• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Grafinio dizaino specialybės parengiamųjų kursų programa
  2017 m. kursų programa
  Ruduo


  Programą koordinuoja

  prof. Aušra Lisauskienė

  Vieta ir laikas

  susitikimai vyksta šeštadieniais nuo 10 iki 13 val. Maironio 3, 115 auditorijoje, VDA, D korpuse („Titanikas“)

  Dėstytojai

  Doc. Robertas Jucaitis
  Prof. Aušra Lisauskienė
  Lekt. Marius Žalneravičius
  Lekt. Sigitas Gužauskas
  Lekt. Marius Bartkus


  Reikalingos kūrybos priemonės
   

  1. Užrašinė teorinei informacijai.
  2. Popierius piešimui, A2 formato, apie 10 vnt.
  3. Kūrybos įrankiai (minkšti „paprasti“ pieštukai , juodi ir spalvoti flomasteriai, markeriai, promarkeriai, juodo, balto, spalvoto popieriaus karpymui, žirklės, pieštukiniai klijai, vyniojamasis popierius arba plėvelė pasitiesti ir apsaugoti darbo vietą; atskiroms paskaitoms bus reikalingas tušas, įvairių storių teptukai).
  4. Fotoaparatas ((atskiroms paskaitoms) skaitmeninis, tinka fotografuojantis telefonas ar pan.).

  Daugiau informacijos:
  Renata Dapkienė (VDA)
  Tel.: 865057003
  El.paštas: renata.dapkiene@vda.lt


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Grafinio dizaino specialybės parengiamųjų kursų programa supažindina su grafinio dizaino specialybės pradmenimis.
  Atvirosios mokyklos kursantai susipažįsta su leidinių dizainu, tipografika, fotografija, multimedijos pagrindais, reklamos kūrimo principais bei kūrybinėmis industrijomis. Jie yra skatinami dirbti ir pavieniui, kaip kūrėjai, ir komandoje.
  Grafinio dizaino parengiamųjų kursų tikslas – padėti įsisavinti ir ugdyti pagrindines grafinio dizaino teorijas ir praktikas iki studijoms tinkamo lygio. Kursų dalyviai išmoksta analizuoti ir kurti vizualinio-komunikacinio dizaino pavyzdžius ir spręsti keliamus uždavinius.
  Lankantieji kursus įgauna gerus individualios meninės raiškos pagrindus ir susipažįsta su specialybei skirtomis išraiškos priemonėmis. Įgyti gebėjimai kursų metu ne tik padeda nuodugniau suvokti būsimųjų studijų specifiką, bet ir leidžia geriau orentuotis visuminiuose dizaino strategijos metoduose, pradėti dirbti savarankiškai.


  4-ių akademinių valandų (vieno susitikimo) darbo planas

  1 val. Temos išdėstymas ir teorinis pagrindimas.
  2 val. Praktinės pratybos auditorijoje.
  3 val. Praktinės pratybos auditorijoje.
  4 val. Pratybų rezultatų aptarimas, savarankiškų namų darbų aptarimas ir namų darbų užduoties paskelbimas.


  Temos
  Kalendorinis 1 pusmečio darbo grafikas (2017 m.)
   

  1. Spalio 14 –> Įvadinė paskaita. Grafinio dizaino misija XXI amžiuje, tikslai ir uždaviniai.
  2. Spalio 21 –>Grafinio dizaino įrankiai ir „kalba“. Teksto ir vaizdo dialogas. Supažindinimas su pagrindinėmis grafinės raiškos technikomis plokštumoje (linijos, dėmės, tekstūros, faktūros, koliažai ir kt.).
  3. Spalio 28 –> Dvimatė kompozicija. Pradmenys plokštumoje. Pratimai su tašku, linija, dėme.
  4. Lapkričio 4 –> Dvimatė kompozicija. Kompozicijos plokštumoje. Pratimai su tašku, linija, dėme.
  5. Lapkričio 11 –> Dvimatė kompozicija. Pradmenys plokštumoje. Kaligrafiniai etiudai.
  6. Lapkričio 18 –> Dvimatė kompozicija. Kompozicijos plokštumoje. Kaligrafinė raidė, žodis, tekstas.
  7. Lapkričio 25 –> Dvimatė kompozicija. Pradmenys plokštumoje. Raidės tipografikos istorinėje raidoje.
  8. Gruodžio 2 –> Dvimatė kompozicija. Kompozicijos plokštumoje. Koliažas / raidė, žodis, tekstas.
  9. Gruodžio 9 –> Spalva ir koloritas. Spalvų ratas. Monochrominės spalvos gradacija.
  10. Gruodžio 16 –> Spalva ir koloritas. Abstrakčios geometrinės kompozicijos. Pratimai su kontrastu, akcentu, niuansu.
  11. Sausio 20 (2018) –> Dvimatė kompozicija. Erdvinio mastymo ir  kompozicijos pradmenys.
  12. Sausio 27 (2018) –> Dvimatė kompozicija. Erdvinės kompozicijos plokštumoje.
    

  Kalendorinis 2 pusmečio darbo grafikas (2018 m.)
   

  1. Vasario 3 –> Vaizdai ir simboliai. Realistinis vaizdas ir vaizdo abstrahavimas.
  2. Vasario 10 –>  Vaizdai ir simboliai. Piktogramos.
  3. Vasario 17 –> Iliustracijos. Iliustracijų kūrimas įvairiomis priemonėmis.
  4. Vasario 24 –> Iliustracijos. Personažo kūrimas ir naratyvo vystymas.
  5. Kovo 03 –> Tipografika. Pratimai su raidėmis ir žodžiais.
  6. Kovo 10 –> Tekstas ir vaizdas. Kompozicinis sprendimas.
  7. Kovo 17 –> Vizualinės metaforos.
  8. Kovo 24 –> Optinės iliuzijos.
  9. Kovo 31 –> Leidiniai: Lankstinuko dizainas.
  10. Balandžio 07 –> Pakuočių dizainas.
  11. Balandžio 14 –> Logotipų dizainas.
  12. Balandžio 21 –> Identiteto dizainas.
  13. Balandžio 28 –> Plakatai.
  14. Gegužės 05 –> Fotografija ir reklama.
  15. Gegužės 12 –> Infografikos pagrindai.
  16. Gegužės 19 –> Teminės grafinio dizaino užduotys.
  17. Gegužės 26 –> Teminės grafinio dizaino užduotys.
  18. Birželio 02 –> Teminės grafinio dizaino užduotys.
  19. Birželio 09 –> Teminės grafinio dizaino užduotys.
  20. Birželio 16 –> Portfolio sudarymas.
    

  Nagrinėjamos temos:

  • Vaizdai ir simboliai
  • Iliustracijos
  • Tipografika
  • Tekstas ir vaizdas
  • Optinės iliuzijos
  • Logotipų dizainas
  • Identiteto dizainas
  • Leidiniai ir plakatai
  • Infografikos pagrindai
  • Fotografija ir reklama
  • Teminės grafinio dizaino užduotys

  Vaizdų ir simbolių kalba

  Realistinis vaizdas ir vaizdo abstrahavimas.
  Vaizdai ir simboliai.
  Ženklų kilmė ir semantika.
  Populiarioji kultūra ir klišės.
  Piktogramos.
  Vaizdo komunikacija be teksto.
  Populiariosios kultūros simbolių, ženklų ir klišių apžvalga. Ženklų emocinė kalba.

  Užsiėmimuose supažindinama su daiktų ir sąvokų prasminiais ir vizualiaisiais ryšiais. Mokoma greito daiktų prasminių ryšių įvardijimo, paaiškinimo ir suradimo.


  Iliustracijos

  Iliustracija – (lot. iliustratio – vaizdus aiškinimas; vaizdavimas), grafikos kūrinys, puošiantis, aiškinantis, papildantis, interpret-uojantis tekstą.
  Vaikiškos iliustracijos; mokslinės iliustracijos; abstrakčios-fantastinės iliustrcijos ir kt.

  Užsiėmimuose mokomasi kurti iliustracijų personažus, ieškoti įdomių grafinių sprendimų, kurti vaizdinius naratyvus.


  Tipografika

  Tipografika (gr. typos ‘atspaustas’ + gr. graphikos ‘nupieštas’) – spaudinio apipavidalinimas tipografinėmis priemonėmis, meniškai išdėstant rinktą tekstą Esminis tipografikos principas yra derinti informacinį ir meninį aspektus – vizualine menine kalba išreikšti informaciją.
  Kompozicijos pratimai su raide, žodžiu ir teksto bloku. Supažindinama su raide ir žodžiu - kaip raiškos ir kūrybos priemone kompozicijoje.
  Originalūs eksperimentai su raidėmis ir tekstais.

  Užsiėmimų metu mokomasi suvokti ir komponuoti tipografikos ženklus.


  Tekstas ir vaizdas

  Kompozicijos pratimai su tekstu ir vaizdu. Raidžių ir vaizdo sąveika, jų santykis su vaizdo semantine reikšme ir teksto naratyvu.
  Vaizdo dominavimas; teksto dominavimas; balansas.

  Užsiėmimų metu mokomasi komponuoti tekstą ir vaizdą, derinama kontrasto ir giminingumo principais. Rašyti, komponuoti ir piešti tekstą.


  Optinės iliuzijos

  Iškreiptas daiktų ar kompozicijų suvokimas. Optinės apgaulės kūrimas plokštumoje. Akies rega ir žmogaus psichofiziologinės ypatybės.
  Kontrasto iliuzija ir iradiacijos reiškiniai. Optinis šrifto koregavimas.

  Užsiėmimų metu mokomasi grafinėmis priemonėmis kurti iliuzines ir optines kompozicijas plokštumoje.


  Logotipų ir identiteto dizainas

  Ženklų prasmių sumos. Užkoduotos ir iškoduotos prasmės. Matomumas, patrauklumas ir pritaikymas. Logotipų identifikacijos funkcijos, jų kiekybinė ir kokybinė informacija.
  Prekių ženklų klasifikacija.

  Užsiėmimų metu mokomasi grafinėmis priemonėmis kurti logotipus.


  Identiteto dizainas

  Kompozicinė struktūra.
  Grafinis, tipografinis, spalvinis raktas. Sistemos sukūrimas ir vystymas. Atskirų grupių identiteto dalių vidiniai ir išorinia ryšiai.

  Užsiėmimų metu mokomasi grafinėmis priemonėmis kurti pasirinktos įmonės/ renginio identiteto dizainą.


  Leidiniai ir plakatai

  Pagrindiniai komponavimo ir maketavimo principai.
  Periodiniai leidiniai ir tinklelis. Teksto ir vaizdo santykis plakate. Teksto ir vaizdo santykis leidinyje. Lietuviškoji plakato mokykla. Agitacinių, informacinių ir reklaminių plakatų analizė. Knygos atvartų dizainas.

  Užsiėmimų metu mokomasi grafinėmis priemonėmis kurti plakatus ir leidinius, komponuoti knygų atvartus.


  Infografika

  Infografika – vaizdus informacijos aiškinimas grafikos priemonėmis, nereikalaujantis tekstinės informacijos.
  Abstrakti informacija: diagramos; žemėlapiai; urbanistiniai planai.

  Užsiėmimuose mokomasi kurti infografinius pranešimus abstrakčiomis grafinėmis priemonėmis.


  Fotografija ir reklama

  Trumpa fotografijos istorija. Fotografijos pavyzdžiai reklamoje ir žurnalistikoje, jų kompozicija.
  Fotografija reklamoje.

  Paskaitos metu aptariamos pagrindinės fotoaparatų savybės, kompozicija ir vaizdo antropologijos pagrindai.
  Analizuojamos kursantų nuotraukos potencialioms reklamoms.

   


  Teminės grafinio dizaino užduotys

  Kvalifikuotos VDA dėstytojų konsultacijos prieš stojamuosius egzaminus.

  Užsiėmimų metu mokomasi atlikti greitas užduotis.