Aukštųjų studijų fakultetas

Doktorantūros skyrius

 

Dailės krypties meno doktorantai

Dizaino krypties meno doktorantai

Dailės krypties meno doktorantai

 

Akvilė Anglickaitė

Kūrybinio darbo tema "Netikrumas". Vadovas prof. Alvydas Lukys

Tiriamojo darbo tema "Netikrumas šiuolaikinėje kultūroje. Fotografijos fenomenas". Vadovė doc. dr. Agnė Narušytė

 

Dovilė Dagienė

Kūrybinio darbo tema "Atminties ir vaizduotės antropologija: vieta ir laikas fotografijoje". Vadovas prof. Alvydas Lukys

Tiriamojo darbo tema "Atminties ir vaizduotės antropologija: vieta ir laikas fotografijoje". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

Adomas Danusevičius

Kūrybinio darbo tema "Kamufliažinis vyriškumas". Vadovas prof. Henrik B. Andersen

Tiriamojo darbo tema "Kamufliažinis vyriškumas ir kempiškasis blizgesys". Vadovas prof. dr. Artūras Tereškinas

Plačiau

Tomas Daukša

Kūrybinio darbo tema "Iš pusiausvyros išvestos sistemos". Vadovas doc. Konstantinas Bogdanas; konsultantas prof. Henrik B. Andersen

Tiriamojo darbo tema "Iš pusiausvyros išvestos sistemos su grįžtamuoju ryšiu". Vadovė doc. dr. Agnė Narušytė

Plačiau

 

Eglė Grėbliauskaitė

Kūrybinio darbo tema "Neapčiuopiama dviprasmybė fizinėje formoje įtampai patirti". Vadovas doc. Deimantas Narkevičius

Tiriamojo darbo tema "Neapčiuopiama dviprasmybė fizinėje formoje įtampai patirti. Sociopsichologiniai represijų mechanizmai". Vadovė doc. dr. Agnė Narušytė

Jolanta Kyzikaitė

Kūrybinio darbo tema "Kasdienybės žaidimai". Vadovas prof. Jonas Gasiūnas

Tiriamojo darbo tema "Žaidimas ir šiuolaikinė tapybos kalba". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

Plačiau

Žilvinas Landzbergas

Kūrybinio darbo tema "Modernizmo griūtis". Vadovė Svajonė Stanikienė

Tiriamojo darbo tema "Modernizmo griūtis". Vadovas doc. dr. Kristupas Sabolius

 

Saulius Leonavičius

Kūrybinio darbo tema "Pharmakognosis kaip kūrybinė praktika". Vadovas prof. Artūras Raila

Tiriamojo darbo tema "Psichodelinis diskursas ir kultūros kritika". Vadovas prof. dr. Gintautas Mažeikis

 

Tomas Martišauskis

Kūrybinio darbo tema "Ten yra čia". Vadovas prof. Artūras Raila

Tiriamojo darbo tema "Generatyvinis metodas". Vadovas doc. dr. Kristupas Sabolius

 

Vygintas Orlovas

Kūrybinio darbo tema "Transformacija: vaizdo ir garso ryšiai". Vadovas prof. Alvydas Lukys

Tiriamojo darbo tema "Transformacija: vaizdo ir garso ryšiai". Vadovas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Rūta Spelskytė

Kūrybinio darbo tema "Pieva brūkšnys sodas". Vadovas prof. Rimvydas Kepežinskas

Tiriamojo darbo tema "Nuo nesusikalbėjimų iki Napoleono sodo". Vadovė doc. dr. Agnė Narušytė

Plačiau

 

Indrė Stulgaitė–Kriukienė

Kūrybinio darbo tema Stiklo objektų kolekcija. „Simboliai. Šviesa. Faktūros“. Vadovas prof. Valmantas Gutauskas

Tiriamojo darbo tema "Studijinio stiklo judėjimo transformacijos: nuo funkcionalaus iki konceptualaus stiklo kūrinio". Vadovė doc. dr. Raimonda Simanaitienė

Laisvydė Šalčiūtė

Kūrybinio darbo tema "(Melo)dramos". Vadovas prof. Rimvydas Kepežinskas

Tiriamojo darbo tema "(Melo)dramos. Kūniškumo įvaizdžiai". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

Plačiau

Renata Tamošiūnaitė

Kūrybinio darbo tema "Kriminalizuotas seksualumas". Vadovas prof. Henrik B. Andersen; konsultantas doc. Konstantinas Bogdanas

Tiriamojo darbo tema "Seksualinis identitetas ir jo išraiškos formos kalinių bendruomenėje". Vadovė doc. dr. Nida Vasiliauskaitė

Plačiau

Eglė Ulčickaitė

Kūrybinio darbo tema "Paralelinė kartoteka". Vadovas doc. Konstantinas Bogdanas

Tiriamojo darbo tema "Daugialypė tikrovė: atmintis šiuolaikiniame mene". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

Darius Žiūra

Kūrybinio darbo tema "SWIM", "Monumentas utopijai", "Gustoniai" ir kiti projektai. Vadovas prof. Artūras Raila

Tiriamojo darbo tema "Asmeninės patirties ir meninės raiškos santykiai kūryboje". Vadovė doc. dr. Agnė Narušytė

Dizaino krypties meno doktorantai

 

