Taryba

prof. Virginija Adomaitienė

Tarybos pirmininkė

LSMU Medicinos akademijos Psichiatrijos klinika ir LSMU ligoninės Kauno klinikų Psichiatrijos klinika

prof. Adomas Butrimas

Tarybos pirmininkės pavaduotojas

prof. Jonas Audėjaitis

VDA Kauno fakulteto dekanas

Aistė Aleksiejūtė

VDA SA atstovė

doc. Alfredas Chmieliauskas

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius

Senato narys

Gediminas Lašas

Lietuvos grafinio dizaino asociacijos pirmininkas

prof. Alvydas Lukys

VDA Vilniaus fakulteto Fotografijos ir medijos meno katedros vedėjas

prof. Arūnas Sakalauskas

VDA Klaipėdos fakulteto Dailės pagrindų katedros vedėjas

Arvydas Žalpys

VšĮ „Meno parkas“ direktorius

VDA Tarybos darbo reglamentas