• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Meno terapija

  Meno terapijos metodų taikymas sveikatos priežiūros sistemoje (2017-2018 m.)


  Kursus vykdo

  VDA Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla


  Dalyvauti gali

  Visų sričių menininkai, baigę bakalauro arba magistro studijas, taip pat ir paskutinių kursų studentai.


  Programos tikslas

  Suteikti profesionaliam menininkui žinių ir įgūdžių, reikalingų taikyti meno terapijos metodus bendradarbiaujant komandoje su sveikatos priežiūros specialistais. Programoje supažindinama su meno terapijos sveikatos priežiūros sistemoje ištakomis bei taikymu Lietuvoje, praktiškai dirbama su meno terapijos metodų kūrimu, taikymu ir įvertinimu, įgyjama žinių apie sveikatą ir jos stiprinimą, pasitelkiant kūrybos ir meno priemones, suteikiama žinių apie šiuolaikinę ligų ir negalių sampratą, reabilitacijos, sveikatos stiprinimo ir prevencijos pagrindus, sveikatos biologinius, psichologinius ir socialinius rizikos veiksnius, santykius su sveikatos problemų turinčiu žmogumi (klientu), darbą komandoje su sveikatos priežiūros specialistais.


  Programa VDA vykdoma nuo 2011 m. (vadovės: gydytoja Nijolė Goštautaitė Midttun, gydytoja Danguolė Survilaitė, prof. Eglė Ganda Bogdanienė). Programoje dėsto medicinos, sveikatos psichologijos ir menų dėstytojai. Programos apimtis 60 kreditų, studijų organizavimo formos - teorinės paskaitos, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, praktika ir savarankiškas studentų darbas. Kursuose naudojamas probleminis dėstymas, diskusijos, projektinės dirbtuvės, praktinių ir teorinių atvejų analizė, informacijos šaltinių paieška ir kt. Kursų trukmė 2017 m. balandžio - 2018 birželio mėn. Teoriniai užsiėmimai vyks savaitgaliais (penktadieniais po pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais – vienos sesijos trukmė 20 valandų). Kursus sudaro 10 sesijų po 20 valandų: 8 savaitgalinės sesijos - apytiksliai po 2 sesijas per ketvirtį ir 2 baigiamosios, kurios apima praktiką, intervencijų išbandymą ir demonstravimą bei egzaminą. Tarp sesijų vyks savarankiškas darbas ir dalis savarankiškos praktikos.
  Priimtus į kursus dalyvius informuosime elektroniniu laišku, kartu suteiksime informaciją apie kursų eigą, planuojamą grafiką ir dėstomus dalykus.

  Kursų pradžia – 2017 m. balandžio 21 d. Kursų kaina 900 EUR.

  Norintys dalyvauti kursuose, užpildo prašymo formą ir ją išsiunčia elektroniniu paštu renata.dapkiene@vda.lt, kartu su dokumento įrodančio išsimokslinimą (diplomo arba akademinės pažymos) kopija.

  Dokumentai ir prašymai priimami iki balandžio 10 d.


  Registracijos į kursus forma 

  Informacija pasiteiravimui:

  VDA Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla, Maironio g. 6, 123 kab.

  Edita Kavaliauskienė
  Direktorė, VDA Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla
  Tel.: (8-5) 2105450
  El.paštas: edita.kavaliauskiene@vda.lt

  Renata Dapkienė (VDA)
  Tel.: 865057003
  El.paštas: renata.dapkiene@vda.lt

  Žana Pivoriūnienė  (VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva)
  Tel.: 868850158
  El.paštas: zana.pivoriuniene@gmail.com