Doktorantų priėmimo 2017 metais datos ir terminai

Humanitariniai mokslai, Menotyra (03H)

Meno doktorantūra, Dailės kryptis (W100)

Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (W200)

Humanitariniai mokslai, Menotyra (03H)

Konkurso į doktorantūrą skelbimas gegužės 19 d.
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo registracija

birželio 19–22 d. 9–17 val.,
Doktorantūros skyrius,
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems birželio 29 d., 10 val., 102 aud.,
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas birželio 29 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 30 - liepos 4 d., 9–12 val.
Priimtųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas (VDA, Malūnų g. 3, Vilnius) liepos 5 d., 15 val.

Meno doktorantūra, Dailės kryptis (W100)

Konkurso į dailės doktorantūrą skelbimas gegužės 19 d.
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo registracija

birželio 19–22 d., 9–17 val.,
Doktorantūros skyrius,
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems birželio 28 d., 10 val., 102 aud.,
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
Kviečiamųjų į dailės doktorantūrą sąrašo skelbimas birželio 28 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 29 - liepos 3 d., 9–12 val.
Priimtųjų į dailės doktorantūros  studijas
sąrašo skelbimas ​(VDA, Malūnų g. 3, Vilnius)
liepos 4 d., 15 val.

Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (W200)

Konkurso į dizaino doktorantūrą skelbimas gegužės 19 d.
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo registracija

birželio 19–22 d., 9–17 val.,
Doktorantūros skyrius,
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems birželio 29 d., 14 val., 102 aud.,
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
Kviečiamųjų į dizaino doktorantūrą sąrašo skelbimas birželio 29 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 30 - liepos 4 d.,  9–12 val.
Priimtųjų į dizaino doktorantūros  studijas sąrašo skelbimas (VDA, Malūnų g. 3, Vilnius) liepos 5 d., 15 val.