Marius Bartkus

Kūrybinio darbo tema "Vizualinių metaforų generavimas ir taikymas praktikoje". Vadovas prof. Audrius Klimas

Tiriamojo darbo tema "Vizualinė metafora: samprata, suvokimas, kontekstai". Vadovė dr. Gintautė Žemaitytė

 

Marius Dirgėla

Kūrybinio darbo tema "Originalumo problematika dizaine". Vadovas prof. dr. Vytautas Kibildis

Tiriamojo darbo tema "Autorystės problematika šiuolaikiniame dizaine". Vadovė doc. dr. Jūratė Tutlytė

 

Aurimas Gaižauskas

Kūrybinio darbo tema "Komunikacinės, vizualinės identiteto sistemos". Vadovas prof. Audrius Klimas

Tiriamojo darbo tema "Šiuolaikinis grafinis dizainas: identiteto vizualizacija". Vadovė doc. dr. Viktorija Žilinskaitė-Vytienė

Deima Katinaitė

Kūrybinio darbo tema "Spalvos kontekstai 1.2.3.4". Vadovas doc. Alvydas Šeibokas

Tiriamojo darbo tema "Spalvos fenomeno samprata Bauhauso mokyklos estetikoje ir meno praktikoje". Vadovas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Plačiau

Edvardas Kavarskas

Kūrybinio darbo tema "Neurotyrimų taikymas vizualinėje komunikacijoje". Vadovas prof. Audrius Klimas

Tiriamojo darbo tema "Neurodizainas: neuromokslų įtaka vizualinės komunikacijos dizainui". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

Plačiau

 

Kristė Kibildytė-Klimienė

Kūrybinio darbo tema "Personalizuoti identiteto strategijos taikymas vizualiųjų komunikacijų dizaine". Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Tiriamojo darbo tema "Personalizuoto identiteto kūrimo strategija šiuolaikiniame dizaine". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

Agnė Kuzmickaitė-Prūsaitienė

Kūrybinio darbo tema "Kasdienybėje besislapstančios idėjos: nuo erdvinio objekto iki funkcionalaus drabužio". Vadovė prof. Jolanta Talaikytė

Tiriamojo darbo tema "Kasdienybė kaip kūrybos inspiracija. Dizainerio savirefleksija. Dizainerio savirefleksija". Vadovas doc. dr. Nerijus Milerius

 

Sara Katarina Elisabet Lundberg (ArcInTex ETN)

Kūrybinio darbo tema "Designing Body: Designing the Preferred Body in Artificial Space". Vadovė prof. dr. Jolanta Vazalinskienė

Tiriamojo darbo tema "Designing Body: Designing the Preferred Body in Artificial Space". Vadovė dr. Gintautė Žemaitytė

Renata Maldutienė

Kūrybinio darbo tema "Spalvų prognozavimas Lietuvos madoje". Vadovas prof. dr. Vytautas Kibildis

Tiriamojo darbo tema "Globalių spalvų koncertų adopcija lokalioje mados erdvėje". Vadovė dr. Ieva Pleikienė

 

Rūta Mickienė

Kūrybinio darbo tema "Aqua Lingua: matyk ką girdi". Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Tiriamojo darbo tema "Aqua Lingua: atviras kūrinys meno ir socialinių mokslų sankirtoje". Vadovė dr. Gintautė Žemaitytė

 

Sandra Mockutė

Kūrybinio darbo tema "Lietuviško mados prekės ženklo tapatumas". Vadovė prof. dr. Jolanta Vazalinskienė

Tiriamojo darbo tema "Lietuviško mados prekės ženklo tapatumas". Vadovė doc. dr. Viktorija Žilinskaitė-Vytienė

 

Justė Pečiulytė (ArcInTex ETN)

Kūrybinio darbo tema "Interior as a Landscape. Modalities of textile expression with indoor atmospheres". Vadovė prof. Eglė Ganda Bogdanienė

Tiriamojo darbo tema "Interior as a Landscape. Modalities of textile expression with indoor atmospheres". Vadovė dr. Gintautė Žemaitytė

 

Mindaugas Reklaitis

Kūrybinio darbo tema "Anoniminis miestas. Vietos potencialo tyrimo eksperimentai". Vadovas prof. Henrik B. Andersen

Tiriamojo darbo tema "Interaktyvus menas kaip vietos potencialo tyrimo įrankis". Vadovas doc. dr. Tomas Grunskis

 

Elzė Sakalinskaitė

Kūrybinio darbo tema "Sveikatinamieji aksesuarai". Vadovė prof. Eglė Ganda Bogdanienė

Tiriamojo darbo tema "Sveikatinamieji aksesuarai: meno ir mokslo sąveika". Vadovė prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė

 

Jevgenija Sidorevič

Kūrybinio darbo tema "Dizainas reabilitologijos ir kardiologijos srityse". Vadovas doc. Juozas Brundza

Tiriamojo darbo tema "Dizaino tendencijos medicininės įrangos kūrime". Vadovė dr. Algė Andriulytė

Viktorija Sokolovskaja

Kūrybinio darbo tema "Pakartotinio vartojimo dizainas šiuolaikinės mados kontekste". Vadovė prof. dr. Jolanta Vazalinskienė

Tiriamojo darbo tema "Pakartotinio vartojimo dizainas šiuolaikinės mados kontekste". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

Plačiau