Aukštųjų studijų fakultetas

Disertacijos rengimo seminaras 2015-2016 m.m
Meno projekto rengimo seminaras 2015-2016 m.m.
Kultūros sociologija
Meninio tyrimo seminaras