• Naujienlaiškis
 • Aukštųjų studijų fakultetas

  Website      Blog

  ArcInTex ETN doktorantų paroda „Speculate, Collaboration, Define. Textile thinkink for future ways of living“ Boras universitete, Tekstilės muziejuje.
  2017 m. kovo 23 - gegužės 15 d.

  Parodoje užduodamas klausimas, koks galėtų būti ateities dizainas? Ekspozicijos erdvėse demonstruojamas dizaino tyrimas procese, pateikiamos spekuliatyvūs ateities dizaino sprendimai, diskutuojama kaip dizaino pagrindu, stiprinant dizaino svarbą, galima kurti tvaraus ateities dizaino perspektyvą.

  Spekuliatyvumas

  Vienas pristatomų projektų AHTI – spekuliatyvus IV-os tyrėjų grupės darbas – filmas apie pirmą, gimusį kosmose žmogų vardu AHTI. Istorija veda į 2076 metus, kuomet žemės gyventojai, tikėtina, susidurs su gėlo vandens trūkumo problema. AHTI renka ledą iš asteroidų ir teikia jį artimiausioms kosminėms stotims. AHTI visą laiką dėvi tą patį rūbą, kuris yra - tarsi antroji oda. Ši antroji oda turi įvairias savybes, kurios AHTI apsaugo nuo galaktinėse platybėse glūdinčių pavojų ir padeda išgyventi. Oda leidžia judėti įvairiais paviršiais, levituoti, komunikuoti, kaupti energiją...

  IV grupę sudaro:

  Vidmina Stasiulytė – University of Boras, Sweden
  Troy Nachtigall – Eindhoven University of Technology, Eindhoven
  Angellla Mackey – Philips ElectronicsNetherlands B. V. and Eindhoven University of Technology, Eindhoven

  Bendradarbiavimas

  Antrasis parodoje pristatomas projektas - WOLPERTINGER, kurtas II tyrėjų grupės. Kas yra WOLPERTINGER? Tai hibridinis gyvūnas, kuris savyje apjungia ir taplina skirtingas įvairių gyvūnų dalis. Šios dalys gyvūne atrodo keistai, bet funkcionuoja kaip vienalytis organizmas. Šis gyvis tarsi skirtingų žmonių bendradarbiavimo viename tyrimų lauke metafora. Tokiu būdu tyrėjai dalinasi savo patirtimis dirbti kartu vienoje tyrimų grupėje kuriant dizainą bendradarbiavimo, skirtingų žinių mainų metodu. Ši grupė praleido tris mėnesius Lietuvoje – Nidos meno kolonijoje ir VDA Vilniaus fakultete. Tyrimų praktikos metu jie visi kartu ir kiekvienas individualiai ieškojo naujų tvaraus gyvenimo formų. Parodoje buvo rodoma serija video darbų, demonstruojančių įvairias profesinio bendradarbiavimo formas ir metodus.

  II tyrėjų grupę sudaro:

  Daniel Suares – The Berlin University of Arts and Design, Berlin
  Iva Resetar – The Berlin University of Arts and Design, Berlin
  Marina Castan Cabrerro – Royal College of Arts, London
  Bastian Beyer – Royal College of Arts, London
  Jyoti Kapur – University of Boras, Sweden

  Apibrėžti

  III tyrėjų grupė parodoje pristato filmą „Kas yra interjeras?“, kuriame į interjerą žvelgiama kaip į „gyvą“ peizažą. Tyrėjų grupės eksperimentinėje interpretacijoje interjeras - besikeičiantis paradoksalios erdvės vaizdas, kuriame  lingvistiniu būdu formuojamas pasakojimas,  inspiruojantis naujus interjero savokos apibrėžimus. Ant grindų plokštumos projektuojami besikeičiantys vaizdai kuria dinamišką nuotaiką, skatina pergalvoti interjero sampratą – nuo statiškos, apibrėžtos erdvės iki kintančios, begalinės.

  III tyrėjų grupę sudaro:

  Ana Pineyro – Royal College of Arts, London
  Svenja Keune – Svensson AB, Kinna, Sweden
  Sara Lundberg – Vilnius Academy of Arts, Vilnius
  Justė Pečiulytė - Vilnius Academy of Arts, Vilnius
  Ramyah Gowrishankar – Berlin University of Arts, Berlin

  Taip pat parodoje pristatomos trys individualiai kurtos dizaino instaliacijos.

