Aukštųjų studijų fakultetas

Doktorantūros skyrius

Menotyros doktorantai

 

Eglė Bagušinskaitė

Disertacijos tema "Pramoninės revoliucijos įtaka XIX a. II p. – XX a. pr. baldų raidai: Lietuvos atvejis". Vadovė dr. Dalia Klajumienė

 

Ieva Blinstrubienė

Disertacijos tema "Istorinių vienuolynų ansamblių pritaikymas kaip kultūros paveldo išsaugojimo strategija". Vadovė dr. (hp) Rūta Janonienė

 

Evelina Bukauskaitė

Disertacijos tema "Žydų dailės formavimasis, recepcija ir reikšmė Lietuvoje 1918-1940: tarp autonomijos ir integralumo". Vadovė dr. (hp) Laima Surgailienė

 

Aistė Dičkalnytė

Disertacijos tema "Baldininkystė Lietuvoje 1918 - 1940: autorinio ir pramoninio dizaino sąveika". Vadovė dr. Dalia Klajumienė

 

Jurij Dobriakov

Disertacijos tema "Lietuvos medijų meno suklestėjimas ir išnykimas XXI a. 1-ajame dešimtmetyje". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

Giedrius Gulbinas

Disertacijos tema "Socialinės problematikos kaita Lietuvos šiuolaikiniame mene nuo XX a. 10-to dešimtmečio". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

Plačiau

Monika Krikštopaitytė

Disertacijos tema "Tarp konvencijos ir saviraiškos: XX a. pab. – XXI a. pr. Lietuvos menininkų autoportretai". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

Plačiau

 

Dainius Labeckis

Disertacijos tema "Lietuvos sodų menas kaip romantizmo raiškos erdvė". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

 

Ieva Mazūraitė - Novickienė

Disertacijos tema "Lietuvos meninė fotografija XX a. 9-10 dešimtmečiais: medijos sampratos kaita". Vadovė doc. dr. Agnė Narušytė

Plačiau

 

Edita Povilaitytė-Leliugienė

Disertacijos tema "Lietuvos architektūros paveldo tyrimai XIX–XX a.: Vilniaus Aukštutinės pilies atvejis". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

 

Kristina Štaupaitė

Disertacijos tema "Radvilos Lietuvos viešajame diskurse XX a., atminties kultūros tyrinėjimų aspektu". Vadovas dr. Mindaugas Paknys

 

Dovilė Tumpytė

Disertacijos tema "Įkūnytas menas: sąmonė kaip meno kūrinio vieta". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė