asmenų įvaizdžių kaitos kontekste. Šį tikslą įgyvendinti padeda pasirinktų filmų analizė, atskleidžianti socialinę homoseksualių asmenų įvaizdžių kaitą ir poveikį menininko sukurtiems darbams.

  Meno projektas tiesiogiai susijęs su sukurtais meniniais kūriniais. Kelių disciplinų meno darbai grindžiami teorinėmis įžvalgomis pasinaudojant automenotyrinės analizės metodu. Autoriaus sukurti meno darbai ne tik reprezentuoja teoriją, bet ir, pasitelkiant skirtingas kūrimo technikas, kuria naujus efektus ir prasmes.

  Summary

  CAMOUFLAGE MASCULINITY AND CAMPISH DAZZLE

  The subject of the artistic research part of the art project Camouflage Masculinity and Campish Dazzle is the culture of homosexual individuals within the context of heteronormativity. The research part establishes historic and ideological beginning of the concepts of camouflage masculinity and campish dazzle and their opposition to each other. These two concepts are developed based on the analysis of profiles on online gay dating website PlanetRomeo.com and individual works of art. The analysis of alternative masculinity types contributes to deconstructing heteronormativity. The art project reveals the flaws of camouflage masculinity and campish dazzle and looks for an alternative attitude. Attempts are made to find a “middle ground” between the existing extremities through the analysis of artworks of Forest Bess and spirituality research. The key aim of the art project is creating artworks associated with the concepts of camouflage masculinity and campish dazzle and the analysis of their interrelationship in the context of the developments of images of homosexual individuals. The analysis of individual motion pictures, which reveals the development of images of homosexual individuals and its impact on the works by the author, adds to implementing this aim too.

  The art project is directly related to artworks created during it. The interdisciplinary works of art are based on theoretical insights by using an autoartresearch-based approach. The works created by the author do not only represent the theory but also, by employing different creation techniques, create new effects and meanings.