• Naujienlaiškis
  • Tarptautinės smegenų pažinimo savaitės proga VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos Meno terapijos studentai lankėsi Jasiuliškių socialinės globos namuose. Kartu su programos vadove Nijole Goštautaite Midttun aštuonios meno terapeutės: Kornelija Česonytė, Jūra Vaškevičiūtė, Vilija Penkauskaitė, Nijolė Brazauskienė, Aušra Mačiulytė, Raimonda Magidienė, Laura Rudžianskienė, Raminta Blaževičiūtė pristatė meno terapijos metodus gyventojams ir darbuotojams.

    Socialinės globos namų gyventojai labai šiltai priėmė meno terapijos užsiėmimą ir aktyviai įsitraukė į kūrybines veiklas: patys praktiškai išbandė piešimo, grafikos, lėlių gaminimo ir tekstilės priemones, kurios gali būti taikomos sveikatinimui, užimtumui ir socialiniams projektams. Tuo tarpu Meno terapijos kursų dalyvės susipažino su gyvenimo socialinės globos namuose sąlygomis, gyventojų poreikiais, aplankė dienos užimtumo centrą. Pensionato direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams Algirdas Gimžauskas ir užimtumo specialistės dalyvavo diskusijoje apie bendradarbiavimo plėtojimo galimybes bei globos ir rūpybos darbą pensionate.


    Kūrybiniai džiaugsmai Jasiuliškių socialinės globos namuose

    Kelionė į pensionatą sutapo su koncertu, skirtu globos namų gyventojos Eglės piešinių parodos atidarymui. Koncertavo pati Eglė – puiki muzikantė, atliekamų dainų autorė, taigi Meno terapijos studentės įsitikino, jog šie socialinės globos namai sudaro puikias sąlygas meninei ir kūrybinei gyventojų veiklai bei skatina atvirą gretimų miestelių bendruomenės įsitraukimą.


    Meno terapija pasaulyje plačiai apibrėžiama kaip geresnės sveikatos ir savijautos siekimas pasitelkiant meną ir kūrybą. Meno terapija negydo ligų ir sutrikimų, nepašalina jų priežasčių, tačiau kurdami meną, jį suvokdami bei apmąstydami, žmonės gali geriau pažinti ir suprasti save, ištverti ligų simptomus, susidoroti su sunkumais ir stresu, labiau džiaugtis gyvenimu. Daugelyje pasaulio šalių meno terapeutais dirba specialų išsilavinimą įgiję specialistai. Viena iš tokių programų Lietuvoje nuo 2011 m. Vilniaus dailės akademijoje vykdoma neformaliųjų studijų kvalifikacijos programa „Meno terapijos metodų taikymas sveikatos priežiūros sistemoje“. Meno terapeutai dirba ne tik sveikatos, bet ir švietimo, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose – visur, kur geresnė asmens sveikata yra vienas iš įstaigos tikslų.