  Vidminos Stasiulytės „Speculate – Sound“, demonstruoja garsus kuriantį ir skleidžiantį kūną. Kartu su kolege doktorante Linnea Bagander jos tyrinėja kūno, judesio ir garso ryšius.

  Svenja Keune projektas „Collaborate – Farming textiles“ - tai jos doktorantūros tyrimų su sėklomis ir augalais iliustracija. Augalai ir sėklos pateikiami kaip aktyvi ir dinamiška medžiaga, kurianti naujus gyvo, augančio interjero vaizdinius. Ji siūlo naują santykį su žaliąja, augančia gamta interjere.

  Jyoti Kapur pristatytas projektas „Define - Smell“ analizuoja kaip kvapas gali įtakoti ir apibrėžti architektūros erdvę , kaip  jis tapęs dizaino pagrindu keičia požiūrį į erdvę ir jos projektavimą. Parodoje eksponuojama tekstilės medžiagos impregnuotos kvapais, jas liečiant su jomis taktiliškai komunikuojant, erdvė dinamiškai kinta praturtėdama skirtingais kvapais.

  ArcInTex ETN doktorantų paroda buvo pristatyta tarptautinės ArcInTex konferencijos kontekste.

  Balandžio 6-8 d. vykusi ArcInTex  konferencija „Kūnas ir erdvė: tarpdisciplininiai dialogai“ sukvietė tinklo narius profesinei diskusijai. Konferencijoje pranešimus skaitė:

  Felecia Davis – Pensilvanijos valstijos universitetas. Pranešimas „Minkštoji architektūra“

  Berit Greinke – Berlyno menų universitetas. Pranešimas „Menininkų ir drabužių technologų bendradarbiavimai kuriant inovacijas“

  Linnea Bagander, Boras Tekstilės mokyklos PHD studentė. Pranešimas „Judantus kūnas. Kūno judėjimo raiška tyrinėjama santykyje su „išorinėmis“ medžiagomis“.

  Anne Louise Bang, Koldingo Dizaino mokykla, Danija. Pranešimas „Kūno drabužiai kasdienybėje“ 

  Rikka Talman,  Boras Tekstilės mokyklos PHD studentė. Pranešimas „Dinaminiai tekstilės pokyčiai“

  Sarah Kettley, Notingemo Trento universitetas, Notingemas, Didžioji Britanija. Pranešimas „Elektrinis korsetas – istorinio konteksto tyrimai lėtos mados strategijose“

  Marjan Kooroshnia, Boras Tekstilės mokykla. Pranešimas „Tekstilės dizainas naudojant termochrominius dažus“

  Rikka Townsend,  AALTO Universiteto PHD studentė. Pranešimas „Pojūčių kūrimas per išmanias sensorines medžiagas“

  Prof. Cheryl Akner Kolerand, Konstfack, Stockholmas, Švedija kartu su Annika Goran ir Asa Ostrom, Kulinarijos meno ir maisto mokslo programa, Campus Grythyttan, Orebro universitetas. Pranešimas „Haptica – kaip lytėjimo potyris įtakoja geštalto procesą“

  Prof. Eglė Ganda Bogdanienė

  Projekto darbo grupės Nr. 2 doktorantų komandiruotė
  Vilniaus dailės akademijoje rugpjūčio 22 d. - gruodžio 3 d.

  Programa

  2016 m. rugpjūčio 22-28 doktorantai - Iva Resetar, Daniel Suárez, Marina Castan Cabrero, Jyoti Kapur, Bastian Beyer - dalyvavo Nidos doktorantų mokyklos kursuose "CO-ACTION: Artists’ Placements in Non-Arts Organisations". Nuo spalio 1 d. savo darbą doktorantai tęsė Nidos meno kolonijos rezidencijose.

  Rezidencijų metu doktorantams seminarus vedė: doc. Stephen M. Garrett, prof. Henrik Andersen, doc. dr.  Daniel Köhler.

  Doktorantų susitikimas su šios projekto darbo grupės vadovu prof. dr. Norbert Palz (Berlin University of the Arts).

  Įspūdžiai iš ArcIntex ETN London Summer School
  Royal College of Art Kensington Campus, liepos 15-22 d.d. 2016

  Liepos mėnesį Londono menų koledže (Londone Royal College of Art) vyko ArcIntex ETN (European training network) doktorantų, jų vadovų ir koordinatorių susitikimas-konferencija, kurioje buvo apibendrinti pirmų metų Europos komisijos Marie Skladowska-Ciuri tyrėjų fondo finansuojamos tarptautinės doktorantūros rezultatai. ArcIntex ETN tikslas – ieškoti ir siūlyti naujus dizaino kūrimo metodus, kuriuose apjungiami šiuolaikinio mokslo atradimai ir technologinės inovacijos. Mokslo ir technologijų sinergija turėtų tarnauti tvaraus dizaino siekių ir humanistinių vertybinių nuostatų įgyvendinimui. Projektinės tarptautinės doktorantūros ArcInTex uždavinys – naujos tvarios gyvenimo aplinkos kūrimas, apjungiant architektūrą, tekstilę, mados, produkto ir interaktyvų dizainą. Ši doktorantūra siekia atrasti naujas mokymo ir mokymosi programas, metodus ir technikas, kurie sudarytų prielaidas projektuoti atsakingą ir prisitaikančią aplinką, harmoningai apjungiančią žmogų ir jį supančią erdvę (interjerą, pastatus, urbanistinę ir socialinę aplinką).

  Pirmų metų tikslas – kiekvienam doktorantui atrasti ir apsibrėžti savo tyrimų lauką, temą, tikslą, uždavinius ir siekinius ArcInTex ETN projekto tyrimų koncepcijos ribose. Numatyti individualius ir kolektyvinius tyrimų ir praktinės veiklos metodus; identifikuoti savo tyrimų naujumą ir rezultatų poveikį aplinkai; numatyti savo profesinės veikos perspektyvas po doktorantūros studijų.

  Vilniaus dailės akademijos doktorantės Sara Lumberg ir Justė Pečiulytė priklauso ArcInTex ETN 3-ai tyrimų darbinei grupei (3 workpackage), kurios tyrimų laukas – Tekstilės tyrimų metodai atsakingame ir prisitaikančiame interjero dizaine – interjero skalė.

  Pirmą konferencijos dieną vyko individualūs vadovų ir studentų susitikimai (kiekvienas doktorantas turi po tris vadovus iš skirtingų universitetų). Vėliau vyko vadovų ir darbinių grupių (workpackage) susitikimai. Aptariama doktorantūros plane numatyta tiriamoji praktika Boro universitete Švedijoje, diskutuojama apie kolektyvinio darbo metodus, apibendrinti bendrų grupės tyrimų ir veiklos rezultatai.

  Pirmoji grupės kolektyvinio darbo praktika vyko Vilniaus dailės akademijoje 2015 m. spalį ArcInTex tinklo konferencijos ir kūrybinių dirbtuvių metu. Kitose kūrybinėse dirbtuvėse Boro universitete buvo analizuojami mastelio ir erdvės klausimai. Berlyno menų universitete vykusiose dirbtuvėse vyko eksperimentinė praktika, dirbama su inovatyviomis, specifinėmis tekstilės medžiagomis, taip pat vyko bendrai sukurto darbo – erdvinės kompozicijos instaliavimas. Darbas grupėje paskatino atrasti savo poziciją grupėje, akcentuojant profesinę patirtį ir asmenines savybes; gebėti derinti individualias idėjas su grupės projektais, numatyti darbo metodus, analizuoti ir įvertinti kontekstą, numatyti rezultatų sklaidos ir pritaikymo perspektyvas. Paskutinis grupės susitikimas vyko Eindhoven technologijų universitete. Susitikimo metu darbinės grupės dalyvės apsibrėžė individualias funkcijas grupiniuose projektuose. Kiekviena įsivardino savo stiprybes ir silpnybes. Visos doktorantės tapo įvardintomis tyrimų ir paieškų „agentėmis“. Paieškų laukai  – atmosfera, kūnas, drabužiai, medžiagos, interaktyvumas, tvarumas. Ramyah Gowrishankar – artimo kūnui interaktyvumo agentė; Svenja Keune – tvarios gyvenamosios aplinkos tyrimo  agentė; Justė Pečiulytė – atmosferos savybių tyrimo agentė; Ana Pineiro – dinamiškų tekstilės medžiagų tyrimų agentė; Sara Lumberg – naujų formų kūrimo, pasitelkiant kūno ir medžiagų sinergiją, agentė.  

  Buvo aptarti darbo grupėje privalumai ir trūkumai, pastebėta, kad labiausiai pasiteisina individualaus ir grupinio darbo kaita. Grupėje generuojamos naujos idėjos, vyksta diskusijos, ne visi planai įgyvendinami, bet problemų aptarimas vysto kritinį mąstymą, skatina kūrybiškumą. Po kolektyvinių diskusijų ir grupinių projektų sklandžiau, kokybiškiau vyksta individualios studijos. Kadangi vienas iš akcentuojamų doktorantūros uždavinių – numatyti profesinės veiklos perspektyvas, ArcInTex ETN vadovai provokavo klausimus, ar doktorantės neketina ir po studijų tęsti koloboratyvinius projektus, išnaudojant individualias ir profesines stiprybes. Grupės doktorantėms buvo pasiūlyta tyrinėti ir aprašyti darbo grupėje metodikas ir rezultatus. Tyrinėti, kaip vyksta veiklų pasiskirstymas grupėje, palyginti, kaip kolektyvinio darbo rezultatai reflektuojami iš individualių tyrimų perspektyvos. Galimas rolių kolektyviniame darbe pasikeitimas, kas skatina dinamišką mąstymą ir atvirumą pokyčiams. Skatinama numatyti ne tik savo veiklos poziciją grupės projektuose, bet analizuoti grupės tyrimus kitų dizaino tyrimų kontekste.

  Taip pat buvo aptartos grupinio darbo tiriamosiose dirbtuvėse rugsėjo-gruodžio mėnesiais Boro universitete perspektyvos, doktorantų ir vadovų susitikimas ir praktikos eigos ir siekinių aptarimas Boro universitete spalio mėn. pradžioje. Taip pat buvo aptartas planas surengti tyrimų ir kūrybinės veiklos rezultatų parodą Boro universiteto Textile muziejuje. Doktorantai buvo paskatinti ieškoti inovatyvių savo tyrimų pristatymo parodoje formų.

  Bendroje doktorantų ir vadovų diskusijoje numatyta ArcInTex ETN eigą aprašyti kaip galimą tarptautinių studijų modelį.

  Tą pačią dieną įvykęs Supervisory Board susirinkimas aptarė ArcInTex ETN eigą ir problemas. RCA prof. Clare Johnston, informavo kad per London summer school metu numatomi kursai ir kūrybinės dirbtuvės doktorantams, susitikimai su biznio partneriais, projektų rašymo pratybos tikslu gauti EK finansavimą tyrimams. VDA atstovė prof. E.G. Bogdanienė pristatė 2017 m. sausio-vasario mėm. VDA organizuojamus einamuosius mokymus ArcInTex ETN doktorantams ”Embodied textile interaction design“. Šis kursas turėtų analizuoti interaktyvias tekstilės savybes ir jų įtaką drabužių ir aplinkos dizainui.

  Agneta Nordlung Andersson WP1 koordinatorė pristatė lapkričio mėnesį nymatomą EK ekspertų auditą, kurio metu numatomi doktorantų tyrimų eigos pristatymai, susitikimai su doktorantūros vadovais ir studijų koordinatoriais. Doktorantūros auditas numatomas lapkričio 21-22 dienomis Boro universitete. Taip pat numatyta 2017 m. pavasarį surengti ArcInTex ETN doktorantų parodą Textile muziejuje Boro universitete.

  Vėliau konferencijos dalyviams buvo skaitomos paskaitos, vyko diskusijos.

  William McLean pranešime „Air Structure“ buvo analizuojama kaip molekulinės oro struktūros principai ir  vaizdiniai gali būti naudojami šiuolaikinėje architektūroje (pav.).

  Carmen Hijosa paskaitoje „Pinatex“ pristatė savo patentuotą atradimą – ananasų lapų pluoštinę neaustinę medžiagą, kuri šiuo metu pradėta diegti masinėje gamyboje. Pinatex medžiagos nuo 2015 metų pradėtos naudoti baldų ir mašinų sėdynių apmušalams, batų ir galanterijos gamyboje. Tai ekologiška, gamtoje greitai yranti medžiaga, užtikrinanti uždarą šiuolaikinio dizaino koncepcijos - gamybos be atliekų ratą.

  Veronica Kapsali paskaitoje „Smart Materials“ daug dėmesio skyrė Biomimetic dizainui, akcentavo ryšį tarp biologijos fenomeno ir dizaino problemų. Gamtos mokslų tyrinėjimai, darbas tarpsritinėje komandoje su mokslininkais kuria prielaidas naujoms dizaino idėjoms. Biomimetic dizaino principai – maksimalus esamų resursų panaudojimas, optimalus energetinių resursų panaudojimas, multifunkcionalumas, siekis gamybos atliekas išnaudoti kaip naujus resursus, lokalizuoti gamybą ir jos pritaikomumą. Apjungus tekstilę, robotiką ir biomimetiką, kuriami 4D gaminių prototipai. Šie objektai yra autonomiški, save reguliuojantys, save atkartojantys, jautriai reaguojantys į aplinkos poveikį, atsistatantys. Iš gamtos paimto pavyzdžio – eglės konkorežio, kuris drėgnoje aplinkoje „išsiskleidžia“ principas naudojamas šiuolaikinėje architektūroje.

  Kitą dieną vyko individualūs doktorantų prisistatymai.

  Iva Resetar – nagrinėja klimato atšilimo, architektūros ir erdvės homogenizavimo klausimus. Doktorantė eksperimentuoja su skysčių fiziniais pavidalais agregatinėse skysčių būsenose, jų struktūrose ieško inspiracijų architektūros objektų projektavimui.

  Dniel Suarez analizuoja pridedamuosius tekstilės paviršius, mikro pluoštus, robotikos panaudojimą tekstilės pluoštų gamyboje, šiuolaikinės tekstilės panaudojimo kosminiuose tyrimuose perspektyvas.

  Marina Kastan analizuoja tekstilės, kūno, erdvės ir laiko santykį. Akcentuojamas procesualumas, ieškomos naujos dizaino kūrimo metodologijos.

  Yyoti Kapur nagrinėja kvapų fenomeną erdvėse. Kaip kvapas prisideda prie erdvės formavimo, koks yra kvapas - nematomas, negirdimas, neapčiuopiamas, dinamiškas, statiškas... Kaip aplinka įtakoja kvapą, jo intensyvumą ir sklaidą?

  Bastian Beyer analizuoja tekstilės struktūras ir medžiagas architektūroje. Jis atskleidžia medžiagos „demokratizavimo“ perspektyvą, tyrinėja mutuojančias, besitransformuojančias, „augančias“ medžiagas.

  Ana Pineiro tyrimų tema – kinetinė tekstilė, dinamika kaip ekspresijos elementas. Kaip medžiagų paviršiai ir struktūros reaguoja į kintančią aplinką, kokiais parametrais ši savybė įtakoja medžiagų dinamiką, ir kaip šios savybės gali būti naudojamas tvarioje ir prisitaikančioje tekstilėje. Doktorantė eksperimentuoja su elektroaktyviais polimerais, elastingomis medžiagomis, ieško metodų kaip išnaudoti elastingumo savybę dinamiškų paviršių kūrime. Doktorantė tyrinėja medžiagų lankstumą, dinamiškumą, elektros krūviui laidžias medžiagas. Vienas paskutinių doktorantės bandymų – nylonmonofilamentinio siūlo spiralinio sukimosi dinamika veikiant šilumos efektui.

  Svenja Keune tema – aktyvios ir atsakingos medžiagiagos, jų panaudojimas bei taikymas šiuolaikiniame interjere. Doktorantė tyrinėja augalų interaktyvumą, biomimetiką, skatina permąstyti vieningą žmogaus ir gamtos ciklą. Doktorantė eksperimentuoja su „augančia“ tekstile, integruoja augalų sėklas į tekstilės medžiagas ir pluoštus, stebi jų transformacijas veikiant temperatūrai, drėgmei, kitiems atmosferos veiksniams, ieško eksperimentinių patirčių panaudojimo tvariame dizaine galimybių.

  Sara Lumberg tyrinėja žmgaus kūno ir audinio santykį, ieško naujų kūno ir tekstilės jungties formų. Doktorantė metodiškai analizuoja formos ir spalvų teoriją, teorines žinias taiko praktiniuose eksperimentuose – erdvės, kūno, pagalbinių objektų, leidžiančių keisti žmogaus kūno formas ir tekstilės jungtyje. Fotosesijų metu užfiksuotuose vaizduose žmogaus kūnas tampa neatpažįstamas, tai tari kūno tipografijos žemėlapiai. Neutrali „balto kūbo“ erdvė atriboja kūną-objektą nuo socialinio konteksto, siekiama suvokti kūno-formos-erdvės esmę.

  Justė Peiulytė tyrinėja tekstilės-atmosferos-interjero santykį, medžiagų ekspresiją interjere. Doktorantė siekia atrasti naujus interjero kūrimo metodus, kur interjeras analizuojamas kaip gyvas, kintantis peizažas. Keliamos hipotezės, ar tekstilės medžiagos ir pluoštai gali įtakoti, sąlygoti naujų interjerų kūrimo koncepcijas. Kaip naujos metodikos galėtų būti taikomos tvarios, atsakingos architektūros (akcentuojant interjerą) kūrime?

