• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Stojantiems į Architektūros studijų programas


  Dėstytojas

  prof. Juozas Palaima
  juozas.palaima@gmail.com


  Bendros temos:

  • Projekcijos
  • Aksonometrija
  • Perspektyva
  • Atspindys perspektyvoje
  • Eskizas 

  Praktinės užduotys ir jose nagrinėjamos temos

  1.  14 temų, kurios sudėtingumu ir pobūdžiu artimos stojamųjų egzaminų temoms ir atitinka viešai paskelbtus egzaminų užduočių aprašus.
  2.  3 kontroliniai testai po 4 val. nežinoma tema.