Doktorantų priėmimo 2016 metais datos ir terminai

Humanitariniai mokslai, Menotyra (03H)

Meno doktorantūra, Dailės kryptis (W100)

Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (W200)

Humanitariniai mokslai, Menotyra (03H)

Konkurso į doktorantūrą skelbimas gegužės 23 d.
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo registracija

birželio 20–23 d. 9–17 val.,
Doktorantūros skyrius,
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems birželio 30 d., 10 val., 102 aud.,
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas birželio 30 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas liepos 1–7 d., 9–12 val. (liepos 6 d. apeliacijos nepriimamos)
Priimtųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas (VDA, Malūnų g. 3, Vilnius) liepos 8 d., 15 val.

Meno doktorantūra, Dailės kryptis (W100)

Konkurso į dailės doktorantūrą skelbimas gegužės 23 d.
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo registracija

birželio 20–23 d., 9–17 val.,
Doktorantūros skyrius,
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems liepos 1 d., 10 val., 102 aud.,
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
Kviečiamųjų į dailės doktorantūrą sąrašo skelbimas liepos 1 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas liepos 4–7 d., 9–12 val. (liepos 6 d. apeliacijos nepriimamos)
Priimtųjų į dailės doktorantūros  studijas
sąrašo skelbimas ​(VDA, Malūnų g. 3, Vilnius)
liepos 8 d., 15 val.

Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (W200)

Konkurso į dizaino doktorantūrą skelbimas gegužės 23 d.
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo registracija

birželio 20–23 d., 9–17 val.,
Doktorantūros skyrius,
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems liepos 1 d., 14 val., 102 aud.,
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
Kviečiamųjų į dizaino doktorantūrą sąrašo skelbimas liepos 1 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas liepos 1–7 d.,  9–12 val. (liepos 6 d. apeliacijos nepriimamos)
Priimtųjų į dizaino doktorantūros  studijas sąrašo skelbimas (VDA, Malūnų g. 3, Vilnius) liepos 8 d., 15 val.