  Ramyah Gowrishankar tyrinėja tekstilės interaktyvumą. Kaip tekstilės medžiagų struktūros, jų interaktyvumas įtakoja formų transformacjas? Doktorantė analizuoja formų pokyčius, atsirandančius veikiant tekstilės medžiagas mechaniškai ir dėka e-tekstilės.

  Marion Bartin tyrinėja graphene (grafito darinys) poveikį tekstilės pluoštams, renka mokslinius šaltinius, kuriuose apibendrinti iki šių dienš atlikti tyrimai šioje srityje. Doktorantės siekinys atrasti inovatyvią, elektros srovei laidžią tekstilės medžiagą ir pasiūlyti jos taikymo perspektyvas.

  Angela Mackey pristatė inovatyvių medžiagų drabužiams seriją, dekoruotą „judančių“ raštais. Tokie raštai gaunami į audinį integruojant programuojamus mini LED lempučių tinklus.

  Mila Svechtarova tyrinėja savireguliacijos, pluoštų atminties klausimus tekstilėsje.

  Vidmina Stasiulyte analizuoja „lėtos“ mados estetiką, ji tyrinėja mados garsų fenomeną.

  Troy Nachtigall tyrinėja 3 D spaudos galimybes individualių mados produktų kūrime. Doktorantas pristatė eksperimentinius avalynės ir drabužių prototipus, atliktus 3D spausdintuvu.

  ArcIntEx doktorantūros tyrimų kontekste akcentuojama medžiagų sintezė – apjungiant fizines medžiagų savybes ir kompiuterinius skaičiavimus. Naujas madžiagų supratimas architektūroje yra šiuo metu kylanti tendencija. Dizaineriai negali kurti tik skaitmeninėje „karalysteje“, atskirtoje nuo fizinio pasaulio. Atvirkščiai, kompiuteriniai skaičiavimai efektyviai naudojami medžaigų tyrimuose. Medžiagiškumas architektūroje ir dizaine nėra fiksuota galimybė ir pasyvi forma. Medžiagų tyrimai tampa aktyvus idėjų generatorius. Ši tendencija - reikšmingas posūkis nuo modernizmo tezės apie teisingas medžiagas. Anksčiau architektūroje ir dizaine buvo atmetamos tam tikros medžiagos ”kaip netinkamos“. Tokio principo laikėsi projektuotojai. Dabar gi mechaniškas konstravimo metodas keičiamas į robotikos galimybes pasitelkiančius medžiagų tyrimų procesus.

  Šiuolaikiniai dizaineriai, architektai, tyrėjai, mąstytojai akcentuoja naujų dizaino tyrimų metodikas – metodų, kurie analizuoja medžiagas ir jų ryšį su technologijomis, biologija ir kultūra. Per tokius darbus atskeidžiamos multidisciplininės sajungos tarp dizaino, inžinerijos ir gamtos mokslų, tai tiesia kelią į naują medžiagų kultūrą architektūroje ir dizaine. Medžiagų fizinės savybės yra varomoji jega nesibaigiančiame kūrybos procese, prieš mus atsiveria nauja, neištirta medžiagų kultūra.

  Medžiagų tyrimais grįstas projektavimas nėra visai nauja tema taikomajame mene. Keli pirmtakai, padėję pagrindus XX a. yra Josef Alberts, kuris apie 1920 m. dėstė medžiagotyros ir architektūros kursą Bauhaus mokykloje, o vėliau Black Mountain College Šiaurės Karolinoje. Šis kursas buvo grįstas eksperimentais su įvairiomis medžiagomis. Alberts kursas skatino identifikuoti pačios medžiagos prigimtines sąvybes, kurios gali būti inovacijų architektūroje įkvėpimo šaltinis. Jo tyrimai atskleidė medžiagų savybių pokyčius laike ir erdvėje.

  Kita asmenybė nuosekliai tyrinėjusi medžiagų savybes ir jų poveikį architektūroje – Frei Otto, atlikęs tyrimus Stuttgart universitete 1960 -1990 m. Jis atliko eilę eksperimentų su įvairiomis medžiagų sistemomis, tyrinėdamas muilo burbulus, smėlį, kriaukles, laidų tinklus, ir jų kysmą veikiant išorinėms jėgoms.

  Šių tyrėjų atradimai paskatino suvokimą apie kompiuterinių skaičiavimų, fizinio (medžiagų) ir architektūrinio projektavimo sinergiją. Tai padarė didelį poveikį architektūros disciplinos plėtotei. Transformacijų koncepcija šiuolaikiniuose architektūros ir dizaino atradimuose demonstruoja naujus šiuolaikinės filosofijos, architektūros ir dizaino teorijos, inovatyvių technologijų ir biomimetikos ryšius.

  ArcInTex ETN antroje vasaros stovykloje Londone paskaitas skaitė ir kūrybines dirbtuves vedė: Graham Haworth, Heather Corcoran, Wendy Smith, Ralf Alwani, Rachel Wingfield, Duncan Turner, Johnny Martin Numbers, Stephen Rockman.

  Visi doktorantai nuvyko į Victoria & Albert muziejų, John Madejski Garden pasižiūrėti instaliacijos "Elytra Filament Pavilion". Tai yra kultinis naujų tekstilės technologijų taikymo, sprendžiant architektūros klausimus, pavyzdys. Instaliacijos autoriai: Achim Menges with Moritz Dörstelmann (ICD University of Stuttgart / Achim Menges Architect), Jan Knippers (ITKE University of Stuttgart / Knippers Helbig Advanced Engineering), Thomas Auer (Transsolar Climate Engineering / TUM).

  Kitas tarptautinio konsorciumo sutarties pagrindu vykdomos ArcInTex ETN doktorantų atsiskaitymas numatytas lapkričio mėnesį Boro universitete Švedijoje.

  Prof. Eglė Ganda Bogdanienė

  Vilniaus dailės akademijos dizaino krypties meno doktorantės Justė Pečiulytė ir Sara Lundberg gegužės 2-8 d., „Dizaino savaitės 2016“ metu, pristatys instaliaciją „Interior Performance“

  Instaliacija skirta apmąstyti būdus, kuriais tekstilė interpretuoja ir apibrėžia kūnų formas ir jų organizaciją erdvėje. Justės Pečiulytės sukurta dalis „Interjero peizažas“ pasiūlys reflekciją atmosferinio interjero performatyvumo tema. Sara Lundberg šioje erdvėje eksponuos skulptūrines instaliacijas, kurios yra jos tyrimo „Body Forms of Fabric“ dalis.  

  Ekspozicijos atidarymas vyks gegužės 2 d. 19 val. Vilniaus dailės akademijoje, Malūnų g. 3, 102 aud., Vilniuje.
  Ekspozicija veiks gegužės 2-8 d.

  Dizaino savaitės 2016 programa

   

  Įspūdžiai iš „ArcInTex“ tinklo tarptautinės konferencijos ir kūrybinių dirbtuvių

  Š. m. Balandžio 11-15 dienomis Meno ir technologijų universitetų, dizaino ir industrinės gamybos kompanijų tinklas „ArcInTex“ sukvietė tinklo narius į VIII tarptautinę konferenciją ir eksperimentines interaktyvios tekstilės ir tvarios šiuolaikinės mados dirbtuves į Švedijos tekstilės mokykloje, Boro universitete (The Swedish School of TextilesUniversity of Borås, Sweden).
  Renginio tikslas – sukviesti „ArcInTex“ tinklo aukštųjų mokyklų tyrėjus ir įmonių atstovus aptarti išmaniosios tekstilės, tvarios mados, šiuolaikinės architektūros ir interaktyvaus dizaino bendradarbiavimą, tyrimus ir perspektyvas. Taip pat susitikimas siekė įkvėpti ir plėtoti akademinių tyrimų ir industrinės gamybos sinergiją.
  Renginio metu vykusiose trijų dienų kūrybinėse dirbtuvėse ir dviejų dienų konferencijoje-diskusijose verslo ir gamybos kompanijų atstovai ir aukštųjų meno, dizaino ir technolohijų mokyklų tyrėjai aptarė naujų produktų atsiradimo ir diegimo strategijas, praplečiant išmaniosios tekstilės ribas ir tekstilės bei kitų meno ir mokslo sričių ryšius.
  Atliepiant susitikimo tikslą, eksperimentinės dirbtuvės buvo orientuotos į tekstilės, kūno ir erdvės santykių permąstymą, atveriant atsinaujinančių tarpdisciplininių tyrimų perspektyvas, tuo pačiu primenant fundamentinį klausimą – kaip įvairių formų Išmanioji tekstilė gali įtakoti naujas tvaraus ir atsakingo gyvenimo perspektyvas.
  Renginiai vyko naujame prieš kelis metus atidarytame Švedijos tekstilės mokyklos pastate, buvusiame tekstilės fabrike (The Swedish School of TextilesTextile Fashion Center Skaraborgsvägen, Borås).
  Renginys prasidėjo „ArcInTex“ ETN (Europian training network) doktorantų seminaru, kuriame dalyvavo ir VDA Dizaino krypties doktorantės Sara Lumberg ir Justė Pečiulytė. Seminare dalyvavo 15 „ArcInTex“ ETN doktorantų iš Berlyno meno universiteto, Karališkojo meno koledžo Londone, Heriot-Watt universiteto Edinburge, Eindhoveno technikos universiteto, Boro universiteto ir VDA.
  Tą pačią dieną prasidėjo paskaitų ir eksperimentinių dirbtuvių ciklas. Pirmoji paskaita – „Tekstilės tvarumas“. Ją skaitė lektorė dr. Karen Marie Hasling (Designskolen, Kolding, Danija).
  Vėliau prasidėjo kūrybinės-eksperimentinės dirbtuvės:

