Aukštųjų studijų fakultetas

Doktorantūros skyrius

Menotyros doktorantai

 

Ieva Blinstrubienė

Disertacijos tema "Istorinių vienuolynų ansamblių pritaikymas kaip kultūros paveldo išsaugojimo strategija". Vadovė dr. (hp) Rūta Janonienė

 

Evelina Bukauskaitė

Disertacijos tema "Žydų kilmės dailininkų įtaka XX a. I p. Lietuvos meninės kultūros modernėjimui". Vadovė dr. (hp) Laima Surgailienė

 

Aistė Dičkalnytė

Disertacijos tema "Baldininkystė Lietuvoje 1918-1940". Vadovė dr. Dalia Klajumienė

Giedrius Gulbinas

Disertacijos tema "Socialinės problematikos kaita Lietuvos šiuolaikiniame mene nuo XX a. 10-to dešimtmečio". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

Plačiau

Monika Krikštopaitytė

Disertacijos tema "Sovietmečio trauminės patirtys ir XX a. pab. - XXI a. pr. Lietuvos dailininkų autoreprezentacija". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

Plačiau

 

Dainius Labeckis

Disertacijos tema "Peizažiniai dvarų sodybų parkai Lietuvoje XIX a. 2 p. - XX a. pr.: raida, savitumai, paveldas". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

 

Ieva Mazūraitė - Novickienė

Disertacijos tema "Lietuvos meninė fotografija XX a. 9-10 dešimtmečiais: medijos sampratos kaita". Vadovė doc. dr. Agnė Narušytė

Plačiau

 

Edita Povilaitytė

Disertacijos tema "Lietuvos architektūros paveldo tyrimai XIX–XX a.: Vilniaus Aukštutinės pilies atvejis". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

 

Kristina Štaupaitė

Disertacijos tema "Radvilos Lietuvos viešajame diskurse atminties kultūros tyrinėjimų aspektu". Vadovas dr. Mindaugas Paknys

 

Dovilė Tumpytė

Disertacijos tema "Subjektyvios patirties struktūros kaip šiuolaikinio meno praktikos terpė". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė