• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Grafinio dizaino specialybės parengiamųjų kursų programa
  2016 / 2017 m. kursų programa


  Programą koordinuoja

  prof. Aušra Lisauskienė

  Vieta ir laikas

  susitikimai vyksta šeštadieniais nuo 10 iki 13 val. Maironio 3, 115 auditorijoje, VDA, D korpuse („Titanikas“)

  Dėstytojai

  Doc. Robertas Jucaitis
  Prof. Aušra Lisauskienė
  Lekt. Marius Bartkus
  Lekt. Marius Žalneravičius


  Reikalingos kūrybos priemonės
   

  1. Užrašinė teorinei informacijai.
  2. Popierius piešimui, A2 formato, apie 10 vnt.
  3. Kūrybos įrankiai (minkšti „paprasti“ pieštukai , juodos spalvos ir spalvoti flomasteriai, tušas, įvairių storių teptukai, juodo, balto, spalvoto popieriaus karpymui, žirklės, pieštukiniai klijai, vyniojamasis popierius arba plėvelė pasitiesti ir apsaugoti darbo vietą).
  4. Fotoaparatas (paskaitai apie fotografiją – skaitmeninis, tinka fotografuojantis telefonas ar pan.).

  Daugiau informacijos:
  Renata Dapkienė (VDA)
  Tel.: 865057003
  El.paštas: renata.dapkiene@vda.lt


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Grafinio dizaino specialybės parengiamųjų kursų programa supažindina su grafinio dizaino specialybės pradmenimis.
  Atvirosios mokyklos kursantai susipažįsta su leidinių dizainu, tipografika, fotografija, multimedijos pagrindais, reklamos kūrimo principais bei kūrybinėmis industrijomis. Jie yra skatinami dirbti ir pavieniui, kaip kūrėjai, ir komandoje.
  Grafinio dizaino parengiamųjų kursų tikslas – padėti įsisavinti ir ugdyti pagrindines grafinio dizaino teorijas ir praktikas iki studijoms tinkamo lygio. Kursų dalyviai išmoksta analizuoti ir kurti vizualinio-komunikacinio dizaino pavyzdžius ir spręsti keliamus uždavinius.
  Lankantieji kursus įgauna gerus individualios meninės raiškos pagrindus ir susipažįsta su specialybei skirtomis išraiškos priemonėmis. Įgyti gebėjimai kursų metu ne tik padeda nuodugniau suvokti būsimųjų studijų specifiką, bet ir leidžia geriau orentuotis visuminiuose dizaino strategijos metoduose, pradėti dirbti savarankiškai.


  4-ių akademinių valandų (vieno susitikimo) darbo planas

  1 val. Temos išdėstymas ir teorinis pagrindimas.
  2 val. Praktinės pratybos auditorijoje.
  3 val. Praktinės pratybos auditorijoje.
  4 val. Pratybų rezultatų aptarimas, savarankiškų namų darbų aptarimas ir namų darbų užduoties paskelbimas.


  Temos
  Kalendorinis 1 pusmečio darbo grafikas (2016 m.)
   

  1. Spalio 15 –> Įvadinė paskaita. Grafinio dizaino „kalba“. Teksto ir vaizdo dialogas.
  2. Spalio 22 –> Supažindinimas su pagrindiniais dizainerio darbo įrankiais.
  3. Spalio 29 –> Supažindinimas su pagrindinėmis darbo technikomis.
  4. Lapkričio 5 –> Dvimatė kompozicija. Pradmenys plokštumoje. Pratimai su tašku, linija, dėme.
  5. Lapkričio 12 –> Dvimatė kompozicija. Pradmenys plokštumoje. Pratimai su paprastomis kompozicijomis.
  6. Lapkričio 19 –> Dvimatė kompozicija. Pradmenys plokštumoje. Kaligrafiniai etiudai.
  7. Lapkričio 26 –> Dvimatė kompozicija. Pradmenys plokštumoje. Kaligrafinės kompozicijos.
  8. Gruodžio 3 –> Dvimatė kompozicija. Erdvinio mastymo ir kompozicijos pradmenys.
  9. Gruodžio 10 –> Dvimatė kompozicija. Erdvinio mastymo ir kompozicijos pratimai plokštumoje.
  10. Gruodžio 17 –> Spalva ir koloritas. Spalvų ratas. Pratimai su kontrastu, akcentu, niuansu.
    

  Kalendorinis 2 pusmečio darbo grafikas (2017 m.)

  1. Vasario 18 –> Vaizdai ir simboliai. Piktogramos.
  2. Vasario 25 –> Iliustracijos. Personažo kūrimas ir naratyvas vystymas.
  3. Kovo 4 –> Tipografika. Pratimai su raide ir tekstu.
  4. Kovo 18 –> Tipografika. Pratimai su žodžiu ir teksto bloku.
  5. Kovo 25 –> Pieštinė tipografika – Lettering as
  6. Balandžio 1 –> Logotipų dizainas.
  7. Balandžio 8 –> Identiteto dizainas.
  8. Balandžio 15 –> Leidiniai.
  9. Balandžio 22 –> Knygos atvartai.
  10. Balandžio 29 –> Fotografija ir reklama.
  11. Gegužės 6 –> Plakatai.
  12. Gegužės 13 –> Infografikos pagrindai.
  13. Gegužės 20 –> Teminės grafinio dizaino užduotys.
  14. Gegužės 27 –> Teminės grafinio dizaino užduotys.
  15. Birželio 3 –> Teminės grafinio dizaino užduotys.
  16. Birželio 10 –> Teminės grafinio dizaino užduotys.
  17. Birželio 17 –> Portfolio sudarymas.

  Nagrinėjamos temos:

  • Vaizdai ir simboliai
  • Iliustracijos
  • Tipografika
  • Tekstas ir vaizdas
  • Optinės iliuzijos
  • Logotipų dizainas
  • Identiteto dizainas
  • Leidiniai ir plakatai
  • Infografikos pagrindai
  • Fotografija ir reklama
  • Teminės grafinio dizaino užduotys

  Vaizdų ir simbolių kalba

  Realistinis vaizdas ir vaizdo abstrahavimas.
  Vaizdai ir simboliai.
  Ženklų kilmė ir semantika.
  Populiarioji kultūra ir klišės.
  Piktogramos.
  Vaizdo komunikacija be teksto.
  Populiariosios kultūros simbolių, ženklų ir klišių apžvalga. Ženklų emocinė kalba.

  Užsiėmimuose supažindinama su daiktų ir sąvokų prasminiais ir vizualiaisiais ryšiais. Mokoma greito daiktų prasminių ryšių įvardijimo, paaiškinimo ir suradimo.


  Iliustracijos

  Iliustracija – (lot. iliustratio – vaizdus aiškinimas; vaizdavimas), grafikos kūrinys, puošiantis, aiškinantis, papildantis, interpret-uojantis tekstą.
  Vaikiškos iliustracijos; mokslinės iliustracijos; abstrakčios-fantastinės iliustrcijos ir kt.

  Užsiėmimuose mokomasi kurti iliustracijų personažus, ieškoti įdomių grafinių sprendimų, kurti vaizdinius naratyvus.


  Tipografika

  Tipografika (gr. typos ‘atspaustas’ + gr. graphikos ‘nupieštas’) – spaudinio apipavidalinimas tipografinėmis priemonėmis, meniškai išdėstant rinktą tekstą Esminis tipografikos principas yra derinti informacinį ir meninį aspektus – vizualine menine kalba išreikšti informaciją.
  Kompozicijos pratimai su raide, žodžiu ir teksto bloku. Supažindinama su raide ir žodžiu - kaip raiškos ir kūrybos priemone kompozicijoje.
  Originalūs eksperimentai su raidėmis ir tekstais.

  Užsiėmimų metu mokomasi suvokti ir komponuoti tipografikos ženklus.


  Tekstas ir vaizdas

  Kompozicijos pratimai su tekstu ir vaizdu. Raidžių ir vaizdo sąveika, jų santykis su vaizdo semantine reikšme ir teksto naratyvu.
  Vaizdo dominavimas; teksto dominavimas; balansas.

  Užsiėmimų metu mokomasi komponuoti tekstą ir vaizdą, derinama kontrasto ir giminingumo principais. Rašyti, komponuoti ir piešti tekstą.


  Optinės iliuzijos

  Iškreiptas daiktų ar kompozicijų suvokimas. Optinės apgaulės kūrimas plokštumoje. Akies rega ir žmogaus psichofiziologinės ypatybės.
  Kontrasto iliuzija ir iradiacijos reiškiniai. Optinis šrifto koregavimas.

  Užsiėmimų metu mokomasi grafinėmis priemonėmis kurti iliuzines ir optines kompozicijas plokštumoje.


  Logotipų ir identiteto dizainas

  Ženklų prasmių sumos. Užkoduotos ir iškoduotos prasmės. Matomumas, patrauklumas ir pritaikymas. Logotipų identifikacijos funkcijos, jų kiekybinė ir kokybinė informacija.
  Prekių ženklų klasifikacija.

  Užsiėmimų metu mokomasi grafinėmis priemonėmis kurti logotipus.


  Identiteto dizainas

  Kompozicinė struktūra.
  Grafinis, tipografinis, spalvinis raktas. Sistemos sukūrimas ir vystymas. Atskirų grupių identiteto dalių vidiniai ir išorinia ryšiai.

  Užsiėmimų metu mokomasi grafinėmis priemonėmis kurti pasirinktos įmonės/ renginio identiteto dizainą.


  Leidiniai ir plakatai

  Pagrindiniai komponavimo ir maketavimo principai.
  Periodiniai leidiniai ir tinklelis. Teksto ir vaizdo santykis plakate. Teksto ir vaizdo santykis leidinyje. Lietuviškoji plakato mokykla. Agitacinių, informacinių ir reklaminių plakatų analizė. Knygos atvartų dizainas.

  Užsiėmimų metu mokomasi grafinėmis priemonėmis kurti plakatus ir leidinius, komponuoti knygų atvartus.


  Infografika

  Infografika – vaizdus informacijos aiškinimas grafikos priemonėmis, nereikalaujantis tekstinės informacijos.
  Abstrakti informacija: diagramos; žemėlapiai; urbanistiniai planai.

  Užsiėmimuose mokomasi kurti infografinius pranešimus abstrakčiomis grafinėmis priemonėmis.


  Fotografija ir reklama

  Trumpa fotografijos istorija. Fotografijos pavyzdžiai reklamoje ir žurnalistikoje, jų kompozicija.
  Fotografija reklamoje.

  Paskaitos metu aptariamos pagrindinės fotoaparatų savybės, kompozicija ir vaizdo antropologijos pagrindai.
  Analizuojamos kursantų nuotraukos potencialioms reklamoms.

   


  Teminės grafinio dizaino užduotys

  Kvalifikuotos VDA dėstytojų konsultacijos prieš stojamuosius egzaminus.

  Užsiėmimų metu mokomasi atlikti greitas užduotis.