• Naujienlaiškis
 • Aukštųjų studijų fakultetas

  Priėmimas į ištęstinės formos Doktorantūros Dailės/Dizaino krypties studijas Meno Licenciatams 2017 m. 

  Vilniaus dailės akademija skelbia priėmimą į ištęstinės formos doktorantūros dailės/dizaino krypties studijas meno licenciatams (po 1 finansuojamą vietą į kiekvieną kryptį).

  Į doktorantūros studijas bus priimami asmenys, turintys meno studijų srities magistro laipsnį arba jį atitinkančią aukštojo mokslo kvalifikaciją ir meno licenciato kvalifikacinį laipsnį. Konkurse gali dalyvauti meno licenciatai, po meno aspirantūros studijų ne mažiau kaip 2 metus vykdę intensyvią tiriamąją ir kūrybinę veiklą. 

  Priėmimo datos

  Priėmimo datas žiūrėti pagal pasirinktą meno doktorantūros kryptį čia.

  Atrankos kriterijai, papildomi balai

  Meninės-kūrybinės veiklos ataskaitos įvertinimas, meno projekto aprašo įvertinimas, pokalbio įvertinimas.

  Konkursinio balo formulė

  Konkursinis balas susideda iš Meninės-kūrybinės veiklos ataskaitos (Mka), kūrybinės meno projekto dalies aprašo (Kda), tiriamosios meno projekto dalies aprašo (Tda) bei pokalbio (Pk) pažymių sumos. 

  Ʃ - konkursinis balas
  Ʃ = 0,45Mka + 0,2Kda + 0,2Tda + 0,15Pk

  Konkursinio balo sandara

  Doktorantūros komisija išnagrinėja stojančiųjų dokumentus, pripažintų menininkų rekomendacijas, pretendento meninės-kūrybinės veiklos ataskaitą, meno projekto aprašą. Stojantysis į meno doktorantūrą meno licenciatams dalyvauja konkurse, kuris susideda iš: 1) meninės-kūrybinės veiklos ataskaitos įvertinimas); 2) planuojamo rengti meno projekto aprašo pateikimo ir pokalbio. Jeigu po meninės-kūrybinės veiklos ataskaitos įvertinimo komisija nusprendžia, kad tiriamoji ir kūrybinė veikla vykdyta po aspirantūros baigimo yra nepakankama, stojantysis tolimesniame konkurse nedalyvauja. Pokalbio metu stojantieji žodžiu ir raštu pristato Doktorantūros komisijai numatomą meno projektą – jo kūrybinę ir tiriamąją dalį. Kandidatai suformuluoja būsimojo kūrybinio ir tiriamojo darbo temą, išdėsto numatomas veiklos kryptis, pristato iki tol vykusią kūrybinę veiklą, reikšmingiausius kūrybinius laimėjimus. Meninės-kūrybinės veiklos ataskaita, meno projekto aprašas, teorinis referatas ir pokalbis vertinamas Doktorantūros komisijos taikant dešimtbalę sistemą. Balų suma sudaro konkursinį balą. Surinkus vienodą balų skaičių, atsižvelgiama į pateiktas pripažintų menininkų rekomendacijas. 

  Reikalingi dokumentai

  Prašymas Rektoriaus vardu. Prašyme būtina nurodyti tematiką (stojantiems į dailės kryptį/dizaino kryptį);
  • Magistro diplomo ir jo priedo kopija; Meno licenciato diplomo kopija;
  • Dviejų pripažintų menininkų rekomendacijos (2017 m.);
  • Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas (atspausdintas ir skaitmeninis variantas);
  • Meno aspirantūros studijų metu apgintas meno projektas (kūrybinės dalies baigiamojo darbo portfolio ir aprašymas ir tiriamojo darbo tekstas);
  Meno projekto kūrybinės ir tiriamosios dalių aprašymas (3000 - 5000 žodžių) bei trumpa anotacija anglų kalba (apie 150 žodžių). Atspausdintas ir skaitmeninis variantas.
  • Po meno aspirantūros studijų baigimo vykdytos meninės-kūrybinės veiklos ataskaita (konkursų, parodų, peržiūrų ir kt. diplomų kopijos, spaudos atsiliepimai, publikacijos ir pan.). Atspausdintas ir skaitmeninis variantas.;
  • Publikacijų kultūros, meno ar (ir) mokslo leidiniuose (ne mažiau kaip 2 publikacijos) kopijos;
  • Paso 33 puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija;
  • Stojimo įmokos kvitas;

  Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

  gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
  kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  SWIFT: HABALT22;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  suma skaičiais – 30 Eur;
  būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“. 

  Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

  Dokumentai priimami ir informacija teikiama

  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
  tel. (8–5) 2105456
  el. p. doktorantura@vda.lt

  Priėmimo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17  val. (12-13 val. pietų pertrauka)