• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Dėstytojas

  lekt. Ąžuolas Kavaliauskas


  Programos anotacija

  Supažindinimas su esminiais erdvinės kompozicijos principais. Programos metu atliekamos tikslinės užduotys - lavinamas erdvinės kompozicijos suvokimas nuo idėjos iki erdvinio objekto. Lavinamas erdvinis mąstymas, poroporcijų, formų suvokimas ir jų perteikimas įvairiomis medžiagomis.

  Kompozicijos kursas skirtas siekiantiems įgyti teorinių ir praktinių žinių apie pagrindinius erdvinės kompozicijos principus - besiruošiantiems stojamiesiems egzaminams dailės studijas moksleiviams, vaikams, suaugusiems.


  Tikslai ir numatomi gebėjimai

  Programą sudaro du semestrai – rudens ir pavasario, kurių metu siekiama įgyti žinių ir jas pritaikyti atliekant įvairias temines erdvinės kompozicijos užduotis. Pamokų metu mokiniai lavins erdvinį mąstymą, susižažins su įvairiomis skulptūros technikomis, medžiagomis ir įrankiais, išmoks juos panaudoti, kuriant skulptūras nuo idėjos eskizo iki įgyvendinto objekto.

  Semestrų metu darbai fotografuojami, semestro gale rengiamos studentų darbų peržiūros, kurių metu individualiai aptariamas studento progresas.


  Reikalingos kūrybos priemonės

  Skulptūrinis plastelinas, gipsas, modelinas, viela, degtukai.