• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Dailės užsiėmimai 10-15 metų vaikams


  Dėstytoja

  Lektorė Aistė Burkė
  burke.aiste@gmail.com


  Programos anotacija

  Dailės užsiėmimai yra skirti 10-15 metų vaikams. Mokymosi metu yra siekiama padėti įvaldyti akademinio piešimo ir tapybos technikas, komponavimo ir spalvotyros principus. Šiame raidos etape paaugliai toliau tobulina savo piešimo įgūdžius, jau charakterizuoja ir detalizuoja aplinką, mėgina įvesti šešėlius, šviesą, trimačius objektus. Todėl būtent šiuo laikotarpiu yra rekomenduotina vaikui suteikti teisingas žinias ir paskatinti toliau kūrybiškai plėtoti savo sumanymus ir idėjas.


  Programos tikslas

  Išmokyti vaikus vaizduoti juos supančią aplinką realistiškai, rasti savo asmeninį stilių, plėtoti kūrybiškumą


  Programos uždaviniai

  • Padėti išmokti vaizduoti perspektyvą;
  • Padėti išmokti stebėti, analizuoti aplinką, lyginti ją su tikrove;
  • Padėti išmokti vaizduoti erdvinius vaizdus, rakursus;
  • Padėti išmokti pavaizduoti erdvę, horizonto liniją;
  • Padėti išmokti išgauti daiktų tūriškumą šviesotamsos pagalba;
  • Padėti lavinti kūrybiškumą;
  • Padėti išmokti tinkamai pavaizduoti proporcijas, detales ir kt. charakteristikas;
  • Suteikti komponavimo įgūdžius;
  • Suteikti esmines žinias ir praktinius pagrindus apie akademinį piešimą;
  • Suteikti spalvotyros pagrindus, padėti išmokti naudotis spalvų variacijomis;
  • Suteikti tapybos pagrindus.

  Programos turinys

  • Akademinio piešimo pagrindai;
  • Tapybos pagrindai;
  • Spalvotyros pagrindai;
  • Kompozicijos pagrindai;

  Programos vykdymo būdai

  Programa yra vykdoma praktinių (2 valandų trukmės) užsiėmimų metu. Pagrindiniai uždaviniai ir tikslai su tėvais ir vaikais aptariami bendrai. Darbo eigoje su vaikais dirbama individualiai. Užduotys parenkamos pagal asmeninius vaiko poreikius ir gebėjimus.


  Programos vykdymo vieta ir laikas

  Vilnius, VDA, Maironio g. 6, 123 aud.  Ketvirtadieniais 18.00-20.00 val.