  1. „Tekstilės interaktyvumas“, vadovės dr. Delia Dumitrescu, vyr. lektorė Hanna Landin, Švedijos tekstilės mokykla.
  2. „Tekstilės mada“, vadovai prof. Clemens Thornquist, Švedijos tekstilės mokykla ir asistentas prof. Oscar Tomico, Eindhoveno technologijos  universitetas.

  Eksperimentinės dirbtuvės ir diskusijos vyko balandžio 12–13 dienomis. Dirbtuvėse dalyvavo Tekstilės katedros VDA dizaino krypties doktorantės Sara Lumberg, Justė Pečiulytė, prof. Jolanta Vazalinskienė, prof. Žydrė Ridulytė, prof. Eglė Ganda Bogdanienė, magistrantė Dovilė Karvelytė. Dirbtuvių pabaigoje eksperimentinės idėjos buvo viešai pristatytos, vyko diskusijos, rezultatų aptarimas, vertinimas (įsivertinimas).

  Balandžio 14–15 dienomis renginį tęsė tarptautinė konferencija:

  Pranešimai:

  • Ludvig Svensson AB, Kinna, Sweden
  • Philips Electronics Nederland B.V., Eindhoven, The Netherlands
  • Prof. Eglė Ganda Bogdanienė. VDA ir UAB Audejas bendradarbiavimas ir kūrybos rezultatai.  Profesionalių menininkų, menotyrininkų ir VDA studenentų projektai, realizuoti UAB Audėjas. Lietuva
  • Automat, Stockholm, Sweden
  • Associate Professor Birgitta Cappelen, AHO Oslo School of Architecture and Design – Institute of Design, "Smart textile in Vitalising Welfare Technology"
  • Professor Christiane Sauer and Professor Dr. Zane Berzina Textile and Surface Design Department Weisensee Art Academy Berlin, Germany "Active Surfaces - Experimental Materials Research and Textile Design"
  • Senior Lecturer, Marco Fratarcangeli, Chalmers University of Thechnology, Deparment of Applied IT. „Fast, Interactive Virtual clothes“
  • EURECAT, Barcelona, Evelyn Lebis, Miquel Soler Luque and Rosa Rodriquez

  Konferencijos diena baigėsi turu po Švedijos tekstilės mokyklą. Dalyviai buvo supažindinti su mokyklos istorija, tikslais, programomis, studijomis, eksperimentinėmis laboratorijomis.

  Balandžio 15 dieną konferenciją tęsė tyrėjų prezentacijos:

  • PhD Malgorzata Zboinska, Chalmers Technical University, Sweden, "At the Nexus of Digital Design: Working with Digital, Physical and Interactive Matter"
  • Laboratory Manager, Jussi Mikkonen, Aalto University, Finland, “Embodied research: interactions between teaching, research and industrial applications”
  • Professor Gabi Schillig, Studio for Dialogical Spaces, Berlin Düsseldorf University of Applied Sciences, Peter Behrens School of Arts, Faculty of Design Communication Design, Applied Art and Design, Exhibition Design “When the Folded Architecture began to live' On responsive architectures, tectonic fields and multi-sensorial spaces”
  • PhD student in collaboration with Philips NL and CITA, Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, Astrid Mody “Textilisation of Light”
  • Presentation/Lecture by Niel Harbisson – I can hear colours

  Renginys baigėsi  „ArcInTex“ PhD studentų Vidminos Stasiulytės, Jyoti Kapur, Svenja Keune kūryvinėmis dirbtuvėmis.
  Tą pačią dieną įvyko „ArcInTex“ tinklo tarybos susirinkimas, kuris apibendrino tinklo veiklas ir ateities planus. Numatoma rudenį organizuoti „ArcInTex“ konferenciją  Designskolen, Kolding, Danijoje.

  Prof. Eglė Ganda Bogdanienė