• Naujienlaiškis
 • Aukštųjų studijų fakultetas

  Doktorantūros skyrius

  Menotyros doktorantai

   

  Eglė Bagušinskaitė

  Disertacijos tema "Pramoninės revoliucijos įtaka XIX a. II p. – XX a. pr. baldų raidai: Lietuvos atvejis". Vadovė dr. Dalia Klajumienė

   

  Ieva Blinstrubienė

  Disertacijos tema "Istorinių vienuolynų ansamblių pritaikymas kaip kultūros paveldo išsaugojimo strategija". Vadovė dr. (hp) Rūta Janonienė

   

  Evelina Bukauskaitė

  Disertacijos tema "Žydų dailės formavimasis, recepcija ir reikšmė Lietuvoje 1918-1940: tarp autonomijos ir integralumo". Vadovė dr. (hp) Laima Surgailienė

   

  Aistė Dičkalnytė

  Disertacijos tema "Baldininkystė Lietuvoje 1918 - 1940: autorinio ir pramoninio dizaino sąveika". Vadovė dr. Dalia Klajumienė

   

  Jurij Dobriakov

  Disertacijos tema "Lietuvos medijų meno suklestėjimas ir išnykimas XXI a. 1-ajame dešimtmetyje". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

  Giedrius Gulbinas

  Disertacijos tema "Socialinės problematikos kaita Lietuvos šiuolaikiniame mene nuo XX a. 10-to dešimtmečio". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

  Plačiau

  Monika Krikštopaitytė

  Disertacijos tema "Tarp konvencijos ir saviraiškos: XX a. pab. – XXI a. pr. Lietuvos menininkų autoportretai". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

  Plačiau

   

  Dainius Labeckis

  Disertacijos tema "Lietuvos sodų menas kaip romantizmo raiškos erdvė". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

   

  Edita Povilaitytė-Leliugienė

  Disertacijos tema "Lietuvos architektūros paveldo tyrimai XIX–XX a.: Vilniaus Aukštutinės pilies atvejis". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

   

  Kristina Štaupaitė

  Disertacijos tema "Radvilos Lietuvos viešajame diskurse XX a., atminties kultūros tyrinėjimų aspektu". Vadovas dr. Mindaugas Paknys

   

  Dovilė Tumpytė

  Disertacijos tema "Įkūnytas menas: sąmonė kaip meno kūrinio vieta". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė